Nieuws

Openbare wijkradvergdering van Wijkraad Zuid

In de openbare wijkraadvergadering van 5 juni wordt het project Senioren & Veiligheid gepresenteerd door Roel van de Groes (Politie) en Saskia van Wijk (Divers)

Project Senioren & Veiligheid

1. Tot stand komen van het project?
Door een snel veranderende samenleving waarin internet en social media een hoofdrol spelen zijn senioren opvallend vaak slachtoffers van bijv. babbeltrucs en pinpasfraude. Daarnaast blijkt dat senioren 70+ vaker te maken hebben met valsituaties in en rondom huis die voorkomen hadden kunnen worden.
Er is gebleken dat er op dit gebied opvallend weinig voorlichting gegeven wordt. De politie Den Bosch is daarom op zoek gegaan naar partners die dit project een warm hart toedragen. Vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch is "Divers" als Welzijnsorganisatie betrokken. De theateropleiding van het Koning Willem 1 college heeft in het kader van een leeropdracht de sketches bedacht en uitgewerkt.

2. Wat is het project Senioren & Veiligheid?
Het project Senioren & Veiligheid in de gemeente Den Bosch is een samenwerkingsproject tussen de Politie 's-Hertogenbosch, Divers en het Koning Willem 1 college.
Dit project moet senioren bewust maken van de risico's die hun leeftijdsgroep lopen met betrekking tot diverse criminaliteit en risico's rondom, binnenshuis en in hun directe leefomgeving. Daarnaast is er informatie over Valpreventie. Verschillende risico's worden door middel van filmpjes beeldend gemaakt waarbij het, voor het publiek mogelijk is om te reageren en mee te denken over de situatie. Deze filmpjes zullen worden ondersteund door een presentatie waar men tips krijgt de risico's, zoveel mogelijk te voorkomen en wat moet je doen als je toch slachtoffer geworden bent. Deze vorm van presenteren zorgt ervoor dat de situaties herkenbaar worden en dat senioren beter weerbaar zijn in de veranderende samenleving waarin ze nu leven.

3. Wat is de doelgroep?
De doelgroep van dit project, zijn alle senioren. Gezien de grootste groep slachtoffers, landelijk in de wat hogere leeftijden zit mikken we met dit project voornamelijk op de senioren 70+. Echter omdat deze groep senioren steeds langer zelfstandig woont en hierbij ook regelmatig afhankelijk is van (mantel)zorg en/of begeleiding door familieleden of goede bekende(n), kan dit project ook voor hen van meerwaarde zijn.

_____________________________________________________________________________________

WIE ZIJN WIJ?

Werkgroep Seniorenmiddagen 's-Hertogenbosch Zuid

Wij zijn een Werkgroep van vrijwilligers die in de periode van oktober t/m april van ieder jaar middagen verzorgt voor iedereen die wil komen. Dat zijn vooral senioren die een middag in de maand naar interessante onderwerpen komen luisteren en kijken. De onderwerpen worden gekozen op het gebied van: Kunst, Natuur, Cultuur, Landen, Geschiedenis, 's-Hertogenbosch, Muziek en andere interessegebieden. De sprekers worden zoveel mogelijk uitgekozen op grond van deskundigheid, spreekvaardigheid en presentatie .In de huidige vorm bestaat de werkgroep ongeveer tien jaar.

Een grote verandering is dat wij vanaf april 2018 verder gaan als commissie seniorenmiddagen onder de vleugels van de Wijkraad Zuid.

Omdat we de middagen laagdrempelig willen houden is de toegangsprijs € 5,00 per persoon en dat is inclusief 1x koffie of thee in de pauze. Van de inkomsten huren wij de zaal, vergoeden we de kosten van de sprekers, maken we affiches en sturen we folders met het jaarprogramma op.

Men hoeft geen lid of zo te zijn en zich ook niet aan te melden: wie komt is welkom. De middagen zijn op de eerste woensdag van de maanden oktober t/m april, van 14.30u tot 16.30u en worden gehouden in het Sociaal Cultureel Centrum "In de Roos", Zuiderparkweg 282 te 's-Hertogenbosch.

_____________________________________________________________________________________

Groene daken

Groene daken bieden veel voordelen. Ze zijn mooi en zorgen voor verkoeling in een versteende omgeving. Ook houden daken met planten regenwater vast. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Beleidsadviseur Freya Macke (water) van de gemeente 's-Hertogenbosch geeft een inspirerende presentatie over het belang en nut van groene daken in de wijk Zuid.

Subsidie groene daken per 1 januari ook voor VvE

Heb je een eigen huis, of een schuur, carport, overkapping, appartement of uitbouw met plat dak? Wel eens aan gedacht om het te bedekken met vetplanten of wilde bloemen? De gemeente geeft hiervoor een vergoeding tot €5000,-

Per 1 januari 2018 staat deze subsidie ook open voor Verenigingen van Eigenaars (VvE).

Wateroverlast

Groene daken bieden veel voordelen. Ze zijn mooi en zorgen voor minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Lees er meer over op www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken

Presentatie

Heb je meer vragen? Kom naar de openbare wijkraadvergadering van 6 maart. Dan geeft Freya Macke van de gemeente een inspirerende presentatie over het belang en nut van groene daken in 's-Hertogenbosch.

_____________________________________________________________________________________

WIJKSCHOUW

Helaas kan de wijkschouw door de weersomstandigheden vanavond op de fiets niet doorgaan. Wel gaan we vanaf 19.30 uur de ingekomen vragen en suggesties bespreken bij In de Roos. U bent van harte welkom.

_____________________________________________________________________________________

LADY FIT

Kom je ook?

Wil je alleen met vrouwen sporten/bewegen? Gezellig met je buurvrouw, vriendinnen een uurtje bewegen! Lady Fit is een combinatie van Zumba en Aerobics.
Leeftijd speelt geen rol. Je bepaalt zelf wat je mee kunt doen.
Fatima Noudri zal de lessen geven. Er wordt een kleine bijdrage van 2 euro per keer gevraagd.


Iedere woensdag van 12.45-13.45 uur
Grote Zaal BBS Nieuw Zuid

____________________________________________________________________

DUMPEN VAN AFVAL

Afgelopen week zijn er door de afdeling milieu 3 keer een verbaal opgemaakt ter zake het dumpen van afval. Dit aan de Pettelaarseweg/hoek Vivaldistraat. Vandaag vers van de pers. Aan de Vondelstraat 1 keer een verbaal ter zake het dumpen van afval. Allen krijgen binnenkort een acceptgiro van 150 euro.

___________________________________________________________________________________

GEEN OPENBARE WIJKRAADVERGADERING 12 DECEMBER
MAAR EEN WIJKSCHOUW

Het doel van de wijkschouw is om te bekijken waar er eventuele zaken in onze wijk verbeterd kunnen worden, b.v. op het gebied van verkeer, verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen. De wijkschouw gaan we op de fiets doen met o.a. Marie-Louise (wijkmanager) Raymond van der Heijden (wijkagent) Jan van den Broek (wijkteamleider) Rens van Zwieten (verkeersdeskundige) Marleen Bordat (wijkbeheerder Brabantwonen) en Henk Lambooij (Stadstoezicht).
Ook kunnen belangstellenden wijkbewoners mee fietsen en situaties aangeven om daar eens naar te gaan kijken.
We starten om 19.30 uur bij In de Roos en komen na de wijkschouw terug bij In de Roos om nog eens zaken wat uitgebreider te bespreken. Dat wil niet zeggen dat de wijkraad alles wat uit de wijkschouw komt zomaar kan oplossen. Als er wijkbewoners zijn die niet mee kunnen fietsen en die aandacht willen voor een bepaalde situatie kunnen dat melden via:
e-mailadres info@wijkraadzuid.nl of 073-6132310.

___________________________________________________________________________________

Duketown Ladies organiseren sfeervol concert "Winter Glow"

Op zaterdag 9 december organiseert barbershopkoor Duketown Ladies een concert in de Sint-Lucaskerk aan de Zuiderparkweg 301 te 's-Hertogenbosch. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Het wordt een sfeervolle avond met veel diversiteit: Duketown Ladies treden op in wisselede samenstelling; gastoptredens worden verzorgd door fluitensemble Fluitenkruid en het zang-/gitaarduo Trunk Size Music. Na afloop vindt er een gezellige zgn. 'afterglow' plaats, waarbij er onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat (en gezongen?) kan worden. Kaarten à € 8,= (incl. pauzeconsumptie) te reserveren door een email te sturen aan: DLpenningmeester@gmail.com. Verdere info op www.duketownladies.nl en de Facebook-pagina.

Barbershopkoor Duketown Ladies

Barbershopkoor Duketown Ladies uit 's-Hertogenbosch is een enthousiaste groep dames die het barbershop zingen een eigentijdse en kleurrijke invulling geeft. Barbershop is een vorm van close harmony met makkelijk in het gehoor liggende liedjes, voornamelijk in het Engels en Nederlands met speciale arrangementen en choreografie. Er wordt 4-stemmig a capella gezongen. Het koor is opgericht in 2009 en bestaat uit 27 leden. Dirigente is Evelien Janssen-Clement (https://evelienclement.wordpress.com/).

Fluitensemble Fluitenkruid

Fluitenkruid is een blokfluitkwartet, bestaande uit: José van Bezouw, Margot Blauwhof, Hermien Luth en Theo van Kessel. Ze bespelen allen de sopraan-, alt-, tenor- en de basblokfluit. Zij brengen muziek uit de Renaissance-, Barok-, klassieke periode en volksmuziek uit diverse landen. De naam Fluitenkruid is bewust gekozen: zoals kruiden de smaak van het voedsel verhogen, zo wil Fluitenkruid muziek als een heilzaam kruid uitdragen.

Trunk Size Music

Het Brabantse zang-/gitaarduo Trunk Size Music bestaat uit: Nynke van Vessem (zang) en Albert Jansen (gitaar). Zij brengen semi-akoestische muziek. Hun passie ligt bij de Nederlandse kleinkunst, dus talige liedjes die een verhaal vertellen. Maar ook up-tempo popnummers en swingende jazzmuziek behoren tot hun repertoire. Laat u verrassen door prachtige luistermuziek! Info op: www.trunksizemusic.com

"4 De Winter"

Ook op 9 december en schuin tegenover de Sint-Lucaskerk vindt er 's middags een groots evenement plaats in Lunchcafé "In de Roos" (Zuiderparkweg 282): "4 De Winter". Een middag met diverse activiteiten voor de bewoners van Zuid. U kunt een ritje maken met een arrenslee, er is een springkussen, kerstdecoraties maken, kerstballen glazuren, bloemschikken en genieten van een lekker hapje en drankje. Een DJ draait toepasselijke muziek. Duketown Ladies verzorgen hier een kort optreden. Info op de Facebook-pagina van Wijkraad Zuid.

___________________________________________________________________________________

Stadstoezicht

De afdeling Handhaving van Stadstoezicht heeft j.l. maandag 28 augustus weer verbalen opgemaakt m.b.t. het storten van afval bij de Zuiderpassage en op hoek Hadewijchstraat/Van Heelustraat.

___________________________________________________________________________________

Bouwdagen

Donderdag 24 augustus was het delaatste dag van 3 dagen bouwdorp Vlinderbroek aan de Zuiderparkweg. Voor foto's kijk op http://www.wijkraadzuid.nl en klik dan op het icoontje Facebook.

___________________________________________________________________________________

Hulp nodig bij het organiseren van uw verhuizing?
De verhuiscoach biedt uitkomst

Eva Mooren is gestart als verhuiscoach in Den Bosch en omgeving.
Veel mensen kennen haar nog als floormanager bij In de Roos waar ze jarenlang vast aanspreekpunt was voor wijkacitiviteiten.

Wat doet u als verhuiscoach precies?
De verhuiscoach regelt alle zaken die rondom een verhuizing spelen. Behalve het verhuizen zelf, dat doet het verhuisbedrijf. Gedurende het hele traject van verhuizen adviseer, organiseer en begeleid ik.
Vaak start ik met het maken van een overzichtelijk stappenplan, dit neemt al veel stress weg bij de klant. Daarna benader en vergelijk ik een aantal verhuisbedrijven en adviseer ik in de keuze. Hiermee verdien ik al een deel van de kosten terug voor mijn klant. Als er een klusser, schilder of verzekeringsagent ingeschakeld moet worden, kan ik uit mijn connecties putten.
Daarnaast word ik ook benaderd voor het opruimen en sorteren van spullen, het mee in-en uitpakken, het omzetten van abonnementen en de housewarming party.

Waarom dit beroep?
Ik heb gekeken naar wat ik graag doe. Daarbij kwam ik uit op drie basiselementen:
De mens: het werken met en voor mensen. Een bijdrage mogen leveren aan wat wezenlijk van belang is voor deze mens. Iets wat er echt toe doet. Daar krijg ik energie van.
Organisatorisch: Tijdsplanning en overzicht houden. Daar ligt mijn kracht.
Projectmatig: Je werkt samen ergens naar toe. Je ziet het eindresultaat. Dat geeft heel veel voldoening.
Daarnaast heeft het ontwerpen en inrichten van onze bed and breakfast me doen 'proeven' van het zelfstandig ondernemerschap en bijgedragen aan de keuze om als verhuiscoach aan de slag te gaan.

Denkt u dat er markt is voor het beroep verhuiscoach?
Voordat ik begon heb ik heel veel verschillende mensen gesproken en verteld over mijn idee. Regelmatig kreeg ik te horen "had ik maar een verhuiscoach gehad tijdens mijn verhuizing. Dat had me zoveel stress bespaard".
Daarmee ontdekte ik een behoefte in de maatschappij. Verhuizen is een grote stress factor die altijd meer tijd en energie kost dan je denkt. Ouderen die kleiner moeten gaan wonen, alleenstaanden of twee verdieners. Het is een hele klus om een verhuizing 'even' naast je gewone werkzaamheden te organiseren. Bovendien is het ook een emotionele kwestie, wat veel bij mensen losmaakt. Hier wil ik graag op inspelen en mijn steentje bijdragen.

Wat kost een verhuiscoach?
Tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we het een en ander afstemmen. Daarop gebaseerd maak ik, indien gewenst, een offerte.
Maatwerk is het uitgangspunt!

Daarvoor kunnen mensen me bellen of mailen, ook bij alleen een vraag:
06-24837433
Info@verhuiscoachdenbosch.nl
www.verhuiscoachdenbosch.nl

___________________________________________________________________________________

'De Nationale ombudsman komt naar Brabant. Welke vraag zou u hem willen stellen of waar vindt u dat hij zich hard voor moet maken?'

De gele Ombudsbus komt door heel Noord-Brabant. Woensdag 6 september (11.00-14.00 uur) zijn de Nationale ombudsman en zijn team aanwezig op het Burgemeester Loeffplein in Den Bosch.
Heeft u een probleem met een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst, het CJIB, de gemeente, UWV of de politie? En komt u er met hen niet uit? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.
Zij helpen u op weg om het probleem zelf aan te pakken, kunnen u doorverwijzen naar het juiste adres voor uw vragen of stellen onderzoek in naar uw klacht.

___________________________________________________________________________________

Stadstoezicht

De afdeling Handhaving van Stadstoezicht hebben dinsdag 15 augustus een algemene controle gehouden in de wijk Zuid.
Zie de resultaten.
3 verbalen loslopende honden.
1 verbaal niet opruimen ontlasting van hond.
2 controles vissers in het Zuiderpark.
1 waarschuwing rijden snorfiets in het Zuiderpark.

___________________________________________________________________________________

Voorkom legionella, ook in eigen huis!

Het aantal legionellabesmettingen in Nederland neemt toe. Mogelijk speelt het veranderende klimaat met warm en nat weer hierbij een rol. Wat is legionella en wat kunt u zelf doen om mogelijke besmetting te voorkomen? De legionella-bacterie groeit vooral in stilstaand water tussen de 20 en 50 graden. Mensen kunnen een besmetting oplopen door nevel (kleine druppeltjes) in te ademen uit een waterbron die besmet is met legionella. De meeste mensen die besmet raken met legionella worden niet echt ziek. Ouderen, mensen die roken of mensen met een verminderde afweer hebben meer kans om ziek te worden van legionella. In ernstige gevallen kan iemand overlijden. De legionellabacterie is niet van mens op mens overdraagbaar.

Wat zijn de klachten bij een legionella longontsteking?Snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, geen eetlust en later ook koorts. Daarnaast komen voor: hoesten, kortademigheid en soms ook braken of diarree. De klachten ontstaan meestal 5 tot 6 dagen na besmetting. Ga naar de huisarts als u deze klachten bij uzelf herkent.

Checklist! Hoe voorkom je een legionella besmetting?
* Stel de temperatuur van uw boiler of CV ketel minimaal af op 55 graden.
* Maak luchtbevochtigers regelmatig schoon en ververs het water dagelijks.
* Gebruik alle kranen in huis minimaal 1x per week. Sluit ongebruikte kranen af.
* Spoel ná de vakantie de leidingen in uw huis goed door. Spoel uw douche- en sproeiapparatuur 2 minuten met warm en 2 minuten koud water door. Doe dit met open raam of dompel de sproeikop onder water.
* Spoel op dezelfde manier de leidingen door als u tijdelijk ergens verblijft zoals in een hotel of caravan tijdens uw vakantie.
* Laat de tuinslang en andere sproeiapparatuur leeglopen na gebruik. Hang deze op een koele plaats weg.
*Maak plantensproeiers leeg en vul deze vlak voor gebruik.

__________________________________________________________________________________

WERKGROEP SENIORENMIDDAGEN
's-Hertogenbosch Zuid

Secretariaat: A.W.J. Hoos
Tel: 073 5113905
E-mail: awjhoos@hotmail.com

PROGRAMMA SENIORENMIDDAGEN 2017-2018

Plaats: 'In de Roos', Zuiderparkweg 282 's-Hertogenbosch

Wanneer: de eerste woensdag van de maand

Tijd: 14.30uur tot 16.30uur

Periode: van oktober tot en met april

Entree: € 5,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie of thee in de pauze.

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

ALLE HENS: Mooie melodieën uit diverse genres
De zanggroep 'Alle Hens', ooit ontstaan als Shanty-koor, heeft nog wel zeemansliederen op het repertoire, maar ondertussen worden meerdere genres beoefend. Van Brabantstalige nummers naar smartlappen, van
weemoedige Keltische nummers naar alles wat zich als mooie melodie voordoet, behoort nu tot de mogelijkheden. De groep bestaat uit zes mannen die elke 14 dagen een avond 2 ½ tot 3 uur naar hartenlust zingen rond de keukentafel. Ze begeleiden zichzelf met trekharmonica, dwarsfluit, gitaar en Ierse bohdran. De groep is afkomstig uit Nuenen en komt vanmiddag bij ons met veel plezier optreden. Alle Hens: bestaande uit Kees van Cappellen zang, trekzak en dwarsfluit, Kees Bottema zang, Kees van Wijnen zang, gitaar, Jan Stavorinus zang, Leo Ebben zang, bohdran, Martin Bergmeijer zang, trekzak.

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017

Harry van den Berselaar:
Vervoer van kunst uit het hertogdom Brabant naar Spanje in de
16de en 17de eeuw. De Tuin der Lusten op weg.

Al vóór 1500 vonden kunstwerken hun weg van de Zuidelijke Nederlanden naar Spanje. Een flink deel daarvan was 'made in Brabant'. De Brabantse havenstad Antwerpen speelde voor het vervoer een cruciale rol, ondersteund door havensteden als Bergen op Zoom en Middelburg. In de 16de en 17de eeuw waren die producten erg populair in Spanje.
De lezing maakt duidelijk waarop die populariteit berustte, hoe de ex- en import geregeld waren, op welke manier het vervoer over water en land verliep en wat Den Bosch voor deze handel betekende. Ten slotte wordt aannemelijk gemaakt hoe 'De Tuin der Lusten' van Jheronimus Bosch de overtocht maakte van Brussel naar Madrid.
Harry van den Berselaar studeerde Nederlands en Corporate Communication. Hij publiceert in en over de Bossche stadstaal, over Den Bosch als Spaanse stad en de Brabantse erfenis in Spanje.


WOENSDAG 6 DECEMBER 2017

Riet van Laake en Guus Wesselink: Een bewogen voettocht
Guus(1948)en Riet(1946) lopen sinds hun pensionering lange pelgrimstochten met de rugzak op. In mei 2014 liepen ze in het voormalige Oost-Duitsland langs de oude Via Regia-weg door het land van Luther en Bach. Ze ontmoetten daar een samenleving die nog steeds moet wennen aan de verworven vrijheid. Guus en Riet vertellen in deze lezing- met mooie beelden- over hun bijzondere ervaringen tijdens deze pelgrimstocht. De 470 km lange tocht, die ook zeer goed op de fiets gedaan kan worden, heet: 'Oecumenischer Pilgerweg'.
Guus verdiepte zich in de historie van de DDR met zijn samenleving achter prikkeldraad. Hij vertelt er boeiend over. In 1989 viel de Berlijnse Muur.Vijfentwintig jaar later waagt de bevolking erover te praten. Het echtpaar tekende openhartige verhalen op in dit vroegere Oost-Duitsland. Over die indrukwekkende wandeltocht én de interviews schreven beiden hun nieuwe boek: 'Over prikkeldraad en zegeningen' Zie hun website www.viervrijevoeten.nl
Guus Wesselink: politie, verzekeringswereld, Meld Misdaad Anoniem e.a.
Riet: maatschappelijk werker, vooral bij relatieproblemen. Allebei sportiefen allebei houden ze van wandelen in de vrije natuur.


