Nieuws

Zomerschool 55+ komt sterk terug in 2022

Er wordt momenteel achter de schermen hard gewerkt om zo'n 100 interessante, ontspannende en inspirerende activiteiten voor de senioren in 's-Hertogenbosch te organiseren.

Nu er in de zomer van 2022 weer veel mogelijk lijkt te zijn, zijn de vrijwilligers van de SAS-zomerschool55+ enthousiast gestart om allerlei workshops, presentaties en excursies binnen te halen. Natuurlijk laten we daarbij geslaagde activiteiten terug komen, maar zorgen we ook voor een vele frisse uitdagingen. Zo blijft de Zomerschool voor nieuwe en vertrouwde deelnemers interessant en gezellig. We gaan weer fotograferen in de vroege ochtend als het nog maar net licht is, wandelen bij het late avondlicht en bieden verder allerlei activiteiten binnen en buiten aan. Nieuwe stadswandelingen, maar ook wandelingen in de natuur, discodans met een glitterbol, weer op bezoek bij de Petrus in Vught, maar ook binnenkijken bij Hotel "The Stamp" in de stad. Kijken en luisteren naar verschillende presentaties in grote zalen: zo kun je zittend mee naar Noorwegen of genieten van al die bekende grappen en liedjes van oude cabaretiers of luisteren en kijken naar een verhaal over de industriële panden in de stad. Bloemschikken op verschillende niveaus, schilderen en schrijven met uitdagende thema's, Yoga en Aryuveda en natuurlijk een nieuwe filosofiewandeling. En we gaan met plebaan Vincent Blom de meer onbekende kanten van de Sint Jan bekijken!

In de loop van april vullen we de kalender op de site en kun je dus alvast zien of er iets van je gading bij is. Vanaf 14 mei om 10.00 uur zijn de inschrijvingen geopend en kun je ook daadwerkelijk een activiteit boeken. Eerst even jezelf registreren of je code van vorig jaar opzoeken. Dan kun je inloggen en boeken…. www.saszomerschool.nl
De datum van de Zomerschool kan alvast in de agenda: van maandagmiddag 25 juli tot en met vrijdag 12 augustus zijn er op tal van plaatsen in de stad leuke activiteiten te doen. Gelukkig kunnen we de basisprijs nog steeds op 5 euro houden. 5 euro dus voor een dagdeel activiteit met koffie of thee.

We zien je graag...straks in de zomer.

_____________________________________________________________________________________

Eerste cliënten nemen begin april intrek in Hostel Zuiderparkweg

U heeft ongetwijfeld gezien dat de bouw van het nieuwbouwcomplex aan de Zuiderparkweg vrijwel klaar is. De huurders van de sociale huurappartementen ontvingen 8 maart jl. de sleutel en begin april nemen de eerste cliënten hun intrek in het hostel aan de Zuiderparkweg 284 dat de naam 'het Zwanenhuis' krijgt. Naar verwachting zijn we hier in de loop van mei met 30 bewoners compleet. Onze bewoners zijn mensen met een psychische aandoening en een verslaving. Door hun problemen kan zelfstandig wonen voor hen, tijdelijk of langdurig, niet mogelijk zijn. Omdat ze de grip op het leven kwijt zijn en steeds verder verwijderd raken van de maatschappij. Het Zwanenhuis geeft hen de grip op het leven en een plekje in de maatschappij terug. Ze krijgen hier een rustige en veilige plek om te wonen en hulp om hun leven weer op de rit te krijgen. Door middel van 24-uurs-zorg en intensieve begeleiding leren bewoners hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen en beter om kunnen gaan met hun psychische kwetsbaarheid of verslaving. Daarbij is ook aandacht voor de leefomgeving in de buurt. Zo werken we samen toe naar een inclusieve samenleving.
Nog voor de komst van de eerste bewoners, zijn omwonenden uit het beheergebied van harte welkom om een kijkje te nemen in 'het Zwanenhuis' aan de Zuiderparkweg 284. Zij kunnen vrijdag 1 april, tussen 16.30 en 18.30 uur binnenlopen en kennismaken met zorgmedewerkers, leden van de beheergroep en het pand bekijken. Er is mogelijkheid om vragen te stellen en we geven informatie over de dagelijkse gang van zaken in het hostel. Omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging op het huisadres. Later dit voorjaar wordt het Zwanenhuis officieel geopend.

