Mededelingen

Citaat uit de notulen van de ALV BTC De Pettelaer (augustus 2008)

De impasse werd uiteindelijk doorbroken door burgemeester Rombouts. De burgemeester had de Pettelaer uitgenodigd voor een ontbijtsessie op het gemeentehuis op 17 mei 2008. Er waren dus wel mogelijkheden en de burgemeester en wethouders beaamden ook dat wij een verrijking zijn voor het Zuiderpark. De gemeente zal zich aldus de overeenkomst tot het uiterste inspannen voor een voortvarende aanpak van de bestemmingsplanprocedure. We hebben aangegeven dat we een kwa-litatief hoogwaardig park willen hebben. Iedereen moet ook blij zijn met het park: de gemeente, de Pettelaer en de omwonenden. We laten een hele mooie plek achter en er kwam naar aanleiding van de ontbijtsessie een ontwerp voor een 8+ tennispark in het Zuiderpark. Voor de gehele notulen kijk bij Zuiderpark-Stadswalzone hoogst merkwaardig dat het college afspraken maakt tijdens een ontbijtsessie met de tennisvereniging en dat met omwonende, Stichting Belangenbehartiging Den Bosch-Zuid en Wijkraad Zuid nooit gesproken is.