WOENSDAG 3 JANUARI 2018

Jan Nillesen: De Maas, van open riool naar natuurparadijs
De lezing betreft een landschapsbiografische en historisch ecologische beschouwing over de geschiedenis van 's-Hertogenbosch en zijn relatie tot de grote rivieren. We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van Maas en Rijn en de vestiging van de eerste mensen op de dekzandrug. We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen. Jan vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichtten. Speciaal aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote
invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap vorm kreeg. Het landschap rondom 's-Hertogenbosch kent een lange en zeer tumultueuze geschiedenis. Natuurkrachten van tektonische aard, wind en water droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk aan. De lezing geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het landschap rond 's-Hertogenbosch.
Jan Nillesen is gepensioneerd onderwijzer die in zijn werkzame levengewerkt heeft in de dorpen aan de Maas. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie en aardkunde. Daarbij was hij actief in de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV, IVN en Werkgroep Geologie en Landschap. In 2013 werd aan hem door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging de ARJA-prijs uitgereikt voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en landschap.


WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018

Ineke Strouken: De geschiedenis van onze eet- en drinkgewoonten Waarom kent de gemiddelde Nederlander meer dan vier stamppotten en wordt er in de winter erwtensoep gegeten? Waarom houden Nederlanders van zoute haring en zoute drop, terwijl men in het buitenland daarvan gruwelt? Waarom gaan er op verschillende plaatsen in Brabant op 6 januari driekoningenzangertjes langs de deur? Het heeft alles te maken met onze culinaire geschiedenis. Nu is het normaal dat je het hele jaar genoeg te eten hebt en dat je zelfs in de winter verse groenten kunt kopen. Toch is het nog maar ruim 120 jaar geleden dat met de uitvinding van het wecken een eind kwam aan de honger. Voor die tijd waren de mensen de hele zomer in de weer om voldoende voedsel in de winter te hebben. En ook nog voedsel dat lang goed bleef. Het vullen van de kelder was een intensieve taak die op Sint Maarten (11 november) klaar moest zijn. Drogen, roken, pekelen, inkuilen, onder vet of op zuur zetten, konfijten waren conserveringsmethoden die elke vrouw kende. Onze culinaire geschiedenis heeft alles te maken met wat er aan vlees/vis en groente voor handen was, op welke manier men het goed kon houden en welke methoden men had om het te bereiden. Op een open vuur kook je namelijk heel anders dan op het fornuis dat in de 19de eeuw zijn intrede deed. De culinaire geschiedenis is ook zichtbaar in onze jaarfeesten. Nog steeds eten wij speculaas met Sinterklaas en is Kerstmis het feest van uitbundig eten. Dit alles heeft een historisch verhaal dat Ineke u gaat vertellen.
Ineke Strouken was directrice van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en haar voorganger Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Ze is ruim 32 jaar lang voorvechtster van traditie en volkscultuur geweest.

WOENSDAG 7 MAART 2018

Rob de Vrind: De Vughtse heide en haar ongekende historie
Rob de Vrind gaat u vertellen over de ongekende historie en natuur van dit prachtige gebied. Lunetten, greppels, kogelvangers, verdwenen kanalen, een vliegveld, kamp Vught en riddergevechten, ze passeren allemaal de revue. De halve krijgshistorie van Nederland is te vinden op dat kleine stukje hei. Dat maakt het uniek en een lezing waard. De Hollanders en de Spanjaarden op de heide tegenover elkaar, de bouw van de lunetten 1844, Kamp Vught 1944, Kamp van Molukkers 1951, Nucleair Commandocentrum 1970 etc. Maar ook over ooit de meest bijzondere heide van Nederland zal Rob ons bijpraten. Drs. Rob de Vrind is afgestudeerd bioloog en is zich gaan verdiepen in de cultuur en natuur in de omgeving van 's-Hertogenbosch. Hij is onder meer schrijver van het boek " 's-Hertogenbosch zeldzaam Groen", medeoprichter van de Stichting de Groene vesting (www.degroenevesting.nl) en de Stichting Bossche Milieugroep, presentator en programmalid van het milieucafé MINC (zie www.minc-denbosch.nl) en beleidsmedewerker bij het Koning
Willem I College.

WOENSDAG 4 APRIL 2018

Geke van de Merwe: Leven en overleven in de Biesbosch
De lezing gaat onder meer over 't ontstaan van de Biesbosch, de geografische geschiedenis, de ontwikkeling van de landbouw, de Watersnood, de Tweede Wereldoorlog, over de huidige flora en fauna, het in 2015 voltooide project. Ruimte voor de Rivier en de ingrijpende gevolgen ervan voor de bewoners. Uiteraard komen ook mensen aan bod die in de Biesbosch hun boterham verdienen of verdienden. Zoals boswachters, kooikers, varende postbodes en de waterpolitieagenten. En niet te vergeten de wilgenhakkers en de biezen- en rietsnijders die 's winters onder erbarmelijke omstandigheden zwaar werk deden voor een paar rotcenten! En over nog veel meer.
Geke van de Merwe is sinds 1974 als journalist verbonden aan het Brabants Dagblad en ze is schrijfster van het boek: 'Leven en overleven in de Biesbosch'. Bewoners en betrokkenen vertellen hun verhaal.

__________________________________________________________________________________

Last-Minute Zomerschool 2017 geopend

De zomerschool blijkt te voldoen aan een duidelijke behoefte onder de senioren in Den Bosch: op dit moment hebben al ruim 410 unieke deelnemers zich opgegeven voor meer dan 1200 activiteiten! Een groot aantal activiteiten zitten dan ook al helemaal vol. MAAR het goede nieuws is dat er bij een aantal activiteiten nog plaats is in de periode van maandag 17 juli tot en met vrijdag 4 augustus.

Vanaf heden kan men zich via de last-minute-balie aanmelden. Dat kan als je er eerder nog niet aan toe bent gekomen, omdat je bijvoorbeeld op vakantie was. Maar dat kan ook als je al wel hebt ingeschreven, maar nog een extra activiteit wilt doen. Inschrijven kan via de site: www.sasdenbosch.nl onder het kopje zomerschool of vanaf 17 juli ook dagelijks In de Roos (zuid) of De Ontmoeting (Rosmalen).

Het zijn niet de minste activiteiten waar je nog aan deel kunt nemen. Wat te denken van een Natuur-in-de-stad wandeling; Toren uit boven de stad (beklim de toren van de St. Jan);
Zing met ons mee; Vaar-wandeltocht in de stad; Ontdek het Vicky Brownhuis; Nationaal Monument kamp Vught; Jeu des Boules; Zing met ons mee; Boogschieten bij de Oude Schuts.

Liever binnen in beweging? Verrassende activiteiten zijn Werelddansen, Yogadans en Salsa dansen En tenslotte voor diegenen die hun hoofd willen laten werken: er zijn nog een paar plaatsen bij Mindfulness en bij Bestanden en mappen beheren op de computer.

Een leuke uitdaging vind je nog bij "Laat jezelf zien en speel toneel", terwijl de excursie "Te gast bij onze Brandweer" eigenlijk een must is voor iedereen!

Voor het geld hoef je het niet te laten: een activiteit kost 5 euro en daar krijg je ook nog koffie of thee voor! Op de site kun je direct zien of een activiteit al vol is: dan kun je die niet meer kiezen. Wacht niet te lang en neem er in ieder geval een kijkje…. Tot één van de komende weken, toch zeker?

__________________________________________________________________________________

de grootste Zonnebloem

Op zaterdag 8 juli om 10.00 uur is de prijsuitreiking in de bloementuin,
bij de BBS Nieuw Zuid.

We gaan samen in de bloementuin kijken en er is een korte excursie door
het gebiedje Meerendonk.

De nieuwe flyer over natuurgebiedje Meerendonk wordt aan alle
aanwezigen uitgereikt.

Ook kun je je aanmelden als je mee wilt helpen in de bloementuin.

Kom kijken en aanmoedigen!

__________________________________________________________________________________

Inloopbijeenkomst

Op dinsdagavond 11 juli organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst organiseren we omdat het ontwikkelkader Zuiderplas nu ter inzage ligt. Deze avond vindt plaats in het Sint Janslyceum, Sweelinckplein 3, 5216 EG 's-Hertogenbosch. Tussen 18.30 uur en 20.00 uur kunt u binnenlopen. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

__________________________________________________________________________________

Burendag Internationale Schakelklas, onderdeel van het Koning Willem I College.

Op zaterdag 13 mei waren de deuren van de ISK geopend voor de buren. Delegaties van leerlingen uit alle klassen hadden op 12 mei gekookt om de buren te verrassen met eten uit het betreffende land waar de leerlingen vandaan komen. Daarnaast waren er PowerPointpresentaties gemaakt door de ICT klassen. De filmpjes gaven informatie over de thuislanden van de leerlingen. Een andere klas had de uitnodigingsbrief gemaakt die weer door andere leerlingen in de buurt zijn rondgebracht.

Op 13 mei hebben leerlingen en medewerkers van het ISK hun beste beentje voor gezet om onze buren te ontvangen. Veel buurbewoners hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en waren enthousiast over dit evenement. Ze hadden vragen over de aard van dit onderwijs en hebben zich te goed gedaan aan het lekkere eten. Het werd een leuke interculturele ochtend waar we met genoegen op terugkijken. Met dank aan de buurtbewoners voor hun aanwezigheid.

__________________________________________________________________________________

Humanitas Computerhuis

"Het Computerhuis biedt gratis begeleiding en ondersteuning bij het gebruik van computers en het internet. Het is een ontmoetingsruimte waar mensen van en met elkaar meer leren over de mogelijkheden die de digitale wereld biedt. Dit doen we door individuele en groepsgewijze begeleiding en ondersteuning van computergebruik (denk aan sociale media), inloopochtenden, onderhoud en het verhelpen van storingen aan computers.

Voor Wie
Voor de inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch, van verschillende leeftijden en met uiteenlopende achtergronden, met een achterstand op sociaal en/of economisch gebied die (nog) niet goed meekunnen in de digitale wereld.
Vrienden van het Humanitas Computerhuis
Om gebruik te kunnen maken van de begeleiding en ondersteuning van het Computerhuis meld je je gratis aan als vriend van het Humanitas Computerhuis.
Per kalender jaar kun je gratis gebruik maken van de volgende ondersteuning:
- Onbeperkt bezoek aan de vrije computerinloop met gratis koffie en thee;
- Twee maal per jaar deelname aan individueel/ groepsgewijze begeleiding in het omgaan met software, andere computerprogramma's of apps;
- Twee maal per jaar een klein onderhoud aan de persoonlijk geregistreerde computer.
Denk hierbij aan het schoonmaken, verwijderen van virussen en het her installeren van computer/laptops;
- Gratis advies bij vragen en problemen.

Wil je vriend worden van het Humanitas Computerhuis. Op onze website www.computerhuis.org vind je een aanmeldformulier, maar natuurlijk kun je jezelf ook telefonisch aanmelden. Mocht je nog vragen hebben neem dan telefonisch contact op met ons. Wij zijn te bereiken op : 073-8511456.
Wil je digitaal slimmer worden onder het genot van een kopje koffie en een gezellig praatje dan is de vrije computerinloop iets voor jou.
Heb je behoefte aan individuele ondersteuning en maatwerk dan is Les op Maat iets voor jou.
Ben je meer een groepsmens en spreekt samen leren je aan, dan past de groepsgewijze ondersteuning bij jou.
Mogelijkheden genoeg om te kiezen wat bij jou past. Zit datgene wat jij zoekt er net niet bij of twijfel je……Neem contact op met ons. Wij helpen je graag verder!
Wij bestaan door de inzet van vrijwilligers die in ieder geval één gezamenlijk doel hebben:
Mensen helpen bij het digitaal sterker worden.
Spreekt dit doel ook jou aan en zou je de inwoners van Den Bosch, maar speciaal de inwoners van de wijk hierbij willen helpen. Neem dan contact op met ons."

Jac van Looystraat 5
5216 SB 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 851 14 56
Werkplaats telefoon: 073 - 851 14 57
Website: http://www.computerhuis.org
E-mail: info@computerhuis,org

__________________________________________________________________________________

OPENBARE WIJKRAADVERGADERING

Dinsdag 6 juni 2017 is er een openbare wijkraadvergadering van wijkraad Zuid. Vergadering wordt gehouden bij In de Roos, Zuiderparkweg 282. Aanvang 20.00 uur. Agendapunt: Vergunninghoudersparkeren in Zuid.

__________________________________________________________________________________

Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch nu echt van start!

Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch beleeft binnenkort haar Kick-Off. Na het succes van de inzet van gastvrouwen en -heren tijdens het Jeroen Bosch 500 jaar, de Blauwe Engelen, is er maandenlang intensief gewerkt aan een doorstart. Met alleen vrijwilligers is een dienstverlenende organisatie opgezet. Deze zal, net als vorig jaar, op die punten waar de bezoekers van 's-Hertogenbosch de stad binnenkomen de nodige gratis informatie vertrekken / hun van de nodige gratis informatie voorzien. Ook nu weer in de opvallende blauwe kleding. Verder zal er assistentie worden verleend bij culturele, muzikale en sportieve evenementen. Tevens zal Gastvrij 's-Hertogenbosch de gratis stadsbusjes die inmiddels weer rijden, bemannen.

Doe mee!
Voor de informatieverstrekking op straat (Wilhelminabrug, Markt, Parade/St. Jans parkeergarage) zijn de Blauwe Engelen op zoek naar extra vrijwilligers.
Vind je het leuk regelmatig gastvrouw of gastheer te zijn met één of meerdere collega's meld je dan aan via onze website www.gastvrij-shertogenbosch.nl en vul het online formulier in.

Basiskennis van 's-Hertogenbosch is voldoende, je bent namelijk geen gids. Wat je niet weet vraag je aan je collega. Mocht je na het lezen van deze oproep nog vragen hebben stuur dan een mailtje naar planning@gastvrij-shertogenbosch.nl. Team P&O beantwoord ze graag.

__________________________________________________________________________________

Goed bezochte en gezellige Rommelmrkt in de Bossche Zuiderpassage

__________________________________________________________________________________

Bossche Buurttent

De Bossch Buurttent staat woensdag 24 mei op de Zuiderparkweg bij de makelaar (Zuiderpoort). Inwoners kunnen hier van 18.30 tot 20.00 uur terecht voor informatie over inbraakpreventie.

__________________________________________________________________________________

Honden uitlaten

De gemeente heeft de volgende voorzieningen voor het uitlaten van honden: hondenuitlaatroute, uitrenveld, hondentoilet, loslooproutes en losloopgebieden. U hoeft de hondenpoep hier niet op te ruimen, het mag wel. De loslooproutes en losloopgebieden worden niet door de gemeente schoon gemaakt. Buiten de bebouwde kom mag u uw hond aan de lijn in de wegbermen zijn behoefte laten doen.

Regels

De belangrijkste regels voor het uitlaten van de hond zijn:
" Houd uw hond altijd aan de lijn, behalve op een uitrenveld, loslooproute of losloopgebied.
" Ruim hondenpoep meteen zelf op. Op een hondenuitlaatroute, uitrenveld en hondentoilet hoeft dit niet, het mag wel.
" Zorg ook dat u een opruimmiddel bij u heeft. Anders krijgt u een boete.
" Een hond mag nooit op een speelterrein.

Gevaarlijke honden

Hebt u last van een gevaarlijke of bijtende hond? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. De politie geeft meldingen door aan de gemeente. De gemeente kan de eigenaar er dan op wijzen dat de hond kort aangelijnd moet zijn en een muilkorf moet dragen.

__________________________________________________________________________________

Wandelen in de wijk

Op 18 mei is 'Wandelen in de Wijk' van start gegaan in 's-Hertogenbosch.
'Wandelen in de Wijk' geeft u de kans om 10 verschillende routes van 3 tot 7 kilometer te wandelen in en om uw wijk. Deze routes starten en eindigen op verschillende plekken. Voor de wijken in zuidoost zijn dit:
Wijkcentrum De Stolp (Rijnstraat 407), Lunchcafé In de Roos (Zuiderparkweg 282) en Café de Sjang (Graafseweg 414). Op deze plekken kunt u de routes ophalen en terug brengen. Ook ligt daar een 'Wandelen in de wijk' stickerkaart. Wanneer u een route heeft gelopen en terug heeft gebracht, is er een sticker die u op uw stickerkaart kunt plakken. Als u deze kaart vol heeft, dan kunt u deze opsturen naar S-PORT en ontvangt u een leuk presentje. Houdt u van een stukje wandelen, alleen of in een groepje, kom dan gerust langs om een van deze routes op te halen.

__________________________________________________________________________________

Werkzaamheden Henriette R. Holstlaan

Op 29 mei 2017 start de gemeente met het herstraten van de Henriette R. Holstlaan. Het gaat om het gedeelte tussen de Poeldonkweg en de Alice Nahonstraat. Dit gedeelte is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met borden. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken.

__________________________________________________________________________________

Weer een Zuid Rommelt in Bossche Zuiderpassage

Na twee succesvolle en zeer druk bezochte edities in 2016, vindt op zondag 28 mei de derde uitvoering plaats van Zuid Rommelt, de rommel- en creatieve markt. Plaats van handeling is wederom het binnenterrein van de Zuiderpassage in Den Bosch en de markt is open voor het publiek van half 11 tot 4 uur. De toegang is gratis. Alle kramen zijn weer verhuurd aan mensen die hun zolders, kelders, schuren of kledingkasten opruimen. Ook bieden sommige kraamhouders zelfgemaakte spullen aan. Uit de inschrijflijsten valt op te maken dat er die zondag o.m. vintage kleding, speelgoed, keramiek, glas, boeken, dvd's/cd's en huishoudelijke spullen te koop worden aangeboden.
Bewoners en winkeliers van de Zuiderpassage waren vorig jaar erg enthousiast over de markten en doen, waar mogelijk, zelf mee.

__________________________________________________________________________________

Zomerschool 55+ verrast vaders!

De Zomerschool die start op maandag 17 juli heeft dit jaar extra aandacht voor alle vaders van 55 jaar en ouder. Er is veel te doen voor mannen dit jaar, denk b.v. aan een fijne Boswandeling, Koken voor Mannen, Geocachen, excursies naar Kamp Vught, Paleis van Justitie, de Brandweer of de Moskee. Natuurlijk zijn er ook diverse workshops die uitbreiding van computerkennis tot doel hebben. Op zaterdag 13 mei start de inschrijving voor de Zomerschool en als u aangeeft op het digitale inschrijfformulier dat u de activiteiten cadeau geeft aan vader of opa, ontvangt u van ons de rekening en vóór 18 juni een passende cadeauverpakking.
Houd de website www.sasdenbosch.nl onder het kopje Zomerschool in de gaten en ga dit jaar voor een origineel "Vaderdagcadeau".

Als 55-plusser kunt u ook zichzelf inschrijven voor één of meerdere workshops. Zoals iedere zomer geven de activiteiten een beeld van wat er de rest van het jaar voor actieve senioren wordt aangeboden via de SAS. Zo kunt u een middagje Salsa of Merengue dansen om te kijken of dit iets voor u is. Kennismaken met boekbinden, de fijne kneepjes van tekenen leren, muzikaal schilderen en aan de slag met klei zijn enkele van de creatieve activiteiten die worden aangeboden.

Daarnaast biedt de Zomerschool in de rustige zomerweken de mogelijkheid om anderen te ontmoeten tijdens de gezellige workshops of excursies die het vakantiegevoel zeker versterken. Beklimmen van de toren van de St. Jan, bezoek aan de spuisluis Crevecoeur, het nieuwe bordspel DOG leren spelen en Yoga in het park zijn enkele hoogtepunten deze zomer.

Op dinsdag 1 augustus is er een mooie bustocht naar de Ooijpolder, waar met een Zonnetrein een prachtige rit door het landschap gemaakt wordt om daarna met elkaar te dineren.
Voor de minder mobiele 55 plussers is er ook extra aandacht: in de Roos kan zittend op een makkelijke stoel een virtuele stadswandeling op rijm gevolgd worden.

Om iedereen kans te bieden deel te nemen is de basisprijs € 5,- voor een dagdeel, inclusief koffie of thee.
Nieuwsgierig? Vanaf 13 mei kan digitaal worden ingeschreven via de website van de SAS. Hier is ook het uitgebreide programma te lezen. Programmaboekjes vindt u ook in de bibliotheken, de sociaal culturele centra en de wijkpleinen.

__________________________________________________________________________________

Vrijwilligers gezocht voor de Bikkels

Bikkels-groep is speciaal opgezet voor kinderen van groep 5 t/m de brugklas met een broertje, zusje of ouders met een beperking. Tijdens de bijeenkomsten van de Bikkels hebben deze kinderen weer even de mogelijkheid om lekker kind te zijn. Zij mogen hierbij activiteiten bedenken die zij graag zouden willen doen. Deze bijeenkomsten vinden vanaf eind mei eens per maand op donderdag van 16.00 tot 17.30 uur plaats op BBS Nieuw Zuid.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een affiniteit hebben met deze doelgroep en samen met hen alle 8 de bijeenkomsten tot een geweldige ervaring kunnen maken. Dus, ben je bereid om de kinderen te coachen tijdens deze bijeenkomsten, weet je de eigen kracht van de kinderen te gebruiken en heb je organiserend vermogen? Ben je in het bezit van een EHBO-diploma of bereid deze te halen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Herken jij jezelf in dit functieprofiel? Ben of ken jij iemand die dit zou willen doen? Of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met:
Margriet van den Elzen-du Maine
06-21593823
m.vandenelzen@divers.nl

Klik hier voor de flyer.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Start veilig verkeersweek Zuid 2017

Maandag 3 april 2017 gaat in Zuid voor de 21ste keer de veilig verkeersweek zuid van start. Dat gebeurt door de wijkraad i.s.m. de Verkeerspolitie, Stadstoezicht en Realisatie Beheer Openbare Ruimte.
De veilig verkeersweek zuid is van maandag 3 t/m vrijdag 7 april 2017.
Onderdeel van het programma is de fietskeuring waaraan de basisscholen, Het Bossche Broek Zuid en De Vlindertuin, deelnemen.
Op woensdag 5 april wordt de jeugd getoetst of zij de kennis van de praktische verkeersregels goed hebben opgenomen.
Op de slotdag vrijdag 7 april is er van 09.30 tot 12.00 uur bij in "In de Roos" een slotmanifestatie met een verkeersquiz voor de examenkandidaten. Wethouder Jos van Son, van onder meer verkeer, zal de diploma's uitreiken.

