Mededelingen

Bezoek van raadsleden aan de Zuiderpassage en het Zuiderpark (mei 2008)

Op uitnodiging van Stichting Wijkraad Zuid en Stichting Belangenbehartiging Den Bosch-Zuid heb-ben raadsleden op 24 mei een bezoek gebracht aan de Zuiderpassage en het Zuiderpark. Tijdens de rondleiding hebben raadsleden een indruk gekregen wat er aan de hand is met het winkelcen-trum. Een winkelcentrum waar na sluiting van de ALDI de loop totaal uit is, waar geen goed winkel-aanbod voor de wijk Zuid is en te veel kantoren in gehuisvestigd zijn. Vervolgens is de groep via In de Roos, waar de problemen en wensen van Zuid voor de Zuiderpassage en het plan Zuiderpark-Stadswalzone met de raadsleden zijn besproken, gaan kijken naar de situatie in het Zuiderpark. Er was vanuit de rugbyclub het een en ander georganiseerd in het park, dus stond het weer vol met geparkeerde auto's. De Wijkraad heeft een beroep gedaan richting raadsleden om aan de bezochte locaties iets te gaan doen. Aanwezig waren drie raadsleden van de PvdA, drie raadsleden van Rosmalens Belang, een raadslid van het CDA, een raadslid van Bosch Belang. De Wijkraad zal bewoners van Zuid op de hoogte houden van wat partijen in de komende periode voor onze wijk kunnen en gaan doen.