Voor iedereen zo prettig mogelijk wonen

De beheergroep, waarin omwonenden samen met gemeente, politie, Farent, stadstoezicht, Zayaz, Novadic-Kentron en Reinier van Arkel zijn vertegenwoordigd, heeft afspraken gemaakt over veiligheid en beheersbaarheid voor het gebied rond ons hostel. In een beheerplan zijn deze afspraken vastgelegd.
Ook u kunt ons helpen om het wonen rond de Zuiderparkweg voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Mocht u, vanaf het moment van ingebruikname van het Zwanenhuis per april 2022, iets zien of horen. Laat dat dan zo snel mogelijk aan ons weten via (073) 658 63 73 of 06-107 647 91 of via de e-mail:
Hostelzwanenhuis@reiniervanarkel.nl Wij denken graag met u mee, ondernemen zo nodig direct actie en houden u op de hoogte van het verloop.
Met vriendelijke groet, mede namens de beheergroep van hostel het Zwanenhuis
Zorgteam het Zwanenhuis,
Reinier van Arkel en Novadic- Kentron

_____________________________________________________________________________________

Bericht van Watersport vereniging de Pettelaer.

Binnenkort wordt de AED geplaatst bij onze Watersportvereniging de Pettelaer. Dankzij uw bijdrage, waarvoor onze hartelijke dank, en die van onze leden kunnen we zorgen dat het Bossche Broek weer een stukje Hartveiliger wordt. We willen de bewoners van Wijk Zuid ook in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan een reanimatie cursus.
Er worden twee cursussen aangeboden: op dinsdag 5 april en dinsdag 19 april van 19.00 -22.00 uur in het clubgebouw van Watersportvereniging de Pettelaer. Het minimale aantal deelnemers is 6 en maximaal 9 en de kosten voor de cursus bedragen 45 euro per persoon. Veelal wordt de deelname door de eigen ziektekostenverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.
Wijkbewoners kunnen zich opgeven voor deelname aan de cursus via de website: wvdepettelaer.nl/activiteiten. Deze link gaat rechtstreeks naar onze kalender, de deelnemer kan meteen zien hoeveel plaatsen er op de data nog beschikbaar zijn. Klik op de activiteit en het inschrijfformulier verschijnt. Dit formulier dient geheel ingevuld te worden en voor deelname ook direct te worden betaald. De bevestiging van aanmelding en betaling ontvangt de deelnemer dan in haar/zijn mailbox.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze worden gesteld aan Paul Passier via paul.passier@wvdepettelaer.nl. We hopen op veel deelname en interesse uit de wijk!

_____________________________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergaderingen 2022

Onzeker was het of de eerste openbare wijkraadsvergadering 2022 n.a.v. komende maatregelingen vanuit de regering bij het drukken van de nieuwsbrief doorgang zou kunnen vinden.
Om die reden is besloten om de eerste openbare wijkraadvergadering niet in te plannen.
Hopelijk kunnen de daarop volgende vergaderingen in 2022 wel doorgang vinden.
U kunt de wijkraad altijd op de gebruikelijke wijzen bereiken via e-mail, postbus en telefoon.
In de nieuwsbrief die in mei wordt bezorgd meer over het wel of niet kunnen plaatsvinden van onze openbare wijkraadvergaderingen. Ook zullen we berichten over wel of niet doorgaan van de openbare wijkraadvergaderingen op onze website en op onze facebookpagina en twitter plaatsen.

_____________________________________________________________________________________

Vanwege de Corona-maatregelen en het sluiten van de Sport Foyer Zuid gaat de openbare wijkraadvergadering d.d. 8 december helaas niet door.