In de verkeersweek zullen verschillende controles in de wijk worden uitgevoerd op het controleren van brommers, fietsen en het foutief parkeren in de wijk.

__________________________________________________________________________________

Bijeenkomst Zuiderplas/Bossche Broek 13-03-2017

Maandagavond was er voor de vergadering van wijkraad Zuid grote belangstelling van diverse belanghebbende en belangstellende om te komen tot een gezamenlijk ontwikkelkader voor het gebied Zuiderplas/Bossche Broek. De resultaten van deze avond zal de wijkraad Zuid aan de gemeente aanbieden die de input gebruikt bij het uiteindelijk ontwikkelkader Zuiderplas/Bossche Broek.

__________________________________________________________________________________

Denk mee over het gebied Zuiderplas/Bossche Broek op 13 maart 2017

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente 's-Hertogenbosch wil het unieke gebied van de Zuiderplas en het Bossche Broek verder ontwikkelen. Ze gaat hierover in gesprek met diverse belanghebbenden om te komen tot een gezamenlijk ontwikkelkader en uw input als bewoner is hierbij belangrijk.

Wijktafel 13 maart 2017
De wijkraad Zuid organiseert voor bewoners een avond op 13 maart 2017. U kunt tijdens deze avond uw standpunten en ideeën over het gebied Zuiderplas/Bossche Broek kwijt. U bent hiervoor van 19.30 - 21.30 uur van harte welkom in het Sint Janslyceum aan Sweelinckplein 3.

Programma
19.30 uur Start met introductie
19.45 uur Toelichting gemeente 's-Hertogenbosch
20.00 uur Vragen- en discussieronde
20.15 uur Ideeën ophalen
20.45 uur Resultaten uit de ideeënfase delen
21.15 uur Mogelijke uitwerkingen benoemen
21.30 uur Sluiting

Uw inbreng
De resultaten van de avond biedt de wijkraad Zuid aan de gemeente aan. De gemeente gebruikt deze als input bij uiteindelijk ontwikkelkader Zuiderplas/Bossche Broek.

Bij het opstellen van het ontwikkelkader gelden de volgende uitgangspunten:
- De huidige functies van de voorzieningen blijven behouden;
- Er is ruimte voor nieuwe duurzame (horeca- en toilet) voorzieningen;
- Er is ruimte voor zowel versterking van natuur, voorzieningen en sport en recreatie.

Met dit ontwikkelkader krijgen initiatiefnemers straks snel inzicht in hoe zij hun plannen kunnen indienen om het gebied (nieuwe) impulsen te geven. De gemeenteraad stelt uiteindelijk in het najaar het ontwikkelkader Zuiderplas/Bossche Broek vast.

Wij zien uw belangstelling en input met interesse tegemoet!

Namens de wijkraad Zuid,
Gerard Schouten
__________________________________________________________________________________

Uitnodiging

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Behalve ras, afkomst of huidskleur zijn er nog heel veel andere eigenschappen die ervoor zorgen kunnen dat je 'anders' bent of als 'anders' wordt gezien. Iedereen is wel eens anders dan anderen en iedereen wordt wel eens buitengesloten of achtergesteld. Tegelijkertijd wil iedereen ook graag eerlijk behandeld worden. Én iedereen vindt het leuk om samen met anderen leuke dingen te doen.

We nodigen je van harte uit, om samen met anderen, te komen eten op 21 maart. Ieder op zijn eigen manier, net als jij, anders dan alle anderen. In het gesprek tijdens het eten ontdek je wat je allemaal
gemeenschappelijk hebt.

Voor informatie:

Gabor Martens
06-21596447
g.martens@divers.nl

Anine Vloedgraven, Welzijn Divers
Wijkwerker Buurtteam Zuid
0630254862

Bouchra Aatif Afendi, Welzijn Divers
Wijkwerker Buurtteam zuid
073-61224488
0646768101

locatie: Zuiderschans

__________________________________________________________________________________

Vindt u wandelen ook zo fijn?

Fijn om lekker buiten bezig te zijn. Tuinieren, sporten, bewegen, wandelen …..
Wandelen is goed voor uw gezondheid, gezellig, sportief en heerlijk in de frisse lucht en de mooie natuur.
U ontmoet weer andere wijkbewoners en samen wandelen is zeker zo gezellig. Den Bosch zuid heeft een zeer mooie wandelomgeving.
Op donderdag vanaf 14.00 uur is er een nieuw wandelgroepje. Deze wijkbewoners starten bij de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan de Jac van Looystraat 5. Leuk als u mee doet. Voor informatie kunt u mij bellen. Buurtsportcoach José van den Broek 06-52584108
Ik wens u alvast heel veel wandelplezier.

__________________________________________________________________________________

Huiskamer Zuiderschans
Huiskamer Zuiderschans is een dagopvang voor ouderen in Park Zuiderschans,
geheel begeleid door vrijwilligers van Welzijn Divers in samenwerking met Van Neynsel.

Voor wie is de huiskamer bedoeld?
Het project is bedoeld voor alle ouderen in de wijk Zuid die behoefte hebben aan contact, gezelschap, activiteiten, of een maatje. Maar zeker ook ouderen met beginnende dementie of met een zwakke gezondheid zijn meer dan welkom. Onze deelnemers hebben geen CIZ indicatie nodig.

Wat is ons doel?
Eenzaamheid bij ouderen verminderen door een leuke dag buitenshuis te bieden.
Mantelzorgers ontlasten.

Wat bieden wij?
o Een luisterend oor o Gezelschap
o Activiteiten in overleg, o Een lekkere lunch
o.a. gezelschapsspelen o Een rustkamer
en crea-workshops o Jaarlijks een gezellig uitstapje

Kosten voor de hele dag?
Welzijn Divers vraagt aan de deelnemers een bijdrage van € 3,50 voor de koffie, thee en de lunch.

Wanneer en waar?
Elke maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Park Zuiderschans
Sweelinckplein 12
5216 EH 's-Hertogenbosch

U kunt eventueel ook gebruik maken van de seniorenbus:
www.senioren-bus.nl / 06 - 130 07 660

Gezocht vrijwilligers
Wij zoeken nog vrijwilligers die ons team willen versterken.
Interesse? Kom langs op de Open Dag of neem contact op
met Bouchra Aatif Afendi, 06 - 467 68 101

Meer weten en aanmelden?
Bouchra Aatif Afendi, wijkwerker Zuid, Welzijn Divers
06 - 467 68 101 / b. aatifafendi@divers.nl

OPEN DAG
ZATERDAG 11 MAART 2017
10.30-16.00 uur

__________________________________________________________________________________

Bijeenkomst uitvaart en erfrecht

Coöperatie Dela is voornemens een bijeenkomst te verzorgen "uitvaart en erfrecht". Bij deze bijeenkomst zal een notaris aanwezig zijn en een uitvaartverzorger van DELA, deze bijeenkomst is vrij toegankelijk en er kan gratis advies gevraagd worden.
Waar: in de Roos, 23 maart 2017 aanvang 19.00 uur

__________________________________________________________________________________

VEILIG VERKEERSWEEK ZUID 2017

De Veilig Verkeerweek zal worden gehouden van maandag 3 t/m vrijdag 7 april. Deelnemende basisscholen zijn; Het Bossche Broek Zuid en De Vlindertuin. Woensdag 5 april zal het praktisch examen worden afgeno-men. Ter afsluiting is er op vrijdag 7 april van 09.30 tot 11.30 uur een eindmanifestatie bij "In de Roos" waar de examenkandidaatjes aan een verkeersquiz deelnemen. De diploma's worden dan uitgereikt door wethouder van Son. Tevens zullen er in de Verkeersweek verschillende verkeerscontrole in de wijk worden uitgevoerd.

__________________________________________________________________________________

HET VAKWERKHUISJE

Het vakwerkhuisje naast het Dukes terrein is vanaf 1 januari het clubhuis geworden van de Vereniging van Niks "waar alles mogelijk is". 21 januari van 15 uur - 17 uur organiseren ze een Open Huis. Ze zijn op zoek naar nieuwe leden die activiteiten willen organiseren vanuit het clubhuis. Buurtbewoners, passanten en ook verenigingen kunnen lid worden. The Dukes zijn ook lid.
Het clubhuis wordt dit jaar verbouwd tot een multifunctioneel clubhuis. 5 Havo leerlingen van het Sint Janslyceum verzinnen hiervoor een kunstwerk als eindexamenproject. 7 april is het resultaat te bewonderen.
De Vereniging is al op Facebook en Instagram te vinden.
Ook kun je op de poster aan het vakwerkhuisje lezen over de activiteiten van de Vereniging van Niks.
Als je je wil aanmelden als lid of vragen hebt over het gebruik van het clubhuis kun je een mail sturen naar deverenigingvanniks@gmail.com.
Imke van Dillen of Toon Iding nemen dan contact met je op.

__________________________________________________________________________________

WAT BEWEEGT U IN 2017?

Leuk, gezellig, gezond en sportief!
50Plus Sport is een leuk beweegprogramma met aandacht voor conditie, beweeglijkheid, spierkracht en sportspelen. Inspanning op eigen niveau. De lessen zijn voor mannen en vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. Een deskundige en enthousiaste docent zorgt iedere week voor een gevarieerde les.

U kunt kiezen in 's-Hertogenbosch zuid voor de dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur in de sportzaal, Weberstraat 2 of de donderdag van 19.00-20.00 uur in de gymzaal van de BBS Nieuw Zuid, Jac van Looystraat 5.

Voor informatie kunt u bellen naar José van den Broek 06-52584108 of e-mailen naar jm.vandenbroek@s-hertogenbosch.nl Gemeente 's-Hertogenbosch, afdeling Sport en Recreatie

locatie, dag en tijd

Gymzaal Brede Bossche School Nieuw Zuid
Jac van Looystraat 5, 's-Hertogenbosch
donderdag: 19.00 - 20.00 uur

Sportzaal Weberstraat 2, 's-Hertogenbosch
dinsdag: 14.30 - 15.30 uur

Kosten
€ 37,50 per kwartaal / € 7,50 éénmalig inschrijfgeld

__________________________________________________________________________________

Onafhankelijk energie advies voor eigenaar-bewoners van Den Bosch

Bewoners die hun woning willen verbeteren, en daarbij aandacht willen besteden aan hun wooncomfort, het beperken van energiekosten en hun woning duurzamer willen maken, kunnen een onafhankelijk advies aanvragen voor slechts € 25,-
Uit een evaluatie bleek dat de bewoners die gesprekken gemiddeld met een 8 waardeerden!

Waarom zo'n gesprek?

Koude voeten of last van tocht in huis kan een aanleiding zijn, of hoge energiekosten en de wens om duurzamer te wonen. Ook de aankoop van een huis, en een verbouwing kan een goede reden zijn.
Met een subsidie van het rijk kan het extra aantrekkelijk zijn.

Hoe?

De adviseurspool bestaat uit een groep deskundige en ervaren adviseurs uit Den Bosch. Zij biedt oriënterende adviesgesprekken aan, waarbij de adviseur bij u thuis komt om samen met u te kijken hoe de huidige situatie is. Wat is er al eerder gedaan? Wat speelt er nu?
Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de mate van isolatie van het huis, over de ventilatie, over de verwarmingsinstallatie over mogelijke duurzame energie zoals zonnepanelen.
De adviseur wil ook uw wensen en ambitie weten. Wilt u vooral comfortklachten oplossen of wilt u vooral energie besparen en/of duurzame energie opwekken.
Mogelijk wilt u zelfs energieneutraal worden en helemaal van uw gasaansluiting af.
De adviseur bekijkt welke maatregelen mogelijk zijn en passen bij uw ambitie. Hij/zij maakt een verslag van het gesprek met oplossingsrichtingen. Aan de hand van het verslag kunt u vervolgstappen overwegen. De adviseur kan u daar eventueel ook bij helpen.

Wat kost een keukentafelgesprek?

De huidige kosten zijn slechts € 25,- omdat gemeente 's-Hertogenbosch bijdraagt aan de werkelijke kosten. U krijgt er een jaar lidmaatschap van de Energie Coöperatie 073 bij!

Aanmelden

Ga naar: http://www.energiecooperatie073.nl/advies-op-maat/.
Of stuur een mail naar onno@ec073.nl

__________________________________________________________________________________

Het Wijk- en Dorpsbudget 2017

Een nieuwe subsidieregeling voor en door bewoners.
Hebt u een goed idee voor uw omgeving? Een idee dat uw onze wijk leuker, veiliger of mooier maakt? U kunt vanaf 1 januari 2017 subsidie krijgen uit de nieuwe regeling Wijk- en Dorpsbudget. Deze is er voor bewoners die in hun buurt aan de slag willen. Vanaf 1 januari kunt u een aanvraag indienen via de gemeentelijke website www.s-hertogenbosch.nl
__________________________________________________________________________________

M.i.v. 1 januari 2017 heeft Zuid een nieuwe wijkagent. Raymond van der Heijden

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

Vliegtuigjes uit het Zuiderpark

Maandag 12 december zijn de vliegtuigjes die 20 jaar in het Zuiderpark staan verwijderd. De vliegtuigjes zijn weggehaald omdat ze na al die jaren niet meer veilig zijn.

Dinsdag 13 december worden er 5 nieuwe vliegtuigjes geplaatst.

_______________________________________________________

Sint Janslyceum

Aan de buurtbewoners van het Sint-Janslyceum,

Mede namens alle leerlingen en medewerkers van het Sint-Janslyceum wens ik u van harte heel goede kerstdagen, een plezierige jaarwisseling en een voorspoedig 2017.

Tevens nodig ik u uit om op dinsdag 13 december van 14.00 tot + 15.30 uur samen met ons de kerstgedachte te delen. Wij bieden u de mogelijkheid om met een auto opgehaald en thuis gebracht te worden.

Indien u van deze uitnodiging gebruik wilt maken, gelieve u dit vóór 10 december a.s. telefonisch door te geven aan de receptie van onze school (tel. 073-6154780).

Met vriendelijke groet,

R. Scheepens, rector Sint-Janslyceum

________________________________________________________________________________

Kom Je Buiten Spelen Buitenspeeltuin

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom!
Wij kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken. Wij bieden onze vrijwilligers veel leuke contacten met kinderen en ouders en gezelligheid met collega's.
De werkzaamheden bestaan uit het innemen, uitlenen en controleren van het speelgoed en zicht houden op de kinderen tijdens de openingstijden. Twee keer per week zijn er twee vrijwilligers aanwezig in de speelgoed uitleen service. De tijdsduur per keer is gemiddeld 3 uur. Tijdens het werk in de uitleenservice mogen kinderen gewoon meekomen. Naast het meedraaien bij de uitleen, zijn er ook andere taken. Deze worden gezamenlijk uitgevoerd door alle vrijwilligers die helpen.
Wil je als vrijwilliger ons team komen versterken?
Lijkt het je leuk om in de speelgoed uitleenservice te komen werken, dan kun je tijdens de openingstijden (elke maandag en dinsdag van half drie tot half vijf) langs komen bij de Wijkspeelplaats "t zuidje aan de Henriette R Holstlaan 5216 SK gelegen in de buurt De Meerendonk. De speelplaats bevindt zich over het bruggetje. Even bellen kan ook met een van onze vrijwilligers, telefoonnummer 0655322473( te name van Simon van den Biggelaar, Wijkwerker Divers). hij zal je dan in contact brengen met onze vrijwilligers.
Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar buitenspelen5216@outlook.com. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.
Met vriendelijke groet,
vrijwilligers uit zuid

________________________________________________________________________________

Buurtevenement "4 de herfst"

Zoals al op de facebook pagina van wijkraad Zuid is vermeld, is er op zaterdag 15 oktober van 13.00 tot 17.00 uur bij In de Roos een buurtevenement "4 de herfst" met weer leuke activiteiten. Er zal een postkoets rondrijden met westernmuziek, waar iedereen in mee mag rijden. Er is weer een springkussen, bloemschikken, schminken en nagels lakken. Houtbewerking is ook weer mogelijk.
Nu d.m.v. een brander en platte spijkers, figuurtjes maken in hout. Glazen en potjes kunnen gepimpt worden. Ook kan er cake versiert worden en opgegeten, en zullen er hapjes en drankjes zijn. En dat alles met muziek van dj Karel.
Al met al wordt het weer een gezellige middag.
Gratis toegang.

________________________________________________________________________________

Humanitas computerhuis

Ter versterking van het huidige team enthousiaste vrijwilligers zoeken wij

Medewerker Werkplaats m/v:

" Repareert en/of onderhoud computers van klanten.
" Lost Computerproblemen op, zoals problemen met traag opstarten, traag geworden door virussen, spyware of andere onnodige programma's.
" Her-installeert computers, update en installeert programma's.
" Maakt van bedrijven of instellingen gekregen computers, gereed voor verkoop of doorgifte aan onze doelgroepen.

Voldoe jij hier (deels) aan ……….. dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat vragen wij:

" Je bent ervaren met computer hardware, of anders ben je heel leergierig.
" Hardware en software problemen oplossen is een uitdaging voor je.
" Goed kunnen samenwerken in het team van de werkplaats.

Wat bieden wij:

" Uitdagend, leuk en interessant werk in een zeer enthousiast team.
" Deskundigheidsbevordering, de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen.
" Medewerkersbijeenkomsten en leuke activiteiten.

Interesse?

" Bel voor meer informatie en een afspraak naar
Anita de Gier telefoonnummer 073-851 14 56
of stuur een email naar a.degier@computerhuis.org
of kijk op www.computerhuis.org of kom gewoon eens een kijkje nemen.

________________________________________________________________________________

OPENBARE WIJKRAADVERGADERING

Dinsdag 6 september is er de openbare wijkraadvergadering van wijkraad Zuid. Vergadering wordt gehouden bij In de Roos, Zuiderparkweg 282. Aanvang 20.00 uur.

________________________________________________________________________________

DIERENWEIDE IN HET ZUIDERPARK

Vandalen hebben wederom geprobeerd om de ramen van het nachthok in de dierenweide stuk te gooien.

________________________________________________________________________________

 

BOUWDORP VLINDERBROEP 2016

Drie dagen hebben 107 kinderen gebouwd, geschilderd en een schat gevonden in het bouwdorp. Wederom weer een geweldig succes mede door de enthousiasme van de vele vrijwilligers die de kinderen met raad en daad hebben bijgestaan.

________________________________________________________________________________

Dierenweide in het Zuiderpark

Aan het hekwerk van de dierenweide in het Zuiderpark hangen borden met de volgende tekst:

WAAROM

NIET VOEREN?

Eigen dieet:

Alle dieren krijgen een eigen dieet dat afgestemd is op wat het dier nodig heeft. Daarnaast is het belangrijk dat de dieren het voer in de juiste hoeveelheden krijgen zodat ze niet te dik worden of last van hoefbevangenheid krijgen.

Waarom brood nadelig is voor de gezondheid van de dieren:

Brood verstoort de kwetsbare balans tussen de micro-organisme in de pens. De dieren kunnen hier erg ziek van worden door gasophoping in de pens.

De dieren zijn sneller verzadigd en eten daardoor minder hooi en ander kwaliatief goed voer.

Brood is voor herkauwers een echte "dikmaker" (een dikmaker zonder enige voedingswaarde voor de herkauwers). Ook te dik zijn beinvloedt de gezondheid van de dieren nadelig (gewrichts- en vruchtbaarheidsproblemen en moelijkheden met de bevalling).

Als u het niet kan laten om de dieren te voeren; geef ze dan een paar kleine stukjes appel (geen hele appels waarin ze zich kunnen verstikken) of een aantal worteltjes.

________________________________________________________________________________

Zomervoorlezen bij de Zuiderplas

Zaterdag 20 augustus van 14.15-14.45 uur en van 15.00-15.30 uur wordt (met mooi weer) interactief voorgelezen aan kinderen van 2 t/m 6 jaar bij de Zuiderplas. Doel van het voorlezen is om kinderen ook in de zomervakantie kennis te laten maken met het aanbod van de BIEB. Info: www.bibliotheekdenbosch.nl

________________________________________________________________________________

Buurtpreventie Zuid

Help mee uw eigen wijk Zuid veiliger te maken en te houden. Sluit aan bij het buurtpreventieteam Zuid. Meer weten? E-mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com. Kijk eens op facebook: www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid

________________________________________________________________________________

Een oud matras, vuilniszakken of een wasmand.. zomaar op straat. U kent het beeld waarschijnlijk wel. Onder andere bij de containers aan de Zuiderpassage is het regelmatig raak; illegale stort. En terwijl iedereen weet en vindt dat het er niet hoort, staat het er toch. De Afvalstoffendienst en Stadstoezicht slaan daarom al bijna een jaar de handen ineen om samen, met u, de wijk op te ruimen.

Sinds oktober 2015 werken deze twee afdelingen nauw samen in het "Zwerfafval-project". Een project met als doel de aanpak van illegale stort in de openbare ruimte. En ook al is het een project van de lange adem, het lijkt succesvol.

Twee tot drie keer per week rijdt Stadstoezicht samen met de Afvalstoffendienst door uw wijk. De hotspots, zoals de Zuiderpassage, worden hierbij nooit overgeslagen.Treft Stadstoezicht illegaal gestort afval aan dan wordt dit onderzocht. Helaas staat op een oude bank of stoel geen adres, waardoor het zeer lastig is de dader te achterhalen. Wel surveilleert Stadstoezicht ook regelmatig in burger om "daders" op heterdaad te betrappen. Is de dader wel bekend? Dan krijgt deze de rekening gepresenteerd voor het opruimten van het afval, dit kan al gauw € 120,00 of meer betekenen.

