Bestemmingsplan opnieuw beoordelen

Zuiderpark-Stadswalzone

Dagelijks heeft het Vonk en vlamterrein een parkeerbezetting van ongeveer 18.5%.
Uitzonderingen zijn de koopavond en soms de zaterdag dan is er bijna 100 % bezetting.
En daar moet een ondergrondse parkeergarage voor 1100 auto's voor gebouwd worden terwijl op het Paleiskwartier nog een garage leeg staat, Transferium De Vliert een bezetting heeft van 50% en Transferium Pettelaarpoort een bezetting heeft van nog geen 25%. Nee, zegt de wethouder die ondergrondse garage moet er komen om de binnenstad te ontlasten. Terwijl er nog een grote parkeergarage gebouwd gaat worden onder het GZG- terrein en er komt nog een transferium op de Meerendonk.
M.a.w. heeft 's-Hertogenbosch er tussen nu en 5 jaar twee grote ondergrondse parkeergarages en een Transferium op de Meerendonk bij. Twee ondergrondse parkeergarages gericht om auto's naar de binnenstad te krijgen. Terwijl het toch de bedoeling was volgens de wethouder om auto's te weren uit de binnenstad.
De gemeenteraad heeft met meerderheid het plan goedgekeurd en men kan gaan bouwen.
Over het financiële plaatje was de raad het ook wel eens. Althans de coalitie.
Met uitzondering van een gedeelte van het activiteitenpark zijn voor alle onderdelen toereikende investeringskredieten beschikbaar op de gemeentelijke begroting voor een totaal bedrag van 66,503 miljoen euro.
Voor het activiteitenpark is een aanvullend krediet nodig van 2,086 miljoen euro. Dit bedrag is nodig voor de kosten verplaatsing tennispark, het bouwen van 2 grote clubgebouwen in het Zuiderpark en de landschappelijke inpassing.
Om de parkeergarage te bouwen wordt uitgegaan van een bedrag van 59,4 miljoen euro.
Dit bedrag wordt steeds genoemd als over het plan wordt gesproken. Maar het hele plan Zuiderpark-Stadswalzone kost vele miljoenen meer.
Het totale bedrag gaat uitkomen op 66,503 + 2,086 = 68,589 miljoen euro op dit moment.

Hoe is het mogelijk dat een zo omvangrijk plan als het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone na vele jaren van discussie door raadsleden, die nu al hebben aangegeven dat zij niet meer na de verkiezingen in de gemeenteraad terugkeren, goedkeuring hebben kunnen geven aan dit plan. De coalitie PvdA, VVD, CDA en Groenlinks hebben ingestemd met het plan. Een coalitie die bestaat uit 22 raadsleden waarvan 13 raadsleden hebben aangegeven na de verkiezingen niet meer voor de eigen partij in de gemeenteraad plaats te willen nemen.
Van deze 13 niet terugkerende raadsleden waren 12 raadsleden voor het plan Zuiderpark-Stadswalzone. Zij zadelen bewoners van de Hekellaan en Zuid met problemen op waar bewoners niet om gevraagd hebben.
Wijkraad Zuid gaat er van uit dat de nieuwe gemeenteraad in maart 2010 nog eens goed naar het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone zal kijken.

G. Schouten
Voorzitter Wijkraad Zuid