Jaarplanning van de Stichting Wijkraad Zuid 2018

Openbare Wijkraadvergaderingen:

6 maart 2018: Groene daken. Presentatie Freya Macke, Beleidsadviseur water/ afdeling milieu/ gemeente 's-Hertiogenbosch.

Buurtteam. Presentatie Anine Vloedgraven, Welzijn Divers/ Wijkwerker buurtteam Zuid.

________________________________

5 juni 2018: Project Senioren en Veiligheid Presentatie Roel van de Groes (Politie) en Saskia van Wijk (Divers)

Luchtwacht Den Bosch Presentatie Ben van Bennekom

________________________________

11 september 2018:

________________________________

11 december 2018:

_________________________________

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn in "Sociaal-cultureel centrum/lunchcafe In de roos" aanvang 20.00 uur. Openbare wijkraadvergaderingen worden gehouden in zaal 1.
De genoemde data en onderwerpen zijn onder voorbehoud.