Mededelingen

Informatieavond voor bewoners over het plan Zuiderpark-Stadswalzone (24 juni 2008)

Een samenvatting van vraag en antwoord van bewoners en gemeente.

Lichtvervuiling, hoe is dit uitgewerkt?
antw.
Ja, er is rekening mee gehouden volgens Scheffers. Vooral het geluid is herberekend en wat lampen betreft, ze zijn nu van betere kwaliteit, zodat ze minder vervuiling naar de omgeving geven.
Verschil bij de vorige berekeningen is dat er nu uitgegaan wordt van maximaal 8 banen.

Hoe vind je de bezwaren terug die in 2005 genoemd zijn?
antw.
Er is rekening mee gehouden, maar je kunt het niet iedereen naar de zin maken.

Gevraagd naar de grenzen die gesteld zijn om het plan door te laten gaan voor de gemeente.
antw.
Wettelijke normen en het idee dat de te bouwen parkeergarage zichzelf zal terug verdienen, ondanks de hogere kostprijs en een lagere bezetting in vergelijking met de berekening van 2005.

Volgens een inspreker is het Zuiderpark een klein park, doch de ruimtebeleving is groot. Rugby zit pal voor een beschermd stadsgezicht.
Vele auto's van de rugbybezoekers staan in het park.
Waarom niet op het Vonk en Vlam terrein?

antw.
Waarom de auto's nu niet op het Vonk en Vlam terrein staan wordt geen antwoord op gegeven. In het nieuwe plan moeten bezoekers in de parkeergarage staan, met de mogelijkheid een korting te bedingen bij de gemeente. Dit geldt ook voor tennis.

Waarom rugby niet naar de Meerendonk?
antw
Rugby blijft in het park daar is geen discussie over. Om deze reden wordt de gracht ook niet doorgetrokken,
nu niet en nooit niet.
Rugby krijgt geen oefenveld in het park, en er komen geen lichtmasten midden in het park.

Waarom is er niet gesproken bij het ontwerp met de verschillende belangengroepen?
antw.
Eerst wordt met de tennis en de rugby gesproken over de uitgangspunten en dan pas volgt de rest.

Er komt kinderopvang in de rugbyclub voor 5 jaar. En daarna?
antw.
Weet ik niet.

Het park is als volkspark aangelegd, hoe verklaar je de inname van bijna heel het hertenpark door de tennis en de rugby wat niet voor publiek toegankelijk is zonder te betalen?
antw.
Sport hoort in het Zuiderpark. Voor een deel is het plan slechter, en voor een deel beter, maar het totaalplaatje is beter.

Waarom zachte horeca boven op Bastion Baselaar.
antw.
Het is de moeite waard om er naar te kijken.

Wordt hierbij gekeken naar de bevindingen van Rijksmonumentenzorg?
anwt.
Klopt wel.

Verschil in enquêtes tussen de wijkraad en het tennis. Wordt daarnaar gekeken?
antw.
De inspanning voor het doen van enquêtes wordt gewaardeerd, naar de inhoud wordt niet gekeken.

Mag je zo maar gebruik maken van het activiteitenpark?
antw.
Nee. Je mag in het activiteitenpark als je lid bent van de sportvereniging.
Tennisvereniging wil wel actief participeren in een plan om ook kinderen van niet leden te betrekken bij activiteiten maar, het blijft wel een vereniging.
Hoe zit het met het kappen van bomen, eerst 190 nu weer 109?
antw.
Dat komt omdat bepaalde bomen kunnen blijven staan. Er zijn nog geen definitieve plannen dus kan het plan nog worden aangepast waardoor er eventueel nog meer bomen blijven staan.
Het vorige plan was afgekeurd door de Provincie op de luchtkwaliteit.
Als het toen niet was afgekeurd was het dan al doorgegaan.
antw.
Ja.
Waarom een parkeergarage onder het Vonk en Vlamterrein als die veel leeg staat?
antw.
Die staat niet veel leeg want de bezettingsgraad is 54% overdag.

Waarom is het alternatief plan niet bekeken?
antw.
Niet relevant omdat het tennispark in het Zuiderpark blijft.

Komen er dieren in het park?
antw.
Er komen dieren in het park in een kleinere ruimte. De inrichting gebeurt in overleg met de huidige beheerders.

Worden bomen die verdwijnen gecompenseerd in het Zuiderpark.
antw.
Ja, die komen elders in het park.

Kunnen straks nog de oude mensen van Antoniegaarde met hun rollater naar het park.
antw.
Park blijft toegankelijk het wordt zelfs beter toegangkelijker.

Hoe kan dat dan als er gebouwen tussen komen staan?
antw.
Het park wordt uitdagender met sport en rust samen in het park.

Wat nog meer uit de informatiebijeenkomst is gekomen:

Er zijn steeds gesprekken gevoerd met rugbyclub en tennisvereniging, maar gemeente heeft niet gesproken met bewoners van Zuid, belangenvereniging en andere instanties die tegen deze plannen zijn.

Graag zou men de uitgangspunten vastgelegd zien worden over de gesprekken met verschillende instanties.

Ontbijtsessie geweest met tennis en rugbyclub daar zaten onderhandelingsplekken in.Waarom horen wij niets hoe deze verlopen zijn met de uitgangspunten van de gemeente.

Park aangelegd als een volkspark. In 1992 most het park opener. Er is inmiddels een skatebaan aangelegd, scouts zijn er gevestigd, kortom een park voor iedereen. Ook heeft dit park een histo-rische en culturele waarde.
Waarom wordt er dan alleen met de belangen van de tennisvereniging rekening gehouden en totaal niet geluisterd naar bewoners van Zuid?
Is dit plan al lang geregeld met tennisvrienden onder elkaar?

De gemeente zegt er niet uit te komen, maar luistert inmiddels alleen naar de tennisvereniging. Wil naar bewoners geen enkele concessie doen en geen rekening houden met de bewoners.

Tennisvereniging wil kinderopvang en andere zaken organiseren zoals open veldjes er omheen.. Maar als je geen lid bent van de vereniging kom je er niet in. Hoe willen ze dit dan organiseren? De tennisvereniging zegt dat ze al 70 jaar op deze oude plek zitten en willen daar graag blijven. Ze willen wel verhuizen, maar wel in Zuid blijven zitten.

Er komt een dierenpark terug zegt men!

Het aantal bezwaren wat bewoners ook terecht maakt is, het toenemen van het autoverkeer en het hele financiële plaatje waar wij niets van horen.

Er moet binnenkort iets op papier komen over wettelijke normen die haalbaar zijn voor het geheel.

Welke waarde hecht de heer Eigeman aan alle onderzoeken die inmiddels zijn verricht over het park?
Wat is er gebeurd toen enkele jaren geleden mensen van Zuid massaal aangaven, "handen af van ons Zuiderpark". Is dit opgepikt? Of zijn er achter de rug van bewoners om al lang plannen gemaakt dat dit plan door zou gaan, met de vrienden onder elkaar van de tennisvereniging?