Hebt u meubilair of een oud matras? Dat komt de Afvalstoffendienst graag bij u ophalen. Hiervoor vragen wij wel een vergoeding. Hebt u een oude tv of koelkast? Die komen wij gratis bij u ophalen. U hoeft alleen maar een afspraak te maken op 073-615 65 00, iedere werkdag bereikbaar van 7.30 tot 17.00 uur. Natuurlijk kunt u uw afval ook naar onze milieustations brengen.

Brengt u uw restafval of plastic naar de ondergrondse container? Dan kan het wel eens zo zijn dat de containers het niet doen, vol zijn of verstopt door "verkeerd afval". Breng uw afval dan naar een andere container, zet uw afval NIET naast de container. U riskeert een boete.

De Afvalstoffendienst en Stadstoezicht proberen op diverse manieren uw wijk netjes en schoon te houden. Daarbij doen wij natuurlijk ook een beroep op u. Gooi uw afval netjes in de containers, laat groot afval door ons ophalen of breng een bezoekje aan het milieustation. En mocht u zien dat er illegaal gestort wordt, geef dit door aan het Meldpunt op 073-615 55 55 of op www.s-hertogenbosch.nl, denk hierbij ook aan kentekens, data, tijden etc.

Samen moeten we het doen!

Meer informatie over afval en -scheiding: www.afvalstoffendienst.nl


________________________________________________________________________________

Opgeven van evenementen voor Zuid

Organiseert u een evenement in Zuid, en zou u daar meer bekendheid aan willen geven? Via www.wijkraadzuid.nl kunt u het evenement aanmelden en wij plaatsen het in de evenementenkalender.

________________________________________________________________________________

Openingstijden wijkplein Nieuw Zuid tijdens de zomervakantie

25-29 juli, maandag 9.00-12.00, dinsdag 9.00-12.00, woensdag 9.00-12.00

1-5 aug, maandag 9.00-12.00, dinsdag 9.00-12.00, woensdag 9.00-12.00, donderdag 9.00-12.00

8-26 aug, gesloten

29-aug-2 sept, maandag 9.00-12.00, dinsdag 9.00-12.00

Vanaf 5 september is het wijkplein weer normaal open.

________________________________________________________________________________

Brabant Wonen

Vervangende nieuwbouw voor portiekflats in Gestelsebuurt en Boschveld

BrabantWonen heeft besloten om zes portiekflats in de Gestelsebuurt en zeven woonblokken in Boschveld te vervangen voor nieuwbouw. In totaal gaat het om 284 woningen waarvoor BrabantWonen ongeveer 300 woningen terug bouwt. De huurders die op dit moment nog in de betreffende woningen wonen hebben hier op vrijdag 16 juni een brief over ontvangen.

De kwaliteit van deze woningen is niet meer van deze tijd. De afgelopen periode heeft BrabantWonen uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor de toekomst van deze woningen. Hierbij zijn de technische gebreken van de woningen in kaart gebracht. Ook is onderzoek gedaan naar de klachten met betrekking tot tocht, vocht, energieverbruik en geluidsoverlast. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het vervangen van de flats de beste optie is.

Waarom niet renoveren?
Uit de onderzoeken blijkt dat het renoveren van alle woningen technisch en financieel niet haalbaar is. Een aantal problemen kan worden verholpen met een renovatie maar bijvoorbeeld het probleem van de geluidsoverlast kan met een renovatie niet worden opgelost. Door nieuwe woningen te bouwen verhelpen we al deze problemen wél. Ook kunnen we grote sprongen maken in het energielabel, waardoor de woningen veel energiezuiniger zijn en de woonlasten gemiddeld genomen gelijk blijven. Zoals in het Sociaal Woonakkoord is afgesproken, bouwen we sociale huurwoningen terug.

Wanneer gaat dit gebeuren?
Voor beide wijken is het onmogelijk om alle woonblokken tegelijk te vervangen. Dat geeft te veel overlast voor de wijken en ook voor de stad. Het vervangen van de woningen doen we daarom in fases en verdelen we over meerdere jaren. Naar verwachting starten we in 2019 met de eerste blokken, zowel in Boschveld, als in de Gestelsebuurt. De laatste blokken zijn naar verwachting in 2025 aan de beurt.

De bewoners van de flats hoeven niet op korte termijn te verhuizen. Eerst gaat BrabantWonen met hen de Bewonersverhuisregeling opstellen.

________________________________________________________________________________

Van Neynsel

Goed leven

Warme Soep en een Koud buffet

Societeit: Vrijdag 8 juli om 15.00 uur tot 17.30 uur

Locatie: In de Roos

15.00 uur Ontvangst met een kopje koffie of thee

Met uitleg van Saskia van Wijk over mantelzorg

Weet dat er Steunpunt Mantelzorg is in de stad wat u graag wil

ondersteunen bij uw mantelzorgtaken.

14.45 uur Verse tomatensoep (vernieuwd recept)

Koude schotel (luxe hors d'oeuvre van rundvlees)

Zeevruchten salade (mix van luxe zeevruchten; garnalen, krab, enz...)

Uitgebreide groene salade met komkommer en tomaat

Broodsoorten met dipjes

 

Kosten € 11.00 graag voor 5 juli opgeven bij klantenservice

Telelefoonnr: 073-8228000

Uw Gastvrouw: Carony van Schijndel

Tot in De Roos

________________________________________________________________

Xpant

Wil jij meer zelfstandigheid en meedoen in de samenleving? Dan is Xpant wellicht iets voor jou!

Wil jij net als leeftijdsgenoten zelfstandig functioneren, de regie nemen over je eigen leven en mee doen in de samenleving?

Is jouw ontwikkeling niet vanzelfsprekend gegaan en leer jij op een geheel eigen wijze vanwege functionele beperkingen? Xpant kan je helpen om jouw dromen uit te laten komen.

Xpant is er voor jonge mensen tot 30 jaar die maatwerk en een beetje extra ondersteuning nodig hebben.

Jij staat centraal bij Xpant. Vanuit jouw wensen, kwaliteiten en leerstijl bespreken wij wat jij nodig hebt om zelfstandiger te functioneren en mee te doen aan arbeid of een opleiding. Samen bespreken we jouw leerdoelen en gaan we aan slag met de ontwikkeling van vaardigheden en werkcompetenties die jij nodig hebt. We kunnen ook werken aan de uitbreiding en het onderhouden van je netwerk. Je netwerk kan, als jij dat wilt, bij het project betrokken worden.

Bij Xpant krijg jij een plek in de samenleving. Voorlopig starten we in De Biechten, waar we een mooie werkruimte kunnen gebruiken. Werkcompetenties kun je opdoen in organisaties en bedrijven. Bijvoorbeeld in de tuin, horeca, zorg en dienstverlening.

Als je er aan toe bent stroom je uit naar werk, opleiding of andere activiteiten in je eigen leefomgeving.

Om jou de juiste begeleiding te bieden is de samenstelling van het team begeleiders erg divers.

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Kijk voor meer informatie op www.xpant.nl of bel Ans 06-81489025.

________________________________________________________________________________

Welzijn Divers

Groene vingers?!

Mijn naam is Anine Vloedgraven, ik ben werkzaam als wijkwerker voor Welzijn Divers in de wijk Zuid.
Ik wil u graag informeren over de Tuindienst die ik aan het ontwikkelen ben. Dit doe ik samen met een professionele hovenier en bewoners met groene vingers; jong en oud.
De tuindienst is er voor mensen met een beperking en senioren die hun tuin niet meer zelf kunnen onderhouden. U moet denken aan het gras maaien, onkruid wieden, een heg snoeien.
De tuindienst werkt in co-creatie dit betekent dat ieder naar vermogen bijdraagt, dit is in financiële zin en in actieve zin: bijdragen en meehelpen voor zover dat gaat. Gezelligheid en ontmoeting vinden we ook heel belangrijk. Is de tuin klaar? Dan drinken we iets samen!
De tuindienst heeft om te kunnen starten 6 bewoners nodig die mee willen helpen tuinieren. Ook zoek ik mensen die het project willen ondersteunen door mee te denken. Houdt u van tuinieren en heeft u 2 uur per week over? Meld u dan bij mij aan! Anine Vloedgraven Telefoon: 0630254862

E-mail: a.vloedgraven@divers.nl

Ik wil meehelpen/meedenken met de tuindienst:
Naam ________________________________________________
Adres ____________________________________________________
Telefoonnummer______________________________________________
E-mail _______________________________________________________

Ik heb een tuinklus die ik aan wil melden:
Naam ________________________________________________
Adres ____________________________________________________
Telefoonnummer______________________________________________
E-mail _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergadering

Dinsdag 7 juni is er een openbare wijkraadvergadering bij In de Roos, Zuiderparkweg 282, aanvang 20.00 uur.
Agenda punten zijn: mantelzorg in de stad, wijk en dorpsbudgetten en vergunninghoudersparkeren in Zuid. Zie de agenda.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Zinderende Zomerschool voor senioren

Van 25 juli tot en met 12 augustus wordt de zevende editie van de zomerschool voor 55+ in 's-Hertogenbosch gehouden. Er zijn ruim 100 activiteiten op velerlei gebied waar men aan kan deelnemen. Dit jaar is er veel aandacht voor bewegen, mede dankzij de inspanning van S-port.
Zo kunnen deelnemers straks zo wel in Rosmalen als in 's-Hertogenbosch zuid ervaren wat "walking voetbal" betekent. Een sport die speciaal voor senioren is ontwikkeld en die de voetballers van weleer de kans geeft die sport weer op te pakken in een bij de leeftijd passend jasje. Voor het eerst kun je nu ook kennismaken met klassiek ballet, show- en musicalballet en opnieuw: gericht op de senior. Dan kun je natuurlijk ook aan linedance meedoen of gewoon een heerlijke middag komen stijldansen. Meedoen met Yoga in het park is mogelijk en er wordt gewandeld, waarbij gestart wordt op diverse punten in de stad en waarbij niet alleen het tempo wisselt (van rustig 3 km per uur tot stevig doorlopen), maar ook het thema: er wordt gewandeld in de natuur, in de stad en er is opnieuw een literaire wandeling.
Op kookgebied kun je onder vakkundige leiding de ins en outs van een goed worstenbroodje onder de knie krijgen, kun je leren om sushi te bereiden en dit jaar gaat de zomerschool ook op de Spaanse toer door het geheim van de tapas te verklaren en er mee aan de slag te gaan.
Er zijn daarnaast heel veel excursies op allerlei gebied, deelnemers kunnen er voor kiezen om mannequin voor één dag te worden en dit jaar gaan we ook op pad met een bus: naar de rozentuinen in Noord Limburg met een gids en een drie gangendiner.
Op de site: www.sasdenbosch.nl onder het kopje "Zomerschool" vind je het volledige programma en een inschrijfmogelijkheid. Papieren boekjes liggen bij de bibliotheek, bij het wijkplein en In de Roos bv. Het deelnemersaantal blijft groeien en de belangstelling is groot. Op tijd inschrijven om teleurstelling te voorkomen, is dan ook aan te raden.
Tijdens de zomerschool hebben we trouwens ook een last-minute-balie In de Roos op zuid. Daar kun je altijd nog kijken waar een plaatsje open is, je inschrijven en dan gewoon nog meedoen!

________________________________________________________________________________

Heel 's-Hertogenbosch Beweegt!: Fittest voor 55Plus

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u weten hoe fit u bent? Op zaterdag 28 mei 2016 bieden Tennisvereniging BTC de Pettelaer, rugbyvereniging The Dukes en voetbalvereniging BLC alle bewoners van 's-Hertogenbosch een FITTEST aan. De fittesten in 2015 werden goed bezocht. De deelnemers waren enthousiast. Vandaar dat de drie verenigingen ermee doorgaan in 2016. Tijdens de FITTEST wordt onder meer bloeddruk, handknijpkracht, beenkracht, evenwicht en uithoudingsvermogen gemeten. Aanmelden kan vo?o?r 15 mei door te bellen naar 06-52584108 of te mailen naar sportimpuls@pettelaer.nl. De FITTEST inclusief 2 weken beweegaanbod op het rugby- en tennisveld kost slechts 10 euro.

________________________________________________________________________________

Dierenpark

Alle dieren zijn gearriveerd in het dierenpark en is het project Zuiderpark-Stadswalzone hiermee voltooid. Nu kunnen de Ruisschapen, de Toggenburger geiten en de Barnevelders genieten van hun nieuwe plek in het park. De bedoeling is dat het dierenpark per 1 januari 2017 volledig door de wijk of een stichting beheerd zal dienen te worden. Dit is ingegeven door de bezuiniging op de dierenparkjes wat door de raad vastgesteld is.
Op dit moment zijn er zes vrijwilligers gevonden die gaan helpen met het verzorgen van de dieren. Maar er zijn meerdere (reserve) vrijwilligers nodig. Heeft u interesse laat het ons weten:
Stichting Wijkraad Zuid
Postbus 5036
5201 GA 's-Hertogenbosch

of stuur een mailtje naar: info@wijkraadzuid.nl

________________________________________________________________________________

OPENINGSFEEST 14 mei

Van 11 tot 15 uur organiseert het Expeditie Erfgoed Team een openingsfeest van het vakwerkhuisje.
De voormalige kleedkamer van het eerste team van Rugbyclub The Dukes krijgt momenteel alle aandacht. En terecht. Het is nu de tijd; het 103 jaar oude karakteristieke huisje wil weer wat betekenen voor onze wijk Zuid. Een veelzijdig team van rugbyouders, jong professionals en experts onderzoeken 40 dagen lang de kwaliteit en de potentie van het huisje. Ze vragen daarvoor ook de hulp van wijkbewoners. Er hangt een brievenbus aan het huisje waar je de ontvangen vragenflyer ingevuld kan inleveren.
Het hoogtepunt van de 40 dagen is het Openingsfeest op 14 mei as. Het programma blijft een verrassing. Je bent van harte uitgenodigd om tussen 11 en 15 uur langs te komen en het vakwerkhuisje feestelijk te openen.
Volg het initiatief op https://droomstaddenbosch.nl/droom/bouwritueel-vakwerkhuisje

________________________________________________________________________________

Rommelmarkt Zuiderpassage 17 juli

Op zondag 17 juli is er op het binnenterrein van de Zuiderpassage een leuke rommel- en creatieve markt. De markt is open van 11.30 tot 16.00 uur en is uiteraard gratis toegankelijk. Zelf inschrijven om te verkopen is ook mogelijk.
Onder het motto 'Zuid Rommelt' is het niet de bedoeling dat er mogelijkheden zijn voor (commerciële) partijenverkoop. De gemeente heeft dat in de vergunning ook verboden. Wél is er volop ruimte om leuke, antieke en/of vintagespullen te kopen en verkopen, maar zeker ook de 'rommeltjes' van zolder. Vintage kleding (ver)kopen? Kom dan naar 'Zuid Rommelt'.
De markt staat ook open voor iedereen die zijn of haar creativiteit te gelde wil maken. Wie schildert, sieraden maakt, ansichtkaarten vervaardigt of wat dan ook: van harte welkom.
De organisatie is in handen van Gonny Sierig, die ook verantwoordelijk is voor Atelier4hoog. Iedere woensdagochtend is er voor mensen met een smalle beurs een gratis handwerkochtend in De Muzerije. Ook draait zij samen met Nanette Eikemans Knip je Hip, een creativiteitsclub voor kinderen van 7- 12 jaar, iedere woensdagmiddag in de Zuiderpassage.
Wie zelf wil verkopen op de markt van 17 juli: een kraam (van vier meter + luifel) kost 20 euro (dat zijn de daadwerkelijke kosten zonder winstoogmerk!). Het aantal kramen is natuurlijk niet onbeperkt, dus op is op. Aanmelding is mogelijk vóór 10 juli op gonnysierig@hotmail.com.

________________________________________________________________________________

Controles in de Veilig Verkeersweek Zuid 2016

Stadstoezicht/fietsen diefstal preventieteam.

Tijdens de verkeersweek zijn er door parkeertoezicht in de wijk extra controles uitgevoerd wat resulteerde in een viertal verbalen en vier waarschuwingen. Op donderdagmiddag 14 april zijn op het Homeruspad alle fietsen die langs kwamen door het fietsen diefstal preventieteam gecontroleerd. Een gestolen fiets aangetroffen.

Verkeers Handhavings Team (VHT)

Verder zijn er in samenwerking met het Verkeers Handhavings Team (VHT) op de rollerbank 37 scooters gecontroleerd. Tien reden te snel waarvan de snelste een snelheid haalde van 84 km/u. Twee reden er zonder rijbewijs en een was onder invloed van alcohol.

Politie

De politie heeft gecontroleerd op de Zuiderparkweg, Pettelaarseweg, Gestelseweg en Rivierenplein.

Er zijn op maandag 11 april 17 verbalen opgemaakt ter zake; snelheid (6), seinen (3), gordel (3), bellen (3), rijden zonder rijbewijs (1) en parkeren op invalidenparkeerplaats (1). Verder werden vele bromfietsers gewaarschuwd voor een te hoge constructiesnelheid.
Dinsdag 12 april is er ook gecontroleerd op aanwezigheid van documentatie. Er zijn 8 verbalen opgemaakt ter zake; snelheid (1), gordel (3), negeren rood licht (1) en seinen (3).
Woensdag 13 april hebben 2 bikkers het verkeersexamen begeleid.
Donderdag 14 april aanpak scooter overlast. Controle is gehouden op het Rivierenplein. Verbalen zijn geschreven voor 7 keer overschrijding constructiesnelheid en zeven keer wachten op keuring waardoor het kentekenbewijs tijdelijk ongeldig wordt verklaard door de politie.
Vrijdag15 en zaterdag 16 april zijn er door het Team Verkeershandhaving in de avond en vroege nacht alcoholcontroles gericht op de wijk Zuid. In totaal zijn er 13 bestuurdes betrapt die reden onder invloed, waarvan er 3 hun rijbewijs konden inleveren.Tevens zijn processen verbaal gegeven voor: rijden zonder rijbewijs 5 maal, geen APK 1 maal, geen gordel 2 maal, kale banden 4 maal, niet tonen rijbewijs 2 maal niet zoveel mogelijk rechts houden 1 maal en het niet volgen van verplichte rijinrichting 1 maal

________________________________________________________________________________

Rioolwerkzaamheden in de wijk Zuid (bron gemeente 's-Hertogenbosch)

Geachte heer/mevrouw,

Wij informeren u via dit bericht over rioolwerkzaamheden in de wijk Zuid. Firma Van der Velden uit Boxtel voert tussen 28 april en 10 juni 2016 op diverse locaties in 's-Hertogenbosch-Zuid onderhoud uit aan het riool. Per locatie duren de werkzaamheden ongeveer een halve dag.

Werkzaamheden
De gehele riolering van 's-Hertogenbosch-Zuid is gereinigd en geïnspecteerd. Uit de inspectie bleek dat er op diverse plekken reparaties moeten worden uitgevoerd. De rioolreparaties worden van binnenuit het riool uitgevoerd. De weg hoeft niet opgebroken te worden. Voordat de reparatie start, wordt eerst het riool schoongespoten. Daarna wordt de machine, die de reparatie uitvoert, via een rioolput in het riool gelaten.

Verkeershinder
Op plekken waar verkeershinder ontstaat door de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet of wordt het verkeer omgeleid met borden.

Meer informatie
Hebt u vragen, neemt u dan contact op met J. Peeters, Specialist uitvoering van de afdeling Realisatie & Beheer Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via (073) 615 5155 of stuur een e-mail naar realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl o.v.v. riolering Zuid.

________________________________________________________________________________

Veilig Verkeersweek Zuid 2016

De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Politie, Stadstoezicht en Realisatie Beheer Openbare Ruimte voor de twintigste keer een Veilig Verkeersweek van maandag 11 t/m vrijdag 15 april.
Wijkraad Zuid heeft wederom aan de deelnemende basisscholen, Het Bossche Broek Zuid en De Vlindertuin, de fietskeuringen verzorgd. Op woensdag 13 april zal de opgedane kennis, voor wat betreft het praktijkgedeelte, worden getoetst. Ter afsluiting is er op vrijdag 15 april van 09.30 tot 12.00 uur een slotmanifestatie bij "In de Roos" waar de examenkandidaatjes aan een verkeersquiz deelnemen. De diploma's worden uitgereikt door wethouder o.a. van verkeer Jos van Son. In de Verkeersweek zullen verschillende verkeerscontroles in de wijk worden uitgevoerd.

________________________________________________________________________________

4 DE LENTE 2016

4 de lente was wederom een groot succes te noemen ook door door het bezoek van de JB500 tour. Een korte impressie van de dag.

________________________________________________________________________________

JB500 tour

Zaterdag 19 maart komt JB500 tour van 15.00 tot 16.00 uur naar In de Roos. Je kunt gratis een foto van je zelf laten maken. Er worden folders van het hele JB500 jaar uitgedeeld en er wordt gezongen. Kom kijken naar deze mooie voorstelling.