_________________________________________________________

Leerlingen planten 4e Tiny Forest in 's-Hertogenbosch

Leerlingen van het Sint-Janslyceum en van Kindcentrum de Zuiderster in 's-Hertogenbosch planten op vrijdag 26 november samen met IVN Natuureducatie en Gemeente 's-Hertogenbosch de vierde Tiny Forest in gemeente 's-Hertogenbosch aan. Het minibosje komt te staan achter het Sint-Janslyceum, aan het Homeruspad.Om 9:00 uur wordt de plantdag officieel geopend door rector Jean Wiertz van het Sint-Janslyceum.

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag. In het buitenlokaal, dat onderdeel is van ieder Tiny Forest krijgen de kinderen straks les.

Elke buurt zijn eigen minibos
Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Tiny Forest in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur voor iedereen dichterbij.

_____________________________________________________________________________________

REPAIR CAFE GAAT WEER OPEN

Vanaf zaterdag 2 oktober 2021 is het Repair Café aan de Zuiderpassage op Zuid weer maandelijks geopend van 10:00 tot 14:00! Het heeft even geduurd vanwege corona maar de vrijwilligers staan vanaf nu weer klaar voor de reparaties. Wilt u iets laten maken? Kom vooral even langs op zaterdag 2 oktober!

_____________________________________________________________________________________

Samen maken we de wijken Zuid, Oost en Hintham veiliger

Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Voor iedereen een groot goed om prettig te wonen. Dit vraagt om maatwerk per wijk. We gaan hiermee aan de slag met inwoners en organisaties in de wijken Zuid, Oost en Hintham. We deden dit al eerder in alle wijken en dorpen.

Burgemeester Jack Mikkers: "We willen graag van inwoners horen hoe zij tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Onze kennis op het gebied van veiligheid combineren we met de ervaringen van inwoners. Dat is belangrijk, want samen werken we aan een veilige en prettige omgeving."

Onderzoek en bijeenkomst

We nodigen inwoners uit om een korte vragenlijst in te vullen. Deze staat op www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan.
Wanneer de resultaten bekend zijn, komen er bijeenkomsten over wat er speelt in elke buurt. Inwoners zien wat het onderzoek zegt over de veiligheid in hun wijk. Ze kunnen dit aanvullen met hun eigen beleving en ervaringen. Zo kunnen de gemeente en de politie samen met inwoners bepalen waar met voorrang aandacht naartoe moet. Denk bijvoorbeeld aan auto- of woninginbraak, geweld en jeugdoverlast.

_____________________________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergadering

Dinsdag 14 september is er een openbare wijkraadvergaderingi in het Sint Janslyceum. Kijk bij agenda voor de agendapunten.

_____________________________________________________________________________________

Rommel en creatieve markt

Zondag 19 september, 10.00 - 16.00 uur, Zuidrommelt, in de Zuiderpassage. Info: Gonny Sierig, zuidrommelt@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Diploma uitreiking.

Donderdag 3 juni was de uitreiking van verkeersdipoma's aan de geslaagde leerlingen va n De Vlindertuin door wethouder Ufuk Kahya. Voor foto"s kijk dan op onze facebookpagina www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid of op onze homepages klikken op het facbook icoontje.

_____________________________________________________________________________________

Geen openbare wijkraadvergadering

Het bestuur van Wijkraad Zuid heeft besloten geen openbare wijkraadvergadering te houden op dinsdag 8 juni 2021. Dit besluit heeft te maken met de corona-epidemie en de onzekerheid hoe deze epidemie verloopt.

Wijkraad hoopt dat de coronamaatregelen de komende maanden zover zijn versoepeld dat er weer, zoals in de planning is aangegeven, op dinsdag 7 september weer een openbare wijkraadvergadering/inloop kan plaats vinden.

Of die openbare wijkraadvergadering wel of niet kan plaatsvinden, maakt het bestuur bekend in de nieuwsbrief die dan uiterlijk 28 augustus in de wijk wordt bezorgd.

De wijkraad is tijdens Covid 19 altijd te bereiken via e-mail, telefoon en postbus.

