Jaarplanning van de Stichting Wijkraad Zuid 2017

Openbare Wijkraadvergaderingen:

7 maart 2017: Wijk- en buurtmonitor 2016, toegelicht door Reina Spit van de gemeente 's-Hertogenbosch en een nieuwe enquete voor het vergunninghoudersysteem in Zuid, toegelicht door Angelique Breukel, .Hoofd Bureau Parkeermanagement gemeente 's-Hertogenbosch..

________________________________

6 juni 2017: Vergunninghoudersparkeren in Zuid. Bespreken van de gehouden enqete in Zuid door Angelique Breukel van Stadstoezicht.

________________________________

12 september 2017: Inbraak preventie. Gast is de ervaringsdeskundige Gregory.

________________________________

12 december 2017: Wijkschouw op de fiets

_________________________________

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn in "Sociaal-cultureel centrum/lunchcafe In de roos" aanvang 20.00 uur. Openbare wijkraadvergaderingen worden gehouden in zaal 1.
De genoemde data en onderwerpen zijn onder voorbehoud.