________________________________________________________________________________

TENNIS-TOUCHRUGBY-WANDELVOETBAL

Zin om 1,5 uur lekker buiten te bewegen? Dan is dit uw kans.
Tennisvereniging BTC de Pettelaer, rugbyclub The Dukes en voetbalvereniging BLC geven 3 combinatiesporten: tennis, touchrugby en wandelvoetbal op het rugbyveld en het tennisveld aan de Hekellaan.
Kom gerust op maandag van 14.30 tot 16.00 uur of vrijdag van 11.00 tot 12.30 uur gezellig meedoen. U kunt dan ervaren hoe leuk, gezond en sportief het er aan toe gaat. Na afloop gaan we in het tennispaviljoen nog wat drinken.
Voor informatie kunt u bellen naar de contactpersoon José van den Broek 06-52584108

________________________________________________________________________________

4 DE LENTE

DJ - HAPJE & DRANKJE - SPRINGKUSSEN - PAAS KNUTSELEN - SCHMINKEN - KOETS

ZATERDAG 19 MAART BIJ IN DE ROOS 13.00 - 17.00 UUR

ZUIDERPARKWEG 282 IN 's-HERTOGENBOSCH

________________________________________________________________________________

Samenvatting uitslag vergunningshoudersparkeren Zuid

Bachstraat- 29 enquetes uitgezet- 27 teruggestuurd = 93,1%- voor 18- tegen 9- voor 66,7% VOOR

Handelstraat- 68 enquetes uitgezet- 63 teruggestuurd = 92,6%- voor 56- tegen 7- voor 88,9% VOOR

Homerslaan- 10 enquetes uitgezet- 10 teruggestuurd = 100,0%- voor 10- tegen 0- voor 100,0% VOOR

Vergiliuslaan- 66 enquetes uitgezet- 57 teruggestuurd = 86,4%- voor 54- tegen 3- voor 94,7% VOOR

Wagnerlaan- 13 enquetes uitgezet- 10 teruggestuurd = 76,9%- voor 9- tegen 1- voor 90,0% VOOR

Mozartsingel t/m 63- 12 enquetes uitgezet- 11 teruggestuurd = 91,7%- voor 4- tegen 1- voor 80,0% VOOR

Geert Grootestraat- 42 enquetes uitgezet- 28 teruggestuurd = 66,7%- voor 22- tegen 6- voor 78,6% VOOR

Thomas a Kempisstraat - 27 enquetes uitgezet- 19 teruggestuurd = 70,4%- voor 17- tegen 2- voor 89,5% VOOR

Klein stukje bij het Sweelinckplein wordt nog bekeken en een klein stukje Pettelaarseweg als er positief gereageerd wordt.

________________________________________________________________________________

Wijkplein Nieuw Zuid

Wijkplein Nieuw Zuid gaat wer een pilot draaien. Ze gaan namelijk van maandag 14 maart t/m maandag 18 april op maandagavond open van 18.00-20.00 uur. Mocht dit een succes zijn dan gaat het Wijkplein na de meivakantie iedere maandagavond open

________________________________________________________________________________

Preventie en Buurtpreventie

Dinsdag 8 maart is er weer een openbare wijkraadvergadering van wijkraad zuid bij In de Roos, Zuiderparkweg 282. Aanvang 20.00 uur.
Op de agenda staat preventie en buurtpreventie.
Gasten zijn het preventieteam van de gemeente met de Bossche Buurttent ,Jan van 't Erve onze wijkagent en Alex Bekkers van Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente 's-Hertogenbosch en leden van het Buurtpreventieteam Zuid.
Verder zal de uitslag van de herhaalde parkeer enquete Zuid worden bekend gemaakt door Angelique Breukel, Hoofd Bureau Parkeermanagement.

________________________________________________________________________________

Humanitas computerhuis

Bij Humanitas Computerhuis starten de volgende cursussen/workshops. Er is veel aandacht voor de individuele cursist en voldoende tijd om in te gaan op individuele vragen.

Workshop Google Drive
De 2 workshops starten op de volgende data (3 lessen, € 25).
dinsdag 29 maart van 13.00 - 15.00 uur
dinsdag 1 november van 13.00 - 15.00 uur.

Workshop mappen en bestanden
De 2 workshops starten op de volgende data (3 lessen, € 25).
maandag 4 april van 13.00 - 15.00 uur
maandag 5 september van 13.00 - 15.00 uur.

Workshop iPad en tablet Android
De 3 workshops starten op de volgende data (3 lessen, € 25):
iPad: dinsdag 7 juni van 13.00 - 15.00 uur en op dinsdag 4 oktober van 13.00 - 15.00 uur.
Android: dinsdag 10 mei van 13.00 - 15.00 uur en op dinsdag 13 september van 13.00 - 15.00 uur.

Workshop Snel kennismaken met Windows 10
Bedoeld voor mensen die al ervaring hebben met Windows 7 of 8.
De workshop start op 12 mei van 9.30 - 12.00 uur (3 lessen, € 41 inclusief boek)

Workshop Aan de slag met Facebook
Bedoeld voor mensen die geen of weinig ervaring hebben met facebook.
De workshop start op 6 juni van 10.00 - 12.00 uur (3 lessen, € 25)
Cursus Windows 10 voor beginners
Geschikt voor wie nog niet of nauwelijks met de computer heeft gewerkt.
De cursus start op 8 september van 09.30 - 12.00 uur (10 lessen, € 80, incl. boek).

Workshop PC en onderhoud
De workshop start op 7 november van 13.00 - 15.00 uur (3 lessen, € 25).

Gratis vrije computerinloop op woensdag-en vrijdagochtend

Hier kun je met al je computervragen terecht. Onze vrijwilligers nemen de tijd en helpen je graag met het verduidelijken van allerlei zaken. De inloop is gratis en je bent welkom van 9.30 tot 12.00 uur.

Voor meer informatie over cursussen, vragen en aanmeldingen kun je terecht op de website www.computerhuis.org of bellen naar 073-8511456

________________________________________________________________________________

Een mooie bloementuin maken

Kom op 12 maart meehelpen in de bloementuin. De tuin is achter KC De Vlindertuin in het natuurgebiedje Meerendonk. De tuin is voor iedereen. De schoolkinderen gaan in het voorjaar de tuin ontdekken, daarom willen we er een mooie tuin van maken. We gaan de tuin als bloementuin inrichten. Iedereen die meehelpt kan in de zomer een bosje bloemen uit de tuin komen plukken. De start is om 9.30 uur, we werken tot 13.00 uur door en sluiten af met een lekker broodje. Ook is er voor alle helpers om 10.30 koffie met appelgebak. De actie is een onderdeel van NL doet, de landelijke vrijwilligers dag.

________________________________________________________________________________

Veilig Verkeersweek 2016

De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Politie, Stadstoezicht en Realisatie Beheer Openbare Ruimte voor de twintigste keer een Veilig Verkeersweek van maandag 11 t/m vrijdag 15 april. Wijkraad Zuid zal wederom aan de deelnemende basisscholen, Het Bossche Broek Zuid en De Vlindertuin, de fietskeuringen verzorgen. Op woensdag 13 april zal de opgedane kennis, voor wat betreft het praktijkgedeelte, worden getoetst. Ter afsluiting is er op vrijdag 15 april van 09.30 tot 12.00 uur een slotmanifestatie bij "In de Roos" waar de examenkandidaatjes aan een verkeersquiz deelnemen. De diploma's worden uitgereikt door de wethouder. In de Verkeersweek zullen verschillende verkeerscon-troles in de wijk worden uitgevoerd.

________________________________________________________________________________

Van Neynsel

Goed leven
Bossche meezing koor Enjoy

Titel: Muziek

Datum: 11 maart 2016

Locatie: In de Roos

14.00 uur Ontvangst met een kopje koffie of thee

14.30 uur Start Bossche meezing koor Enjoy

16.30 uur Huisgemaakte Brabantse worstenbroodje €2.50

Uw Gastvrouw: Carony van Schijndel

________________________________________________________________________________

Na Sjors Sportief ook Sjors Creatief in gemeente 's-Hertogenbosch
Oproep aan culturele organisatie om zich aan te melden

Na het succes van Sjors Sportief (kennismaken met sportverenigingen) gaat de gemeente
's-Hertogenbosch in 2016 ook van start met Sjors Creatief. Via Sjors Creatief krijgen alle basisschool-leerlingen de kans om op laagdrempelige wijze kennis te maken met culturele instellingen binnen de gemeente. Muzerije gaat, in samenwerking met Cultuurbosch, Sjors Creatief uitzetten in de gemeente. In de komende periode zal Muzerije culturele aanbieders benaderen om een bijdrage te leveren aan Sjors Creatief. Hiervoor mogen we ook actief het netwerk van Cultuurbosch inzetten.

In maart 2016 kunnen alle Bossche scholen het Sjors Creatief boekje verwachten, zodat de leerlingen nog dit schooljaar leuke kennismakingslessen kunnen kiezen. Zo kunnen zij zich oriënteren binnen de kunst en cultuur disciplines, zonder direct lid te hoeven worden van bijvoorbeeld een club of vereniging. Denk hierbij aan schilderen, fotograferen, dansen, zingen, en nog veel meer!

Sjors Creatief

Sjors Sportief zorgde aan het begin van het schooljaar al voor massale inschrijvingen bij sportverenigingen, een enorme ledenstimulans! Sjors Creatief is het culturele broertje en gaat ervoor zorgen dat kinderen minstens zo enthousiast worden over wat er allemaal te doen is binnen onze gemeente op het gebied van kunst & cultuur.

Ook uw workshop in het aanbod?

Alle culturele aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun (naschoolse) workshops te promoten in ons kleurrijke Sjors Creatief boekje, waarna kinderen zich vervolgens digitaal kunnen inschrijven. Dit Sjors Creatief boekje wordt eind maart 2016 op alle basisscholen in de gemeente 's-Hertogenbosch verspreid. Erg goede promotie dus!

Meedoen? Meld dan uw kennismakingsworkshop(s) vanaf vandaag tot uiterlijk 20 februari 2016 aan op www.actiefindenbosch.nl, zodat we er samen een succes van kunnen maken!

Meer informatie?
Voor meer informatie en vragen over het aanbod kun je contact opnemen via sjorscreatief@muzerije.nl

________________________________________________________________________________

SENIORENMIDDAGEN

Plaats: 'In de Roos', Zuiderparkweg 282 's-Hertogenbosch
Wanneer: de eerste woensdag van de maand
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur
Periode: van oktober tot en met april
Entree: € 5,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie of thee in de pauze.

WOENSDAG 6 APRIL 2016
Marja Hoos
Vrolijk, vriendelijk, veelzijdig Suriname

Wanneer men aan Suriname denkt dan komt meestal niet verder dan: het is een voormalige kolonie van Nederland, Bouterse is president, veel drugshandel en corruptie. Maar na een bezoek aan Suriname laat Marja een heel ander beeld van Suriname zien. De cultuur van de verschillende bevolkingsgroepen, de prachtige natuur in de jungle, de geschiedenis met veel voor ons onbekende gebeurtenissen. We zien Paramaribo met zijn aparte sfeer, de plantages in Commewijne, de nog altijd aanwezige Nederlandse invloeden in tropische sferen. Met een PowerPoint-presentatie neemt Marja u mee naar Suriname!
Marja Hoos is lid van de Werkgroep Seniorenmiddagen. Sinds 2008 is ze gestopt als docente economie/maatschappijleer in het MBO. Ze heeft nu samen met haar man Ton, ook lid van de Werkgroep Seniorenmiddagen, tijd om te reizen en te wandelen. Ze schildert graag en is ook Gastvrouw Spaans, hier bij de Spaanse cursus in 'In de Roos'.

________________________________________________________________________________

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Zuid wenst u fijne feesdagen en een gelukkig 2016

_____________________________________________________

Buurtpreventie Zuid

Zou u ook graag uw steentje aan een veilige wijk Zuid willen bijdragen. Meer informatie hierover en aanmelden kan d.m.v. een brief naar postbus 5036, 5201GA 's-Hertogenbosch of een e-mail naar buurtpreventieteamzuid@gmail.com

________________________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergadering 8 december

In deze openbare wijkraadvergadering zal de directie van Van Neynsel toelichting geven op de laatste ontwikkelingen rondom de nieuwbouwplannen van Park Zuiderschans.

Nieuwe ontwikkelingen voor de Zuiderpassage. Gasten zijn de architecten Bartjan van 't Slot en Wendy van Rosmalen van Studio Strak Plan.

________________________________________________________________________________

Buurtpreventie

In Den Bosch Zuid gaat dinsdag 27 oktober het buurtpreventieteamzuid aan de slag. Gesteund door de gemeente en politie zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare wijk.

Doelstelling.
Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont. Dit moet leiden tot een verhoging van het veiligheidsgevoel bij de inwoners van de wijken en buurten. Buurtpreventieteams worden opgezet vanuit het eigen initiatief van de buurtbewoners.

________________________________________________________________________________

Nieuwe website voor Buurtbemiddeling073

www.buurtbemiddeling073.nl

Buurtbemiddeling073 is volwassen geworden en is doorgegroeid naar een organisatie die wordt gedragen door vrijwilligers. Daar zijn we trots op! Dat willen we ook uitstralen met een nieuwe website en een nieuw logo, zodat we nog makkelijker herkenbaar en bereikbaar zijn voor wijkbewoners. Op dinsdag 13 oktober jl. werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de nieuwe website www.buurtbemiddeling073.nl officieel gelanceerd door wethouder Zorg en Welzijn, Paul Kagie.
Buurtbemiddeling073 is er voor alle inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Door Buurtbemiddeling073 vroegtijdig in te schakelen door bewoners zelf of door verwijzing vanuit een andere (hulpverlenende) instantie kan escalatie van een burenruzie worden voorkomen.
Buurtbemiddeling073 gaat uit van de eigen kracht van de wijkbewoner. Bewoners leren conflicten oplossen in kleine kring en dit draagt vervolgens bij aan een vreedzame samenleving waarin plaats is voor mensen met verschillende leefstijlen en achtergrond. Met als doel prettig wonen en leven in iedere straat of buurt binnen gemeente 's-Hertogenbosch!

Buurtbemiddeling073 ondersteunt dit vanaf heden nog beter door lancering van de nieuwe website, waar men zich kan aanmelden of informatie over onze diensten kan vinden.
Onze vrijwilligers zijn dan nog sneller en eenvoudiger voor de wijkbewoners, verwijzers en andere belanghebbenden te bereiken.

________________________________________________________________________________

Natuur(groot)oudercursus, najaar 2015
Bericht voor ouders, opa's en oma's in de wijk

Het is belangrijk en leuk dat kinderen in de klas en juist ook buiten kennis kunnen maken met natuur en milieu. Het wordt voor leraren eenvoudiger en prettiger om met een groep naar buiten te gaan wanneer ze hierbij hulp krijgen van 'natuur(groot)ouders'.

Dit najaar start het IVN /VNW 's-Hertogenbosch met een gratis cursus voor mensen in de wijk, voor ouders, opa's en oma's. Deze cursus heeft de naam "Cursus voor Natuur(groot)ouder". Deelnemers aan de cursus leren hoe zij de leraar kunnen helpen bij binnen- en buitenlessen.
Deelnemers geven zelf geen les, dat blijft de verantwoordelijkheid van de leraar.
Elke leraar vindt ondersteuning fijn bij het ontdekken en beleven van de natuur in de klas en buiten de school. Bijvoorbeeld bij veldwerk rondom vruchten en zaden, of het lopen van natuurpaden.

Het IVN /VNW 's-Hertogenbosch nodigt u uit deel te nemen aan de cursus. Deze cursus biedt gelegenheid om
- meer inzicht te krijgen in de omgang met kinderen en hoe kinderen leren;
- inzicht te krijgen welk lesmateriaal beschikbaar is;
- ervaring op te doen met werkvormen en veldwerk;
- basiskennis van natuur en milieu op te doen of uit te breiden.
-
Het IVN team bestaat uit ervaren natuurgidsen die de deelnemers aan de cursus het mooie van de natuur in de omgeving laten beleven. Het zijn school- en wijkgebonden activiteiten, waaraan school en (groot)ouders/bewoners actief deelnemen.

Het IVN wil in het najaar starten met het opleiden van vrijwilligers (maximaal 20 deelnemers). In september 2015 zal het IVN desgewenst in school meer vertellen over de cursus.

De cursus bestaat uit 6 lessen, met een theoriegedeelte (leren van kinderen en leskisten) en een praktijkgedeelte (bijvoorbeeld natuurpaden en vogels). Drie lessen zijn op woensdagavond van 19.30-22.00 uur en drie lessen op zaterdagmiddag van 13.30-16.00 uur.
Cursisten ontvangen naast het cursusmateriaal een tasje met veldwerkmaterialen.

Zoals gezegd..de cursus is gratis. Wel vragen we aan alle deelnemers een borg van € 25 die men terugkrijgt als de cursus is doorlopen. De school mag deze borg ook voor u betalen.

U kunt u nu al als belangstellende voor de cursus opgeven aan de schoolleiding of leraar met uw naam, telefoonnummer en emailadres.
U kunt dat ook doen met een e-mail met naam en adres naar IVN-er Léon van Balkom (natuuropschool@ivn-s-hertogenbosch.nl ). Meer informatie over het IVN /VNW 's-Hertogenbosch vindt u op het internet www.ivn-s-hertogenbosch.nl

________________________________________________________________________________

Nieuwbouw Sint-Janslyceum wordt feestelijk geopend

Na een lange periode van planvoorbereiding is in 2013 gestart met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw van een sporthal met foyer, een ruimte voor buitenschoolse opvang, 18 klaslokalen, een leerlingenkantine en extra parkeerplaatsen voor het Sint-Janslyceum.
Recent is de nieuwbouw opgeleverd en met de realisatie van deze accommodatie is er voor zowel onderwijs als sport een prachtige permanente ruimte gecreëerd. Op vrijdag 2 oktober zal wethouder Jos van Son de nieuwbouw officieel openen. Deze avond is het ook voor geïnteresseerden mogelijk om de nieuwbouw te bezichtigen. Iedereen is welkom op vrijdag 2 oktober van 20.30 uur tot 22.00 uur.
Via de ingang van de sporthal aan de Platostraat kunt u zowel de sporthal als de uitbreiding van de leslokalen bezichtigen.

________________________________________________________________________________

Eerste WijkDiner Zuid 2015

________________________________________________________________________________

CITYTRAINER

We starten met een Citytraining
'Ik Train mijn Stad' voor 50 PLUS

De cursus is speciaal voor 50-plussers. En omdat leeftijd slechts een getal is, leggen we het accent vooral op uw ervaringen, talenten en inzichten! Dus of u nu 60 of 70 bent, het belangrijkste is dat u wilt investeren in uzelf en anderen en Citytrainer wilt worden.
Na het volgen van de complete cursus kunt u samen of alleen uw sportactiviteit in de wijk of op uw vereniging organiseren. We helpen u om aan de gang te gaan met uw beweegwensen -en ideeën. Initiatieven zijn welkom, maar heeft u nog geen duidelijk idee dan is dat geen probleem.

Wilt u meehelpen meer sport en bewegen voor leeftijdsgenoten mogelijk te maken?

"We willen met dit project nog meer 50-plussers bij de sport in 's-Hertogenbosch betrekken.
Het sportaanbod van en voor senioren hopen we verder uit te kunnen breiden met Citytrainers. Maatschappelijke betrokkenheid geeft bovendien veerkracht en voldoening in het dagelijkse leven. Reden genoeg om midden in de maatschappij te blijven staan."
Maaike Schneider, Consulent 50 PLUS Gemeente 's-Hertogenbosch.

Interesse? Overweegt u om na de zomer te starten met de Citytraining of twijfelt u nog? Kom in gesprek met Maaike Schneider en maak kennis met de mogelijkheden van ´S-PORT.

06 525 84 124 / 073 615 97 76
m.schneider@s-hertogenbosch.nl

Maakt u graag uw leeftijdsgenoten enthousiast om meer te gaan sporten of bewegen?

Heeft u een beweegidee voor leeftijdsgenoten?

Ga er met ons mee aan de slag!

50 PLUSwekelijks wandelen, mountainbiken, bowlen, jeu de boules, fitness, wandel-voetbal, een balletje slaan of iets anders.

We zoeken mensen die in 's-Hertogenbosch beweging onder 50-plussers willen stimuleren!

Doet u mee met de cursus Citytrainer 50 PLUS?

Neem een kijkje op www.citytrainersdenbosch.nl/sport-50plus/ en ontdek het project Citytrainers

TRAININGSOMVANG
De training bestaat uit 2 delen
* zeven weken lang, één avond in de week.
* een praktijkperiode van 15 uur met daarin twee terugkombijeenkomsten.
Na afronding van de twee delen, zijn er nog 2 bijeenkomsten als voorbereiding op de feestelijke Certificaat-uitreiking.

TRAININGSINHOUD
DEEL 1
Avond 1: Kennismaken en Introductie werkveld Citytrainer.
Deze avond is de aftrap van de cursus. We maken kennis met elkaar en met het sportieve werkveld van Citytrainers.
Avond 2: Talenten en Storytelling
Als Citytrainer zet je je ervaring en kennis in. Via het moderne storytelling kun je doelgericht werken. Deze avond gaan we met beide aan de slag.
Avond 3: In & outs van de doelgroep
Senioren, 50-plussers, 60-plussers; ieder mens heeft zijn eigen achtergrond en beleving. Hoe spreken we andere senioren aan met ons idee? We gaan aan de slag en zoeken naar overeenkomsten en verschillen.
Avond 4: Gesprekstechnieken
We zoomen deze cursusavond in op het voeren van nuttige en goede gesprekken. Samen kom je meestal verder en daar is een gesprek voor nodig.
Avond 5: Promotie maken is een vak apart
Deze avond gaan we aan de slag met wervingsmogelijkheden en middelen.
Avond 6: Presenteren portfolio
Aan welke sportieve doelen is gewerkt? We delen elkaars (nieuw verworven) inzichten, laten elkaar weten waar we praktijk ervaring gaan opdoen. Maar hebben ook tijd voor keuze onderwerpen!
Avond 7: Slotbijeenkomst
We vieren het einde van de eerste helft van de Citytraining met een Bewijs van Deelname.

DEEL 2
PRAKTIJK

Na deel 1 start u met de 15 uur praktijkervaring. Wij begeleiden u bij het vinden van een praktijk-ervaringsplaats. Tijdens de praktijkweken zijn er nog twee terugkommomenten om ervaringen uit te wisselen, tips en tops te krijgen en nieuwe informatie op te doen. Deze data worden in overleg gepland.

FEESTELIJKE CERTIFICAAT UITREIKING
Als afsluiting is er de feestelijke Certificaat-uitreiking. In het voorjaar 2016 presenteert u uw project . Dit bereiden we in 2 bijeenkomsten voor.

PRIJS
Deze doelgerichte en praktische training kost veel, maar levert u ook veel op! De € 1.800,- aan kosten neemt de gemeente 's-Hertogenbosch op zich als u daadwerkelijk aan de slag wilt in de praktijk.
In het kennismakingsgesprek maken we concrete afspraken over de samenwerking die we aan gaan.