_____________________________________________________________________________________

AANLEGEN VAN EEN VLINDER-IDYLLE AAN HET HOMERUSPAD

In samenwerking met de Gemeente 's-Hertogenbosch en de Vlinderstichting gaan bewoners op zaterdag 26 september om 13.00 uur een vlinder-Idylle aanleggen.
Het gaat hier om een klein gedeelte (rechthoek) van het gazon tussen de flats en grenzend aan het Homeruspad.
De gemeente neem het grondwerk voor haar rekening en het inzaaien doen bewoners zelf samen met de Vlinderstichting.
Doel is om op korte termijn een bloemrijk grasland te ontwikkelen vrij van chemische bestrijdingsmiddelen en een omgeving te scheppen voor vlinders en bijen etc. die belangrijk zijn voor mens en natuur. De biodiversiteit wordt hiermee versterkt maar door de natuur een handje te helpen denken wij de populatie van vlinders en bijen te bevorderen.
Het idee voor een vlinderidylle is afkomstig van Yvette Osinga die zich met hart en ziel heeft ingezet om dit plan samen met de vlinderstichting te realiseren.

______________________________________________________________________________________

MINI STEKKIE

Inmiddels is het een vast beeld geworden op straat, minibiebs: kleine kastjes met boeken om te ruilen. Veel mensen worden er blij van. Onlangs is er nog een mini-bieb geplaatst aan het Marcellus Emantspad.
Nu is er een nieuw soort ruilkastje in de buurt bij gekomen….voor stekjes!
Niet alleen van boeken worden mensen blij maar ook van groen om zich heen. Een steeds groter wordende hoeveelheid stekjes zorgde ervoor dat we een creatieve oplossing zijn gaan zoeken voor de liefdevol opgekweekte plantjes. Weggooien is zonde, dus hoe kunnen we dit blije groene gevoel met meer mensen delen? Met een stekjes ruilkastje! Zo maken we samen de huiskamers in Den Bosch op een leuke en duurzame wijze een stukje groener.
Laat je verrassen door de stekjes in het kastje en kom jouw stekjes ruilen op Minitopia (De Vaartgraaf, Den Bosch). Bij de Weegbrug staat het "mini stekkie"-kastje.

______________________________________________________________________________________

WIJKRAAD ZUID

Naar aanleiding van aanvullende Corona adviezen/maatregelen gaat de inloopavond dinsdag 8 september niet door.

Wel het verzoek om verbeterpunten voor de komende 5 jaar per e-mail of per brief naar de wijkraad te sturen zodat de wijkraad de verbeterpunten kan inventariseren wat wel en niet haalbaar is en dat de commissies daar vervolgens mee aan de slag kunnen gaan.

Ook wil de wijkraad graag reacties ontvangen van wijkbewoners en specifiek van omwonende van het Zuiderpark wat voor soort activiteiten wel of niet georganiseerd kunnen worden in het Zuiderpark.Deze reacties neemt de wijkraad mee in het gesprek met de wethouder i.v.m. activiteiten die in 2021 gaan plaats vinden.

Gegevens van de wijkraad:

e-mail: info@wijkraadzuid.nl

per brief: Stichting Wijkraad Zuid

Postbus 5036 GA 's-Hertogenbosch

_____________________________________________________________________

Privacyverklaring Mei 2018

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld voor iedereen die aan Stichting Wijkraad Zuid persoonsgegevens verstrekt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De persoonsgegevens die worden verzameld, betreffen enkel de gegevens welke u aan Stichting Wijkraad Zuid heeft verstrekt indien ze nodig zijn voor het behandelen van de door u aangevraagde dienstverlening.

WAAROM STICHTING WIJKRAAD ZUID GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Wijkraad Zuid verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen in verband met de door u aangevraagde dienstverlening.

HOE LANG STICHTING WIJKRAAD ZUID GEGEVENS BEWAART

Stichting Wijkraad Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Wijkraad Zuid verstrekt uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming aan derden indien dit nodig is, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Via de webstite van Stichting Wijkraad Zuid worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wijkraadzuid.nl die zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Wijkraad Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Wijkraad Zuid maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Wijkraad Zuid

______________________________________________________________________________________

 
de