PLAATS, DATUM EN TIJDEN TRAININGEN
Bij 14 deelnemers start de cursus op:
Maandag 12 oktober van 19.00 - 21.30 uur
Daarna zijn de bijeenkomsten op:
19 oktober, 2 november, 16 november,
30 november, 7 december en 14 december.
Deel 2 van de training plannen we gezamenlijk. De locatie van de trainingen is nog niet bekend.

"Het Citytrainersproject heeft me heel ver gebracht."
Yvonne van Roosmalen (53 jaar) volgde de training in 2014. Ze is een juf met een actieve passie voor haar vak en moeder van twee pubers. Ze verloor haar baan en via het re-integratie bedrijf Picos kwam ze in aanraking met het project Citytrainers. "Het leren toepassen van de methode van de training gaf me een gevoel volwaardig aan het werk te zijn."

________________________________________________________________________________

Rectificatie

In de Nieuwsbrief jaargang 13 nr. 3 van augustus 2015 staat bij 9. Rondvraag "Wijkpleinconsulent Kitty de Graaf stelt zich voor. Zij heeft zitting in de BBS op maandag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur".

Dat moet zijn maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur en woensdag 13.00-16.00 uur

________________________________________________________________________________

Vrije inloop bij het Humanitas Computerhuis

Op woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur is het computerlokaal in de BBS Nieuw Zuid open voor iedereen die vragen heeft of wat wil oefenen. Deze zogenoemde 'vrije inloop' is zeer geschikt voor deelnemers aan de cursussen, zij kunnen de lesstof van de laatste of de volgende les doornemen. Maar ook andere bezoekers zijn welkom, je hoeft daarvoor niet speciaal een cursus te volgen. Kom gerust langs als je op de computer het Brabants Dagblad wilt lezen, op internet informatie wilt opzoeken of een puzzel of een ander spel wilt spelen. Er zijn op deze ochtenden altijd medewerkers die je kunnen helpen als je vragen hebt of problemen met het gebruik van de computer/laptop/iPad of tablet Android.
Er is een prachtig computerlokaal met genoeg computers voor alle bezoekers. Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. Kijk eens op onze site voor de cursussen, ze zijn te vinden onder het kopje "Activiteiten". Ook vind je daar een interesseformulier dat je kunt invullen en opsturen.
We staan graag voor u klaar!

________________________________________________________________________________

Nieuw wijk initiatief "WijkDiner Zuid"

Wijkdiner Zuid is de naam van een nieuw initiatief in de wijk 's-Hertogenbosch Zuid. Een maandelijks terugkerend 'ontmoetingsdiner' voor wijkbewoners, door wijkbewoners. Iedere laatste donderdag van de maand kunnen bewoners van de wijk Zuid genieten van een avondvullend programma in BBS Nieuw Zuid. Voor €5 per persoon, wordt er een driegangendiner geserveerd door een kookploeg onder leiding van een professionele chef-kok. Tijdens het diner zal er ook voor entertainment aan tafel worden gezorgd. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven middels een inschrijfstrookje dat wordt verspreid met een flyer.
Dit initiatief is aangejaagd en ondersteund door Welzijn Divers (Bouchra Aatif Afendi) en is ongeveer een jaar geleden gestart met het samenstellen van een organiserende commissie van wijkbewoners. Dit met als doel een nieuw initiatief vorm te geven, waarin bewoners op maandelijkse basis een diner voor elkaar organiseren. Het motto: 'Mensen samenbrengen met lekker eten'. De organiserende commissie bestaat inmiddels uit vijftien enthousiaste bewoners uit Zuid (vrijwilligers) en 1 uit Rosmalen, variërend in leeftijd en achtergrond. De financiële ondersteuning van Brabant Wonen, Stichting Dynamis, Brede Bossche Scholen en Welzijn Divers hebben het mogelijk gemaakt om de benodigde middelen aan te schaffen en organisatie mogelijk te maken. 24 september is de start.

________________________________________________________________________________

Kindervakantiedorp 2015 in Zuid

Dag 3 afwerken, spelletjes opruimen en frietjes eten

Dag 2 bouwen, afwerken en spelletjes doen

Ook de Weenergroep is aanwezig voor het op maat zagen van het hout

Wie kan het langste blijven hangen de tijden worden genoteerd.

Dag 1 bouwen en bouwen

________________________________________________________________________________

Evenement dat op 27 juni in het Potgieterhof door de Stichting Waarom Wij is georganiseerd.

Geslaagd evenement voor de jeugd.

________________________________________________________________________________

4 de Zomer 2015

Een heel mooi buurtfeest georganiseerd door Cello en buurtbrwoners.

________________________________________________________________________________

(bron gemeente 's-Hertogenbosch)

Wandelen met je baas? Poepsimpel!

Als je iedere dag hetzelfde ommetje loopt met je baas kan dat wat saai zijn. Wist je bijvoorbeeld dat er in onze gemeente routes zijn speciaal voor honden en hun baasje?
In de week van maandag 29 juni tot en met 3 juli trekken handhavers van Stadstoezicht de wijk in. Zij geven hondenbezitters informatie over de diverse hondenvoorzieningen in onze gemeente en natuurlijk kun je ook vragen stellen.

Wist je dat:
- Er een paar regels zijn waar jij en je baas zich aan moeten houden als je gaat wandelen?
- Je altijd aan de lijn moet lopen, behalve op een uitrenveld, loslooproute of losloopgebied?
- Je baasje jouw uitwerpselen meteen moet opruimen?
- Hij/ zij hiervoor altijd een zakje, schepje of iets dergelijks bij zich heeft om de uitwerpselen op te ruimen?
- Je als geregistreerde hond een mooie penning aan je riem mag dragen?
- Je niet in een speeltuin of speelterrein mag komen?
- dat je mij binnenkort kunt zien in een filmpje?
- Ik deze tips netjes opvolg en ik hoop dat jullie mijn voorbeeld volgen?

Opgeruimd staat netjes
De hondenuitlaatstroken, -uitrenvelden en hondentoiletten maakt de gemeente regelmatig schoon. Dit onderhoud bestaat vooral uit het wegzuigen van de uitwerpselen met een poepzuigmachine die lijkt op een grasmaaier. Gelijktijdig maaien we dan ook het gras. De hondenloslooproute en -losloopgebied maakt de gemeente niet schoon.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.s-hertogenbosch.nl/dieren. Hier staan alle hondenvoorzieningen per wijk in kaart. Of via Meldpunt Schoon, Heel en Veilig, tel. (073) 615 55 55 of maak een melding via de Buiten Beter App.

________________________________________________________________________________

Opening 'S-SPORT SPOT

Vrijdag 5 juni heeft de opening plaats gevonden van het clubhuis de 'S-PORT SPOT op de wijkspeelplaats het Z'uitje aan de Henriette R. Holslaan in de Meerendonk. Meer foto's zie onze facebook pagina.

________________________________________________________________________________

Aanmelden als burgervrijwilliger in de wijk Zuid?

Baalt u ook zo van de vele inbraken in uw wijk? Wist u dat u hier ook zelf tegen in actie kunt komen? Bijvoorbeeld door de politie een handje te helpen. Het doel: Samen de strijd tegen inbrekers aangaan en criminelen geen kans geven.De vrijwilligers lopen in tweetallen op gezette tijden door de wijk. Ze zetten zich proactief in tegen woninginbraken, maar maken ook melding van verdachte situaties of ongeregeldheden die zij tegen komen.
Voor meer informatie en/of aanmelden kom dan op woensdag 27 mei naar de Buurttent die vanaf 19.30 tot 21.00 uur op het parkeerterrein van de Zuiderpassage aan de Zuiderparkweg staat of stuur voor aanmelden een mailtje naar: info@wijkraadzuid.nl of kom voor meer informatie 9 juni naar de openbare wijkraadvergadering bij In de Roos. Aanvang 20.00 uur.

________________________________________________________________________________

Veilig Verkeersweek Zuid 2015

Tijdens de verkeersweek zijn er door Stadstoezicht allerlei controles uitgevoerd.
Er is gecontroleerd bij de blauwe zones op ongeldige parkeerkaarten, op te lang geparkeerd staan, op de gele bezoekerskaartjes waarbij geconstateerd was dat bezoekerskaartjes met potlood waren ingevuld en duidelijk te zien was dat men met een gum bezig was geweest en geen kenteken ingevuld op verschillende gele bezoekerskaartjes.
Totaal zijn er 11 verbalen uitgeschreven een aantal waarschuwingen gegeven en zijn er vele gesprekken gevoerd met bewoners.
Vrijdagmiddag 17 april heeft Stadstoezicht op de Pettelaarseweg een controle uitgevoerd op het verkeersgedrag van leerlingen in de wijk zuid.
Terwijl de school uitging hebben zij diverse leerlingen aangesproken op hun verkeersgedrag.
Teven hebben zij 1 van die jongens officieel gewaarschuwd voor zijn fiets gedrag.

Naast de school is tevens een speeltuintje gesitueerd en deze was door een aantal leerlingen ernstig vervuild. De leerlingen zijn aangesproken op hun gedrag en de speeltuin schoon laten maken door hun. Tijdens deze actie was een buurtbewoner getuige van het tafereel en was erg blij met de manier van optreden

Bromfiets controle.
In samenwerking met het Verkeers Handhavings Team (VHT) was er op donderdag 16 april bromfietscontrole. Er waren 49 controles op de rollenbank.
Een bromfietsbestuurder had geen rijbewijs en kreeg een verbaal, een had geen verzekering en een kon geen rijbewijs tonen. Tevens zijn er 61 fietsen gescand door het fietsen diefstal preventieteam. Een fiets is uit het verkeer ontrokken vanwege niet kunnen vaststellen wie de houder/eigenaar was. Frame nummer en barcode waren verwijderd.

________________________________________________________________________________

Persbericht van de vrijwilligersacademie 's-Hertogenbosch

Opnieuw een geweldige editie van de VrijwilligersAcademie073!

Afgelopen week stroomde het vol bij Avans Hogeschool. Niet minder dan 856 vrijwilligers, studenten, beroepskrachten en docenten van Avans en diverse zorg- en welzijnsinstellingen namen deel aan de maar liefst 75 georganiseerde workshops. Een nieuw record waar wij ontzettend trots op zijn!

We hebben overweldigende reacties ontvangen van deelnemers en workshopleiders. De sector sport en de juridische hogeschool van Avans waren dit jaar nieuw, en werden door de deelnemers 'als een cadeautje' ontvangen.

De workshop Gagoltherapie werd, niet in het minst door de bezielende inzet van de workshopleider, door de deelnemers als 'geweldig en vernieuwend' ervaren. Daarnaast werkte de workshop waar vriendschapsarmbandjes werden geknoopt 'rustgevend en therapeutisch'. Over de workshop waarin door een ervaringsdeskundige over schizofrenie werd gesproken, kwamen ook veel enthousiaste reacties. 'Er was veel ruimte om vragen te stellen en je in te leven in hoe iemand vast zit in zijn eigen gedachten en angsten. Dit maakt het waardevol voor het sociale werkveld en het paste ook bij het nieuwe werken'.

De waardering door de deelnemers voor de workshops was hoog met een gemiddelde van 8,9 . De workshop 'Theater Zoetelieve' sprong eruit met maar liefst een 9,8!

Als organisatie van de vrijwilligersacademie073 zijn wij volop bezig met innoveren en verduurzamen om de vierde editie nog beter te maken. Zo zal de vrijwilligersacademie een doorlopende leerlijn gaan aanbieden met als afsluiter een geweldige week vol met workshops en natuurlijk een geweldig slotfeest.

Wij hopen jullie volgend jaar weer te mogen verwelkomen bij de vrijwilligersacademie073!

________________________________________________________________________________

WANDELEN IN ZUID/CENTRUM 'S-HERTOGENBOSCH

Drie sportclubs in het zuiden van Den Bosch willen 55 plussers uit de wijken zuid en centrum (meer) in beweging krijgen.
20 april start de nationale Sportweek. In deze week wordt daarom alvast begonnen om dagelijks 1 uur te wandelen. Buurtbewoners kunnen dan ideeën spuien over gewenste activiteiten op de sportlocatie van deze clubs. Na de wandeling wordt kennis gemaakt met hun clubgebouw onder het genot van een drankje.
Men behoeft niet per se 55 plusser te zijn om mee te gaan wandelen. Er wordt gestart vanaf het nieuwe tennispaviljoen van de Bossche Tennisclub de Pettelaer aan de Coornhertstraat 24 of vanaf het clubgebouw van Rugbyclub The Dukes aan de Limietlaan 7 op de volgende dagen en tijden:
- Maandag 20 april van 14.00 - 15.00 uur tennispaviljoen BTC de Pettelaer
- Dinsdag 21 april van 19.00 - 20.00 uur clubgebouw Rugbyclub The Dukes
- Woensdag 22 april van 14.00 - 15.00 uur tennispaviljoen BTC de Pettelaer
- Donderdag 23 april van 19.00 - 20.00 uur clubgebouw Rugbyclub The Dukes
- Vrijdag 24 april van 14.00- 15.00 uur tennispaviljoen BTC de Pettelaer

________________________________________________________________________________

Buurfeest

Op zaterdag 20 juni organiseren Cello met een aantal buurtbewoners weer een groot buurtfeest met de naam "4 de zomer" bij In de Roos.
Tijdstip van 13.00 tot 17.00 uur.
Een buurtfeest met weer leuke, gezellige activiteiten, zodat iedereen weer gezellig samen bezig kan zijn. Wat zijn de activiteiten:
Oude brandweerauto voor ritjes mee te maken, springkussen voor de kleintjes, jeu de boules, darten, cupcakes versieren en opeten, hout bewerken/versieren/schilderen van Inhout, schilderijtje schilderen, aardewerk glazuren vanuit Allure (na het afbakken bij In de Roos ophalen), cupcake/speldenkussentje maken van stof, bloemschikken, nagels pimpen, schminken, DJ Robbie; korte muzikale optredens en een drankje en een hapje
Voor sommige activiteiten zal een kleine vergoeding worden gevraagd zoals voor de schaaltjes van Allure.
Kortom een gezellig samenzijn voor jong en oud.

________________________________________________________________________________

Hoe het niet moet

Hoek Zuiderparkweg / Vondelstraat

Hoek Hadewychstaat / Van Heeelustraat

________________________________________________________________________________

Presentatie.

Wijkraad heeft bewoners van de Pettelaarseweg vanaf tankstation tot aan het St.Janslyceum via onderstaande brief op de hoogte gebracht van een presentatie die de organisatie van het Kingsland Festival komt geven bij In de Roos.

Aan de bewoners van dit pand,

Dit jaar komt het Kingsland Festival op Koningsdag, maandag 27 april, naar 's-Hertogenbosch.
Een van de grote publiektrekkers op het festival is DJ Armin van Buuren.

Gezien dit een groot muziek evenement is, en wordt gehouden op de Pettelaarse Schans,
heeft de Wijkraad de organisator van het Kingsland Festival uitgenodigd om omwonende van
de Pettelaarse Schans te informeren over het evenement.

Stichting Wijkraad Zuid nodigt u van harte uit om deze presentatie bij te wonen.

De presentatie zal plaats vinden donderdag 2 april bij In de Roos, aanvang 19.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Wijkraad Zuid

________________________________________________________________________________

Opschoondag Helicon VMBO Den Bosch

Op vrijdagmiddag 27 maart a.s. zullen 40 leerlingen onder begeleiding van een aantal docenten deelnemen aan de landelijke opschoondag. Uitgerust met hesjes, vuilniszakken en prikstokken gaan de leerlingen na een korte bijeenkomst in de school buiten aan de slag. Ze zullen starten op het schoolplein van het gebouw aan de Jacob van Maerlantstraat waarna zij rondom de school en in de wijk zwerfafval gaan verzamelen.

Helicon VMBO Den Bosch wil met deze actie de bewustwording rondom zwerfafval en milieu versterken. Zwerfafval zorgt voor ergernis, trekt ongedierte aan en het opruimen kost honderden miljoenen euro's. Afval op straat en in het groen vergaat vaak maar traag. Kauwgom vergaat pas na minstens 20 jaar, een aluminium drankblikje vergaat nauwelijks. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren de grootste vervuilers zijn. Een groot deel van het zwerfafval is het gevolg van onbewust gedrag en slordigheid. Onbewust gedrag is te beïnvloeden!

Gebied opschoonactie: Ring Van Veldekekade, Jacob van Maerlantstraat, Coornhertstraat, Zuiderparkweg, Erasmusstraat, Melis Stokestraat, Van Veldekekade plus alle tussenliggende straten binnen de ring.

________________________________________________________________________________

Afscheid van Henk Verschuur

Onze wijkteamleider Henk Verschuur neemt op zijn eigen wijze afscheid van zijn wijk Zuid door het uitdelen van groente en fruit. Wij bedanken Henk voor de prettige en goede samenwerking.

________________________________________________________________________________

BUURTPREVENTIE

Wijkrad Zuid inventariseert de behoefte aan buurtpreventie in 's-Hertogenbosch Zuid. Enthousiaste vrijwilligers gezocht om dit project mee op te zetten.

________________________________________________________________________________

In Memoriam

Aan een dappere strijd die zij hoopte te winnen, is toch nog onverwachts een eind gekomen. Vrijdag 26 december 2014 is Corry Schouten overleden. Corry was 14 jaar wijkraadslid. Haar inzet, mede als lid van de commissie Milieu en Groen, heeft zich op vele vlakken getoond. Corry stond voor haar mening en zette zich in voor haar buurt en de mensen in de wijk. Wij verliezen in Corry een enorm gedreven wijkraadslid.

________________________________________________________________________________

Openbare Wijkraadvergadering 9 december.

Locatie: In de Roos Zuiderparkweg. Aanvang 20.00 uur.

Deze wijkraadvergadering zal in het teken staan van "Zuid een zorgzame wijk". Het recht op zorg verdwijnt. Er komt minder zorg beschikbaar en gemeente krijgt er zorgtaken bij, maar moeten wel bezuinigen. Hoe kunnen we ons als wijkbewoners hierop voorbereiden? Hoe kunnen we elkaar helpen?

Aanvragen van ondersteuning en zorg verandert in 2015.
Voorheen moest je AWBZ-zorg aanvragen bij het CIZ, het Centraal Indicatieorgaan Zorg. Vanaf 2015 moet je WMO voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding bij de gemeente aanvragen. Dat kan onder andere bij het Wijkplein. Een vrijwilliger van het wijkplein ontvangt u en bespreekt met u of het een enkelvoudige vraag betreft of dat u ondersteuning op meerdere levensgebieden nodig hebt. Deze vrijwilliger wijst u de weg naar de best passende hulpverlener. Als het een enkelvoudige vraag om voorzieningen betreft dan komt u bij een WMO consulent terecht. Deze gaat met u in overleg over wat u zelf nog kunt, wat uw partner of kinderen kunnen en welke hulp uw netwerk kan bieden. Vervolgens kijkt deze medewerker of vrijwillige hulp of een ander aanbod mogelijk is. Pas als dit alles niet voldoende is, krijg je een indicatie voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding. Daarbij wordt aangegeven bij welke organisatie je deze ondersteuning kunt krijgen. Mocht uw hulpvraag meerdere levensgebieden betreffen of meerdere personen in het huishouden dan wordt u, indien u daarvoor toestemming geeft, aangemeld bij het Sociaal Wijkteam. Als het kinderen betreft dan komt uw vraag terecht bij het Basisteam Jeugd en Gezin. Er komt een medewerker bij u thuis om de situatie te bespreken. Samen met u wordt dan een plan opgesteld. In dat plan wordt beschreven wat u zelf doet, wat uw omgeving kan doen en indien nodig, welke hulpverlening of voorziening er ingezet wordt. Deze medewerker heeft veel contacten in de wijk, zowel met professionele krachten als vrijwilligers. Zodat het plan maatwerk wordt wat bij uw situatie past. Voor WMO voorzieningen wordt een eigen bijdrage betaald Verzorging en verpleging thuis zal straks bij de zorgverzekeraar aangevraagd moeten worden.
U kunt met vragen ook de gemeente bellen, het nummer van het Stadskantoor is (073) 615 51 55.
Op de site van de gemeente kunt u ook veel informatie vinden.


Hoe maken we van Zuid een zorgzame wijk? Kom en denk met ons mee! Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle wijkbewoners die: mantelzorg bieden, wat extra hulp kunnen gebruiken, buren en buurtgenoten willen helpen, behoeften hebben aan meer contacten in de straat of in de wijk, willen helpen om een contactmogelijkheid in de wijk op te zetten, hulp nodig hebben van vrijwilligers en (073) 615 51 55misschien wel vrijwilliger willen worden.
Welke gasten zijn uitgenodigd: Saskia de Jonge, Teamleider Sociaal Wijkteam Zuidoost, Rita Kivits van het Wijkplein Nieuw Zuid, Gabor Martens en Bouchra Aatif Afendi , wijkwerkers in Zuid en Guus Bannenberg, bestuurder van Van Nijnsel namens WMO-coalitie Zorgzaam 's-Hertogenbosch.

________________________________________________________________________________

Aftrap Repair Café in Zuiderpassage

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit, een broodrooster die niet meer werkt, een wollen trui met mottengaatjes? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café! Op zaterdag 1 november om 15.00 uur gaven PvdA-leider Diederik Samsom en wethouder Jeroen Weyers de aftrap van een Repair Café in winkelcentrum Zuiderpassage 496 in Den Bosch Zuid. Initiatiefnemers zijn bewoners uit Zuid die zich graag willen inzetten voor de wijk en anderen in de wijk. Het Repair Café is op zoek naar handige mensen die er plezier in hebben spullen die anders niets meer waard zijn, te herstellen. Meer informatie bij wijkwerker Bouchra Aatif Afendi van Welzijn Divers T 06 46 76 81 01.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten om (samen!) te repareren. Woningcorporatie Zayaz heeft in de Zuiderpassage daarvoor een leegstaande winkelruimte ter beschikking gesteld. In het café zijn handige mensen aanwezig die kunnen naaien of verstand hebben van electronica en samen met de bezoekers aan de slag gaan. Er is ook gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren. Het Repair Café laat zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

_______________________________________________________________________________

Officiële opening wijkspeelplaats

Woensdag 1 oktober opende Wethouder Jeroen Weyers de Wijkspeelplaats 'het Z'uitje', aan de rand van de Meerendonk. Het bijbehorende voetbalveldje is tot stand gekomen in samenwerking met de Richard Krajicek Foundation. 'S-Port zal in samenwerking met de Richard Krajicek Foundation en Fiore projecten sport-activiteiten rondom het veldje gaan organiseren.

______________________________________________________________________________

Nieuwe Wijkspeelplaats is geopend in Zuid

_______________________________________________________________________________

Onbegrijpelijk

Wanneer stopt dit nu eens om bij de zuiderpassage van allerlei rotzooi te deponeren. (04-09-2014)

_______________________________________________________________________________

Jeule De Boule banen zijn klaar voor gebruik.

_______________________________________________________________________________

Mooie jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst.

_______________________________________________________________________________

Maandag 25 augustus. Laatste werkzaamheden aan de Jeule De Boule baan in het Zuiderpark.

_______________________________________________________________________________

JEULE DE BOULE BAAN

Vrijdag 22 augustus is een begin gemaakt met de aanleg van een Jeule de Boulebaan in het Zuiderpark.

_______________________________________________________________________________

BOUWDORP IN ZUID

Woensdag 20 en donderdag 21 augustus wordt er volop getimmerd en geschilderd op het voormalige terrein van Arcades aan de Zuiderparkweg. Ruim 50 kinderen zijn bezig met het bouwen van hutten en huizen.

Dag 2.

_______________________________________________________________________________

Wijkschouw 7 juli 2014

Maandag 7 juli heeft de Wijkraad Zuid samen met wethouder Jeroen Weyers en onze wijkmanager Marie-Louise Claessens een wijkschouw gehouden. Een aantal knelpunten zijn besproken en knelpunten die waren opgelost zijn bezocht.

Al met al een leerzame wijkschouw.

_______________________________________________________________________________

Monument Henri Bakker

Het in aanbouw zijnde herdenkingsmonument van Henri Bakker op de Pettelaarse Schans.

___________________________________________________________________________

Verslag van het buurtevenement gehouden bij In de Roos op 21-06-2014.

Om 11 uur zijn we met een gedeelte van de vrijwilligers bij elkaar gekomen om alles op te bouwen en klaar te zetten. Hard werken, maar met de enthousiaste vrijwilligers erbij al gezellig.
Om 14 uur is er een officiële opening met een woordje van onze "prater". Vrijwilliger Paul heeft de gehele dag alle activiteiten aan elkaar gepraat. Dit met veel humor. Ook krijgen alle aanwezigen een feestelijk drankje aangeboden door eetcafe "In de Roos". Daarnaast krijgen alle aanwezigen een stempelkaart aangeboden, waarmee een hapje, ijsje en drankje te krijgen is. Vlakbij "In de Roos, begin park, worden de spelen uitgezet voor het sportief samen zijn. De jongeren uit de wijk maken hier dankbaar gebruik van. Er zijn leuke prijsjes te winnen en iedereen is enthousiast bezig. Aan de andere kant van "In de Roos' wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de Jeu de Boulesbaan. Ook hier zijn prijsjes te winnen en wordt alles in goede banen geleid door een tweetal vrijwilligers uit de wijk. Ook staat er hier een mooie antieke ijcokar/fiets, waar iedereen met gebruik van de stempelkaart kan genieten van een heerlijk ijsje.
Binnen in het lunchcafé is een mobiele opnamestudio. In aanvang is de animo niet zo groot, maar wanneer onze poets van de roos (vrijwilligster die de gehele dag als typetje "de poets van de roos) de aanwezigen aan gaat sporen om met haar samen te zingen, wordt het er toch nog druk. In het lunchcafé kan men ook nog genieten van een wijnproeverij. De sfeer in het lunchcafé is dan ook erg goed. Muziek en wijn.
In de grote zaal vinden alle activiteiten plaats.
Vrijwilligers van alle leeftijden dragen hun steentje bij om er een geslaagde dag van te maken.
Vier meisjes van 12 jaar geven een workshop portemonneetjes maken van een melkpak en armbandjes van een oude binnenband. De dametjes hebben het er erg druk mee, want iedereen wil dit wel leren. Verder kan men een viltworkshop volgen. Erg leuk. Ook kon met glazen potten en flessen pimpen. En natuurlijk ook dit mee naar huis nemen. Met een waxinelichtje erbij om ook thuis de sfeer gezellig te maken. De vrijwilligers bij de nagels versieren en het schminken, konden de drukte bijna niet aan. Deze dames hebben het echt erg druk gehad en jong en oud liep dan ook met mooie nagels, tattoos en schmink rond.
Ook was er de mogelijkheid om een vogelhuisje of vlinderhuisje te kopen en dit dan mooi te pimpen.
Tijdens al deze activiteiten was er natuurlijk e muziek van onze dj Robbie. Koffie, thee en fris werden aangeboden door In de Roos. Ook zorgde de kok met regelmaat voor een lekker hapje, die werden rondgedeeld door de vrolijke, enthousiaste medewerkers van In de Roos.
Om half 4 kwamen vrijwilligers vanuit de line-dance een workshop dansen geven. De animo was goed en er was een erg leuke sfeer. Iedereen genoot. Daarbij natuurlijk een lekker zonnetje, wat sfeer verhogend is natuurlijk.
Tussen 17.00 en 19.00 uur kregen alle aanwezigen een frietje en snack aangeboden. Dit was mogelijk door een sponsor en de mooie vriendenprijs vanuit de frietkar.
De vrijwilligers hebben dan de tijd om alle activiteiten op te ruimen en de grote zaal in te richten voor het avondprogramma. Jong talent vanuit het Sint Janslyceum, cliënten vanuit Cello, buurtbewoners en familieleden van medewerkers Cello, komen gratis hun opwachting maken. Er is een smartlappenkoor (vanuit een woonvoorziening uit Best), een optreden van een brassband (5 jongemannen met sax, trompet en drum; zoon van medewerker) die er een waar feest van blazen. Een bewoner vanuit de Brugmanstraat 12, speelt de sterren van de hemel met zijn elektrische bassgitaar. Metalicca en Pink Floyd. De zangeressen vanuit het Sint janslyceum zijn echt een klasse apart. Samen met een leraar op gitaar, is het een genot om naar te luisteren. Kortom, het avondprogramma was erg goed en het was gezellig. Jammer genoeg was er toen niet veel bezoek uit de wijk. al hebben we met toch nog wel 50 mensen genoten van dit avondprogramma.
Al met al is het een geslaagde dag geweest. Met veel positieve reacties en gezellig samenzijn.

___________________________________________________________________________

Nieuwe ondergrondse containers

Van maandag 16 juni tot vrijdag 4 juli worden in de wijk Zuid nieuwe ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De bestaande afvalcontainers worden verwijderd als de nieuwe in gebruik zijn.

Meer informatie

- over het plaatsen van de containers, M. ten Cate, tel. (073) 6159057

- over gebruik van de containers, B. van Well, tel. (073) 6156515

_______________________________________________________________________________

N.a.v. het veel te hard rijden in de Jacob van Maerlantstrat (is een fietsstraat) heeft de gemeente op verzoek van de wijkraad twee snelheidsdisplays geplaatst. De maximale snelheid in de fietstraat is 30 km per uur. Hopelijk gaat door het oplichten van de gereden snelheid in de displays de snelheid naar de 30 km per uur.

___________________________________________________________________________

Veilig Verkeersweek in Den Bosch-Zuid

In de periode van 21 tot en met 25 april organiseert Wijkraad Zuid in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Politie, Stadstoezicht en Realisatie Beheer Openbare Ruimte voor de achttiende keer een Veilig Verkeersweek in Zuid.
In die periode zal de politie in de gehele wijk Zuid vele extra controles verrichten op onder andere snelheid, alcoholgebruik, dragen van autogordels, verlichting van voertuigen enz. Stadstoezicht zal extra controleren op foutief parkeren in de wijk.
Voorafgaande aan het praktisch verkeersexamen, dat zal plaats vinden op woensdag 23 april, worden de fietsen van de basisschool leerlingen van Het Bosschebroek en De Vlindertuin die aan het examen gaan deelnemen, gekeurd. Donderdag 25 april is er de grote eindmanifestatie bij In de Roos waar leerlingen deelnemen aan een verkeersquiz. De manifestatie zal worden afgesloten met het uitreiken van de verkeersdiploma's door wethouder Van Olden.
Kijk voor meer informatie op www.wijkraadzuid.nl

___________________________________________________________________________

Autovrije schooldag

De Bossche Broek school gaat in de Verkeersweek Zuid een autovrije schooldag organiseren. Laat de auto eens staan en kom met de fiets of te voet.

___________________________________________________________________________

Natuurtuin aangelegd bij de BBS Nieuw Zuid

Bij de brede Bossche School Nieuw Zuid is een natuurleertuin aangelegd samen met kinderen en wijkbewoners.
Er zijn kleine perkjes om groente te kweken en plekjes ingericht voor vlinderbloemen en kruiden.
Er is een insectenhotel geplaatst, om zo te stimuleren dat vlinders, bijtjes en andere klein vliegend spul zich hier thuis gaat voelen. Er is een hekwerk omheen geplaatst zodat de schapen niet in de natuurtuin kunnen komen. BS De Vlindertuin betrekt de natuurleertuin bij het lesprogramma van de kinderen, zodat zij buiten aan de slag gaan door groente te kweken met groep 3-4 en 7 en 8.
Als je er gaat kijken dan graag het hek weer sluiten als je gaat.

We willen regelmatig in de natuurleertuin aan de slag om alles goed bij te houden. Daarom wordt er regelmatig in de natuurtuin gewerkt, als je interesse hebt om mee te doen kun je je aanmelden door een mail te sturen naar: e.vermaat@rijkenvermaat.nl of te bellen naar 06-12613250.

___________________________________________________________________________

Denk mee en doe mee over de toekomst van uw wijk

In een interactieve sessie in de openbare wijkraadvergadering d.d. 11 maart 2014 hebben de aanwezigen wijkbewoners uit de vele thema's die waren aangedragen er vijf gekozen om met elkaar in gesprek te gaan wat de rol en inzet van bewoners zelf daarin zou kunnen zijn.

De vijf thema's waren: loslopende honden, hard rijden in de wijk, zwerfafval, meer activiteiten voor de jeugd en Jeu de Boules banen intensiever benutten.

Per thema werd een werkgroep gevormd met aanwezige bewoners. De bewoners zijn gaan brainstormen over wat je dan zelf zou kunnen doen rond dit onderwerp.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan het uitwerken van een van bovenstaande thema's kunt u zich nog aanmelden via: info@wijkraadzuid.nl

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergadering 11 maart 2014

Druk bezochte vergadering met als agendapunt "Denk mee en doe mee over de toekomst van uw wijk". Met dank aan de nieuwe wijkwekers van Zuid.

___________________________________________________________________________

Sloopwerkzaamheden Arcadesgebouw zijn begonnen.

___________________________________________________________________________

Eerste zomerdag aan de zuiderplas

___________________________________________________________________________

Klimstangen

Doel is: je klimt naar boven, slaat op de groene knop en vervolgens gaat er een belletje.

___________________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergadering

Wijkraad Zuid houdt dinsdag 11 maart a.s. een openbare wijkraadvergadering in cultureel centrum In de Roos, Zuiderparkweg 282 in 's-Hertogenbosch. Op de agenda staat ondermeer; voorstellen van vier nieuwe wijkwerkers, presentatie over het Wijkplein Nieuw Zuid en het interactieve agendapunt, denk mee en doe mee over de toekomst van uw wijk.
De vergadering begint om 20.00 uur.

___________________________________________________________________________

Op Zuid is de lente begonnen

Zuiderparkweg

___________________________________________________________________________

BuurtTent

Dit is een nieuw initiatief van politie en gemeente in het kader van burgerparticipatie. Vanuit deze tent wordt informatie en preventieadvies gegeven over de wijze waarop bewoners zelf de kans op een (woning) inbraak kunnen verkleinen.

___________________________________________________________________________

Waarom moest dit informatiebord aangestoken worden?

___________________________________________________________________________

Aanleveren oud papier

Als we het papier goed aanbieden voorkomt het veel zwerfvuil in de wijk.

___________________________________________________________________________

Surinaamse gerechten

Per 1 januari 2014 zal op donderdag en zondag een verkoopwagen met Surinaamse gerechten komen staan op de Zuiderpassage van 12.00 - 21.00 uur

___________________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergadering 10-12-2013

Gast was mevrouw Bernise Cornelissen Beleidsmedewerker afdeling Welzijn, Gemeente 's-Hertogenbosch. Zij is lid van het projectteam welke zich bezig houdt met het uitrollen van de wijkteams.
Mevrouw Cornelissen laat aan de hand van een presentatie de huidige en nieuwe taken van de gemeente zien. Veel taken welke nu vallen binnen de AWBZ gaan nu vallen onder WMO en dus onder de gemeente. Het is nog even wachten op de definitieve plannen van het rijk, maar er ligt al een plan klaar met daarin de belangrijkste punten voor gemeente 's-Hertogenbosch. Dit plan zal in januari aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Alle wijzigingen zoals uitgelegd in de presentatie moeten per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. Klik op Presentatie wijkteams voor de PowerPoint presentatie.

Presentatie wijkteams

___________________________________________________________________________

Kastanjes aan de Zuiderparkweg

Maandagmorgen 23 december 2013 is controle uitgevoerd aan de kastanjes aan de Zuiderparkweg gelegen in het park. Daarbij zijn op vele kastanjes schimmels gevonden. Verder zijn er forse scheuren en holtes geconstateerd. Deze zitten veelal op de zware zijarmen van deze kastanjes. Een a twee weken geleden is ook al een zware arm uit gebroken. De kastanjes staan langs voetpaden en rijbaan. Om het gevaar weg te nemen is een aannemer ingeschakeld die de armen weg knipt en afvoert. Dit om het gevaar weg te nemen. De bomen zijn zo goed als afgeschreven betreffende conditie en vitaliteit. Nader onderzoek zal binnenkort nodig zijn.
De werkzaamheden zullen nu worden uitgevoerd. We krijgen slecht weer en wind. Dus we hopen hiermee al het gevaar vooraf weg te nemen.

___________________________________________________________________________

Graffiti

Maandag 16 december 2013 is er gemeld van graffiti spuiten in de wijk en woensdagmorgen 18 decenmber is de graffiti alweer verwijderd. Met dank aan de gemeente.

___________________________________________________________________________

Presentatie van vondsten op het Vonk en Vlamterrrein.

Een nieuwe Neanderthaler vindplaats in Noord-Europa.

___________________________________________________________________________

Het plaatsen van de speeltoestellen in het activiteitenpark.

Speeltoestellen gebruikt door jong en oud

___________________________________________________________________________

Hostel voor dakloze verslaafden open voorjaar 2014.
Bron: dichtbij Den Bosch

Het eerste hostel voor dakloze verslaafden gaat in het voorjaar van 2014 open en wel aan de Van Broeckhovenlaan.
"Ik verwacht dat het hostel in het eerste kwartaal van komend jaar wordt opgeleverd, afhankelijk van het weer natuurlijk", zegt Geert Snijders, projectwethouder hostels tegen het Brabants Dagblad.

Plan tweede hostel in ijskast
Over de daklozenopvang ontstond veel discussie. Woningcoöperatie Zayaz zei in maart een tweede hostel te willen bouwen aan de Zuiderparkweg, maar dat feest gaat voorlopig niet door. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw wilde de leningen niet meer garanderen, waardoor het hostelplan in de ijskast werd gezet door Zayaz. Wanneer en op welke plaatst een tweede hostel komt, is dus nog niet duidelijk.

___________________________________________________________________________

Nieuwe werkwijze meldkamer ambulancezorg vergroot veiligheid Brabanders

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord heeft met succes een nieuw uitvraagsysteem ingevoerd op de meldkamers ambulancezorg in
's-Hertogenbosch en Tilburg. Wie 1-1-2 belt voor een ambulance, wordt op een andere wijze bevraagd over wat er aan de hand is. Door de nieuwe werkwijze kan de centralist een nog betere inschatting maken van de benodigde hulp. Ook de kwaliteit van de instructies die de beller krijgt tot de ambulance arriveert, verbetert hierdoor.
Als iemand 1-1-2 belt voor een ambulance is er altijd zorg en vaak ook paniek. Dan is het zaak dat een centralist van de meldkamer ambulancezorg snel en grondig achterhaalt wat er aan de hand is en welke hulp nodig is. De centralisten gebruiken hiervoor een digitale vragenlijst, AMPDS. Hierdoor kunnen zij snel alle gegevens invoeren en doorsturen naar de gealarmeerde ambulance, en als dat nodig is ook naar politie en brandweer. Ga naar het artikel op de website www.ravbrabantmwn.nl

___________________________________________________________________________

Werkzaamheden N617 's-Hertogenbosch - Sint-Michielsgestel starten begin 2014

Provincie Noord-Brabant start begin 2014 met de reconstructie van de provinciale weg tussen 's-Hertogenbosch en in Sint-Michielsgestel. Dit gedeelte van de N617 tussen de Kloosterstaat en de Zijweg Dungen wordt ingrijpend verbouwd met onder andere de aanleg van een turborotonde met onderdoorgangen en twee tunnels. Op deze manier wordt het veiliger voor fietsers en landbouwverkeer om de weg over te steken.

Bij de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel wordt de huidige kruising met verkeerslichten vervangen door een turborotonde. Het (brom)fietsverkeer hoeft de provinciale weg niet meer over te steken maar kan gebruik maken van drie tunnels die onder de rotonde door worden geleid. Ook ter hoogte van de Keerdijk en Moerschot komen tunnels voor het fietsverkeer. De tunnel bij de Keerdijk is ook geschikt voor landbouwverkeer. Naast de aanleg van deze rotonde en tunnels, wordt ook het fietspad langs de N617 van Schijndel naar
's-Hertogenbosch afgerond.

Hinder
Verkeer krijgt gedurende de werkzaamheden te maken met verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. De provincie en de aannemer proberen de omleidingen te beperken en de N617 zo maximaal mogelijk open te houden voor het verkeer. Daarom worden er bypasses en een tijdelijke turborotonde aangelegd. Omdat echter ook de bovenste laag asfalt van het gehele traject wordt vervangen, is volledige afsluiting van de weg niet te voorkomen. Afsluiting van de weg vindt in fases plaats. Eind oktober 2014 zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond.

Laatste fase
De werkzaamheden aan de N617 tussen 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel vormen de laatste fase van de totale reconstructie van de N617. In 2008 is het gedeelte ter hoogte van de A2 in combinatie met de ombouw van de rijksweg al aangepakt. Het gedeelte tussen de Structuurweg in Schijndel en Zijweg Dungen bij Sint-Michielsgestel is in 2011 opgeknapt.

Persoonlijk contact
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Reef-Colijn-Rasenberg. De aannemer neemt de komende periode persoonlijk contact op met de direct aanwonenden van het werk. In het najaar volgt een informatiebijeenkomst waar geïnteresseerden meer informatie krijgen over de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen.

___________________________________________________________________________

Zojuist gebeld door de ALDI met de mededeling dat ALDI niet terug komt in de Zuiderpassage.

___________________________________________________________________________

PARK ZUIDERSCHANS ONTMOET

Beste lezer,

Wij willen u hierbij informeren over enkele activiteiten die Park Zuiderschans biedt. Op de volgende pagina’s treft u een overzicht aan van een aantal van deze activiteiten. Deze zijn allen ook voor u toegankelijk. U bent meer dan welkom. Loop gerust eens binnen!

Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht via telefoonnummer: 073-6146306, u vraagt dan naar de activiteitenbegeleiding. Uiteraard kunt u ook mailen naar ons mailadres: ab.zs@vanneynsel.nl. Indien u besluit langs te komen, meldt u zich dan bij de receptie. Of kijkt u ook eens in het krantje de Bossche Omroep. Daar staat maandelijks in wat er zoal binnen Van Neynsel en dus ook binnen Zuiderschans te doen is. En dat niet alleen… u treft er ook een leuke actie aan in de vorm van een kortingsbon.

De activiteiten worden betaald middels zogeheten strippenkaarten. Deze kaarten zijn te koop bij de receptie van Park Zuiderschans. De prijs voor een strippenkaart bedraagt € 25,00 en is goed voor 10x deelnemen aan een activiteit. Het is ook mogelijk om per keer te betalen.

Bij de meeste activiteiten zit een kop koffie of thee inbegrepen. Uiteraard kunt u ook frisdrank of een versnapering bestellen. Bij de receptie kunt u hiervoor consumptiebonnen kopen. De prijs per consumptiebon bedraagt: € 0,50.

Kom naar Park Zuiderschans. Wij ontmoeten u graag!

Geheugentraining (op afspraak)
Doel: Tijdens de training prikkelen we uw geheugen voornamelijk door taalopdrachten. Het belangrijkste is dat u het als gezellig ervaart. Binnen de geheugentraining zijn er 2 groepen. U wordt ingedeeld in de groep die het best bij u past. Maximale groepsgrootte 10 personen. Wanneer en waar: woensdag en donderdag 9.45 - 11.00 uur, Plein 1. Prijs: deelname: € 2,50 per ochtend incl. koffie of thee

Tekenen en schilderen (op afspraak)
Doel: Op zoek naar ontspanning en balans? Persoonlijke ontwikkeling met een voorliefde van en voor kunst? Dan bent u hier op dinsdagochtend aan het juiste adres. Binnen de groep krijgt u, indien u dit wenst, individuele begeleiding. Maximale groepsgrootte 10 personen. Wanneer en waar: dinsdagochtend 9.30 -11.00 uur, Plein 1. Entree: deelname: € 2,50 per ochtend incl. koffie of thee.

Langer Fit/ meditatie (op afspraak)
Doel: De Langer Fit groep is bedoeld voor de 70-plusser. Het uitgangspunt is het in stand houden van fysieke mogelijkheden en preventie. Plezier en ontspanning staan voorop. Meditatie: herstellen, balanceren van innerlijke rust. Wanneer en waar: Dinsdagmiddag 15.15 – 16.30 uur, Plein 1.
Entree: deelname: € 2,50 incl. koffie of thee.

Koersbal
Doel: Heerlijk uw conditie behouden of zelfs verbeteren en ook nog een gezellige middag hebben? Dat kan natuurlijk met het bekende spel: koersbal. Een ontspannende middag waar samenspel en plezier voorop staan. Wanneer en waar: donderdagmiddag 14.00 uur – 16.00 uur, Restaurant
Entree: deelname: € 2,50 incl. koffie of thee. Frisdranken: 1 consumptiebon Alcoholische dranken: 2 consumptiebonnen. Versnaperingen: zie actuele prijslijst restaurant.

Lady’s Beauty Club. Schoonheidsverzorging
Doel: Verwenochtend voor de dames. Uw nagels worden (indien gewenst) geknipt, gevijld en in de kleur gelakt die u graag wilt. Ook ongewenste haartjes in het gezicht kunnen worden verwijderd. Wij werken niet op afspraak maar op volgorde van binnenkomst. U kunt tot uiterlijk 11:00 uur bij ons aanschuiven. Wanneer en waar: Vrijdagochtend 1x per 14 dagen. 9.30 -11.30 uur, Restaurant.
Entree: deelname: € 2,50 incl. koffie of thee.

Zuidercafé
Doel: Ontmoeten en elkaar begroeten onder het genot van een drankje. Wekelijks is er Zuidercafé met gezellige muziek of soms zelfs livemuziek. Eén keer per twee weken kunt u er ook sjoelen.
Wanneer en waar: zaterdagmiddag 14.00 – 16.30 uur, Restaurant. Entree: deelname: € 2,50 incl. koffie of thee. Frisdranken: 1 consumptiebon Alcoholische dranken: 2 consumptiebonnen.
Versnaperingen: zie actuele prijslijst restaurant

Kienen
Doel: Een ontspannen middag waar spanning en plezier voorop staan. Er worden in totaal 6 rondes gespeeld, 3 voor de pauze en 3 na de pauze. Als eerste een volle kaart? Dat levert u € 5,00 op!
Wanneer en waar: 1x per maand op vrijdagmiddag 14.00 -16.30 uur, Restaurant. Entree: deelname: € 2,50 incl. koffie of thee. Kien plankje € 1,00. Frisdranken: 1 consumptiebon Alcoholische dran-ken: 2 consumptiebonnen Versnaperingen: zie actuele prijslijst restaurant

Varia middag
Doel: Een middag vol diversiteit aan spel en hobby’s. U moet denken aan bordspellen, handwerken, kaartspelen en diverse creatieve werkvormen. Welke deze zijn bepaalt u mede zelf. Afhankelijk van de gekozen activiteit betaalt u eventueel apart voor de te gebruiken materialen. Wanneer en waar: maandag- en woensdagmiddag 14.00- 16.30 uur, Restaurant. Entree: deelname: € 2,50 incl. koffie of thee. Frisdranken: 1 consumptiebon Alcoholische dranken: 2 consumptiebonnen. Versnaperingen: zie actuele prijslijst restaurant.

Engelse les (op afspraak)
Doel: conversatie in het Engels over actuele onderwerpen. De les is voor gevorderden maar begin-ners kunnen zeker ook aansluiten. Wanneer: maandagmiddag van 15:30- 16:30 uur, Entree: deelname € 2,50.

Mozaïeken (op afspraak)
Doel: zelf mooie, leuke en gezellige mozaïek werkjes maken. Welke je decoratief kunt gebruiken maar ook als gebruiksvoorwerp zoals bv. het versieren van doosjes en spiegels. Wanneer: maandag en woensdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur. Entree: deelname € 2,50 excl. materialen.

Uit eten in Park Zuiderschans
Eens per maand kunt u heerlijk “Uit eten” in Park Zuiderschans. Een uitgebreid menu samengesteld uit het beste wat het seizoen te bieden heeft. Tegen een eerlijke prijs van €19,50 bieden wij u een zeer afwisselend 3-gangen menu aan inclusief 2 drankjes. Dit alles geserveerd in ons pas gerenoveerde restaurant. Vraag naar de eerst volgende datum bij de receptie. U kunt een tafel reserveren uiterlijk een week voor de geplande datum. Enkele vooruitzichten voor het komende jaar: Koud buffet, vismenu, wildmenu.

Diverse optredens
In het Restaurant van Park Zuiderschans zijn regelmatig allerlei optredens. U kunt genieten van een gezellige en gevarieerde middag onder het genot van een hapje of een drankje. Het optreden kan bestaan uit een toneelvereniging die een mooi blijspel laat zien, een koor dat de mooiste liedjes ten gehore brengt of soms zelfs een heel orkest. Volop variatie dus voor een ieder wat wils. Wilt u een keer naar een optreden komen luisteren en kijken? U bent van harte welkom. Bij de receptie of de activiteitenbegeleiding kunt u informeren naar de kosten en welke optredens er staan gepland. In de Bossche Omroep staat vaak ook vermeld wat er die maand binnen Zuiderschans valt te beleven.

Elly van Engeland
Activiteitenbegeleidster Park Zuiderschans
(073) 6146306
Aanwezig ma-di-vr

Postadres: Van Neynsel | Postbus 90112
5200 MA 's-Hertogenbosch
Bezoekadres: Park Zuiderschans | Sweelinckplein 12
5216 EH ‘s-Hertogenbosch | tel. (073) 614 63 06

___________________________________________________________________________

Loslopende honden

Verzoek om honden die worden uitgelaten in het Bossche Broek, het gedeelte waar de reeen lopen, aan de lijn te houden. De reeen worden door de loslopende honden opgejaagd.

___________________________________________________________________________

Provincie en gemeenten realiseren snelfietsroute 's-Hertogenbosch - Oss

's-Hertogenbosch, 28 juni 2013 - Provincie Noord-Brabant en de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss gaan samen een snelfietsroute tussen 's-Hertogenbosch en Oss aanleggen. Vandaag hebben de partijen een overeenkomst ondertekend met daarin de afspraken en financiële bijdragen. Deze snelfietsroute biedt reizigers een comfortabel, direct en snel alternatief voor de auto. De route is in het najaar van 2015 klaar voor gebruik.

Snelfietsroutes zijn snelle, directe, comfortabele en veilige routes waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen. Daarmee wordt de fietsafstand en fietstijd tot maximaal 15 minuten verkort. De provincie en gemeenten willen vooral forenzen in de auto verleiden om vaker de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer. Meer fietsers betekent minder verkeer-/autodruk, minder files, minder lawaai en luchtverontreiniging.

Verdeling kosten
De provincie en gemeenten hebben vandaag de afspraken voor de verdeling van de kosten bekrachtigd. De snelfietsroute kost € 4,8 miljoen. De drie gemeenten betalen € 945.000 en er is € 1,3 miljoen subsidie van het Rijk. Daarnaast draagt de provincie maximaal € 2,5 miljoen bij waarvan € 600.000 in de vorm van een garantstelling. De realisatie van het project wordt uitgevoerd onder leiding van de gemeente 's-Hertogenbosch.

___________________________________________________________________________

Parkeergarage Vonk en Vlam zal eerder klaar zijn

Foto is gemaakt door Sandra Peerenboom

Het laatste nieuws van Heijmans. Op 31 december 2014 zal de parkeergarage klaar zijn.

___________________________________________________________________________

Hondenuitrenveld

Vandaag is in de Guido Gazellelaan een nieuw hondenuitrenveld geopend. Buurtbewoners zijn blij met het nieuwe veld.

___________________________________________________________________________

Actuele kaart hondenvoorzieningen én nieuws

De afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte heeft alle kaarten, waarop de voorzieningen
voor uw hond staan, aangepast. Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/dieren
Op deze website staat de meest actuele informatie. Deze wordt regelmatig aangepast.

Uw wijk
Er zijn hondenuitlaatroutes- en uitrenvelden. Ook zijn er in sommige wijken hondentoiletten. Hier
hoeft u de uitwerpselen niet op te ruimen. Het verschil tussen een hondenuitlaatroute- en uitrenveld
is dat de hond bij de uitlaatroute aan de lijn blijft!

Nieuw: uw hond mag los lopen!
In het buitengebied zijn er loslooproutes en losloopgebieden. Deze liggen veelal buiten de
bebouwde kom. Hier hoeft uw hond niet aan de lijn en mag lekker loslopen. U hoeft de hondenpoep
niet op te ruimen, maar dat mag natuurlijk wel. De loslooproutes en losloopgebieden maakt de
gemeente niet schoon.

Loslooproute
Een loslooproute is een pad, waar uw hond lekker los mag. Met bordjes is het begin en het einde
van het pad aangegeven. De hond mag alleen op het pad loslopen en dus niet in de weilanden,
akkers of bossen komen.

Losloopgebied
In een losloopgebied mag uw hond wel vrij rond rennen. Ook de losloopgebieden zijn met bordjes
aangegeven. De losloopgebieden en -routes zijn in de Bossche Broek, Engelen, Maaspoort en
Rosmalen. De exacte locatie staat op www.s-hertogenbosch.nltdieren.

Let op! U bent in alle gevallen als eigenaar van de hond verantwoordelijk voor eventuele schade of
hinder door uw hond.

Meer informatie
Voor vragen entof opmerkingen over het onderhoud van de hondenvoorzieningen neem contact op
met het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer (073) 615 55 55.

___________________________________________________________________________

Wijkplein Nieuw Zuid

Het wijkplein Nieuw Zuid is dringend op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op dinsdag- en/of donderdagochtend van 09:00-12:00 uur klanten te coachen bij het invullen van formulieren, belastingaangifte (worden vrijwilligers in getraind) en andere vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en zinvolle dagbesteding. Vrijwilligers krijgen ondersteuning en begeleiding van de wijkplein-consulente. Zijn er bewoners in de wijk die het leuk vinden om klanten (bewoners) te coachen bij hun (hulp)vragen? Neem dan contact op met:

Gabor Martens
Opbouwwerker
Divers welzijnsonderneming
Mobiel: 06-21596447

___________________________________________________________________________

Ambulancedienst lanceert gratis 1-1-2-hulpverleningsapp

Wie met spoed medische hulp of een ambulance nodig heeft, belt daarvoor het nationale noodnum-mer 1-1-2. Mensen met een mobiele telefoon kunnen voortaan ook 1-1-2 bellen met een speciale applicatie ('app'). Deze app is ontwikkeld door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. Het voordeel is dat de app door middel van GPS de exacte locatie bepaalt waarvandaan gebeld wordt. Dit is met name handig als de beller zich op dat moment in een voor hem of haar onbekende omgeving bevindt. In noodsituaties, waarin elke seconde telt, scheelt dit kostbare tijd.

Als de beller geen ambulance nodig heeft maar op zoek is naar een huisartsenpost, biedt de app ook uitkomst. De app bepaalt namelijk de dichtstbijzijnde huisartsenpost in Brabant. Daarnaast bevat de App veel informatie over bellen naar 1-1-2, onze meldkamers en ambulancevervoer.

App nu te downloaden
De 1-1-2-hulpverleningsapp van de RAV is gratis te downloaden voor iPhone in de Appstore en voor Androidtoestellen via Google Play. De app is in de stores te vinden met de zoekwoorden: RAV Brabant.

Meer informatie over de RAV
Het motto van de RAV Brabant Midden-West-Noord is: 'acute zorg op tijd ter plaatse'. Wij zijn dan ook voortdurend bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. Onlangs maakten wij twee films over het werk van de ambulancedienst. Deze films zijn te bekijken op onze website www.ravbrabantmwn.nl. Daar vindt u nog veel meer informatie over onze taken: meldkamer ambulancezorg en ambulancehulpverlening. De RAV is ook te volgen op Twitter: @ravbrabantmwn.

___________________________________________________________________________

Wil jij de wijk mee helpen veiliger maken, kijk dan op www.wijkraadzuid.nl en wordt dan BIN-lid..

___________________________________________________________________________

Opening BBS Nieuw Zuid

Veel belangstelling van wijkbewoners voor de opening van de BBS Nieuw Zuid.

___________________________________________________________________________

Rosarium

Geheel vernieuwde Rosarium aan de Wagnerlaan. Met dank aan de gemeente.

___________________________________________________________________________

Woeste Stilte

Het kunstwerk "Woeste Stilte" is in gebruik.

___________________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergadering 12 maart

Goede openbare wijkraadvergadering geweest. Eerste stappen zijn gezet voor het opzetten van een dierenweide / kinderboerderij in het Zuiderpark.

___________________________________________________________________________

Kinderboerderij of dierenweide?

In het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone staat dat er in het Zuiderpark een kinderboerderij mag komen mits voldaan wordt aan een aantal criteria. Denk hierbij onder andere aan ondersteuning van vrijwilligers. In 2009 heeft de gemeente de vraag gesteld aan omwonenden of er suggesties wa-ren voor de kinderboerderij en of mensen zich als vrijwilliger aan wilden melden. Hier is nagenoeg geen respons op gekomen. Nu is de tijd aangebroken of de realisatie van een kinderboerderij waar gemaakt kan worden. Mocht dit zo zijn, dan werkt de gemeente uiteraard mee aan de realisatie hier-van. Als de noodzakelijke bewonersparticipatie niet van de grond komt, zal het park worden inge-richt als dierenweide. Heeft u belangstelling om als vrijwilliger de kinderboerderij mee te helpen op-zetten, meldt u zich dan aan bij de wijkraad.

___________________________________________________________________________

Kappen van de bomen t.b.v. het realiseren van een parkeergarage

foto,s gemaakt door Bart Wijffels

Bomen die later gebruikt gaan worden voor speelvoorzieningen in het Zuiderpark.

___________________________________________________________________________

Hergebruik gekapte bomen

In de vergadering van de begeleidingsgroep Zuiderpark-Stadswalzone d.d. 8 januari 2013 heeft de Wijkraad gevraagd of het mogelijk is om een aantal bomen die gekapt worden te gebruiken voor het realiseren voor speelvoorzieningen in het Zuiderpark.

___________________________________________________________________________

Ontsnappingsroute

Ontsnappingsroute wijst ons de weg uit het drukke stadsleven naar de essentiële rijkdom van de natuur. Tot de verbeelding sprekende namen van dieren en planten duiken op in het straatbeeld van 's-Hertogenbosch als eenwoordige gedichten. De borden wijzen voetgangers en fietsers de weg de stad uit, langs de Bossche Broek, voorbij de A2, het Groene Woud in.

Het is uniek dat 's-Hertogenbosch vanuit het hart van de stad zo direct verbonden is met het Groene Woud, een enorm groen gebied dat te vergelijkbaar is met het Groene Hart van de Randstad of Central Park in New York. In de straten van 's-Hertogenbosch werd daar op straat weinig aandacht aan geschonken. Alle mogelijk toeristische trekkers werden keurig met wandelbordjes aangegeven, maar het bijzonderste van de stad bleef een publiek geheim. Dat geheim wordt voor binnen- en buitenstaanders ontsloten met de eerste publieke Ontsnappingsroute ter wereld. Elk bord is een mentale brug naar het Groene Woud. Het eindpunt van de route wordt gevormd door twee borden die fietsers en wandelaars feliciteren met het feit dat ze de A2 zijn gepasseerd.

Ontsnappingsroute is een project van EGBG - Martijn Engelbregt in het kader van het project Genieten rond de Dommel. Het kunstwerk is tot stand gekomen in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Gemeente 's-Hertogenbosch, CBK 's-Hertogenbosch, BKKC, Landkunst, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel.
info@ontsnappingsroute.nl

___________________________________________________________________________

Wat is een Buurt Informatie Netwerk?

Het Buurt Informatie Netwerk - kortweg BIN - is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt!

Werkwijze BIN

Politie en gemeente sturen relevante informatie naar de BIN-coördinator. Deze stuurt de informatie per e-mail door naar aangemelde BIN-leden in de vorm van een BIN-bericht. BIN-leden kunnen op deze berichten reageren door de email van de BIN-coördinator te beantwoorden. De BIN-coördinator stuurt het antwoord dan door naar de politie en/of gemeente.
NB: Voor dringende zaken maakt men geen gebruik van een e-mailbericht via de BIN-coördinator. In dat geval kan gebeld worden met 0900-8844 (geen spoed wél politie). Voor echt spoed eisende zaken wordt gebeld met 112 (als elke seconde telt).

Zin in BIN?

Iedereen wil zich veilig voelen, zeker in de buurt waar je woont en leeft. U kunt daar zelf een rol in spelen. Help mee en meld u aan voor het BIN-netwerk. Samen met uw buurgenoten werkt u aan een veilige en sociale buurt. U verhoogt het gevoel van veiligheid en helpt misdaden te voorkomen.

Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.bindb.nl

___________________________________________________________________________

Belangrijk

Brieven gericht aan de Wijkraad die niet zijn voorzien van naam en adres worden door de Wijkraad niet in behandeling genomen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nieuwe Wijkmanager

Vandaag 4 juli bericht ontvangen van de gemeente dat er m.i.v. 1 juni een nieuwe wijkmanager is aangesteld voor Zuid.

Marie-Louise Claessens

Wijkraad Zuid wenst Marie-Louise veel succes en een prettige samenwerking met de wijkraad.

___________________________________________________________________________

De gemeenteraad heeft besloten tot een bezuiniging op het onderhoud van het groen b.v. eenjarige bloemen, bloembollen en bakken met planten

Dit zal betekenen dat er in 2012 de helft van de bloembakken en in 2013 de andere bloembakken zullen verdwijnen uit de wijk. De bloemperken met eenjarige planten worden in 2013 omgevormd tot gras, uitgezonderd de vakken op rotondes.

Bij de Lambooybrug en de kruising Gestelseweg/Pettelaarseweg

Voor het Provinciehuis en de kruising Pettelaarseweg/Zuiderparkweg

Pettelaarseweg

Deze foto's kunnen in 2013 niet meer gemaakt worden als er geen vrijwilligers zich aanmelden voor het onderhoud van de bloembakken en plantenperken.

___________________________________________________________________________

Wijkraad op Twitter

Sinds zaterdag 25 februari 2012 is de Wijkraad te volgen op Twitter.

___________________________________________________________________________

Telefoonnummers

Nog niet bij iedereen bekend: het landelijk telefoonnummer politie voor doven en slechthorende is 0800-1844 in noodgevallen 0800-8112 (teksttelefoon)

___________________________________________________________________________

Jacob van Maerlantstraat

Wijkraad Zuid vraagt nogmaals aandacht voor de Jacob van Maerlantstraat. Een straat die nu fietsstraat is geworden. Een fietsstraat waar automobilisten, die gebruik maken van deze fietsstraat, te gast zijn en zich moeten aanpassen aan de fietsers. Een fietsstraat die ligt in een 30 km. zone gebied. Een straat waar enorm hard wordt gereden. Een straat die duidelijk d.m.v. borden staat aangegeven als fietsstraat en waar dan toch 7 van de 10 automobilisten veel te hard rijden.

___________________________________________________________________________

Kijk voor de uitslag enquete vergunningparkeren Zuid/Bazeldonk op onderstaande link

Enquete uitslag

___________________________________________________________________________

Even voorstellen

Den Bosch Zuid heeft (weer) een nieuwe wijkagent. Nog geen twee maanden geleden werd mijn collega Eric van Dijk geïntroduceerd als uw nieuwe wijkagent. De politie Den Bosch heeft sinds begin dit jaar gekozen voor meer wijkagenten. Eric heeft gekozen om als wijkagent in de AA-wijk aan de gang te blijven. Mij is gevraagd om in Den Bosch Zuid aan de gang te gaan.
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging.

Mijn naam is Jan van 't Erve, ik ben 48 jaar oud en werk inmiddels als meer dat 25 jaar bij de politie. Met enkele kleine onderbrekingen heb ik altijd in het politie-uniform gewerkt, op straat dus. Tussen 2001 en 2007 ben ik werkzaam geweest als wijkagent in de wijken Boschveld en Deuteren. Ik heb geruime ervaring in het werken in de wijk. Ik probeer zoveel als mogelijk in de wijk aanwezig te zijn. Op die manier hoop ik de wijk en zijn bewoners te leren kennen. Ik heb veel vertrouwen in de samenwerking tussen bewoners, gemeente, opbouwwerk en politie in het hele gebied Zuid. Ik ben bereikbaar via het algemene politie telefoonnummer 0900-8844 en heb de voorkeur dat alle verzoeken in mijn richting via dat telefoonnummer lopen. Mijn collega's van het Callcenter maken van uw melding een registratie in ons systeem zodat het vastligt. Ik krijg die registratie onder ogen en zal aansluitend contact met u opnemen.

Jan van 't Erve
Wijkagent 's-Hertogenbosch Zuid

___________________________________________________________________________

Voor klachten bellen: 073-6155555

Voor inwoners van 's-Hertogenbosch met klachten over straten, pleinen, groen, milieu, parkeren, verlichting of straatmeubilair is het Meldpunt Openbare Ruimte ingesteld. Vanaf vrijdag 2 november is hiervoor een rechtstreeks telefoonnummer beschikbaar: 073-6155555. De service is gericht op het schoon, heel en veilig houden van de stad. Met het meldpunt worden burgers aangespoord om actie te ondernemen bij vernielingen, overlast en vervuiling. Bij zeer dringende klachten buiten kan-toortijden kunt u terecht bij: Milieuklachtentelefoon van de Provincie Noord-Brabant via tel. (073) 6812821 of de meldkamer van de politie via tel. 0900-8844(lokaal tarief)

 
de