Nieuws

Jubileumboek Heempark 60 jaar

's-Hertogenbosch - Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan brengt de Stichting Heempark 's-Hertogenbosch een jubileumboek uit. Het is een kleurrijk uitgevoerd fotoboek geworden met hoogwaardige afbeeldingen. Alle foto's zijn genomen in het Heempark door Tineke van Wegberg, een van de vrijwilligers. In het prachtige naslagwerk (30 x 30 cm, harde kaft) zijn afbeeldingen te zien van de flora, fauna en activiteiten in het park. Het jubileumboek is ook uitermate geschikt als geschenk en kost € 10,00. Het is te bestellen door een E-mail te sturen naar secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl. Meer informatie is te vinden op de website,
www.heempark-s-hertogenbosch.nl en op Facebook, @Heempark Den Bosch-Zuid.

Overhandiging aan burgemeester J.M.L.N. Mikkers
Op woensdag 4 november zal het jubileumboek om 15.00 uur overhandigd worden aan de burgemeester van de gemeente 's-Hertogenbosch, de heer J.M.L.N. Mikkers. Dit zal plaatsvinden in het Heempark.

Heempark 's-Hertogenbosch
Het Heempark ligt aan de Zuiderplas, achter het Sint-Janslyceum en is bereikbaar via een voetbrug over de Pettelaarse Vaartgraaf. Het heeft een oppervlakte van ruim 2 ha en is dagelijks geopend en vrij toegankelijk. Het 'heem' van heempark staat voor inheems. Een heempark bevat wildeplantengemeenschappen die van nature in Brabant kunnen voorkomen. Bloemenweiden , vijver en heideheuvel worden door boomranden omzoomd. De gemeente is eigenaar van het park, maar het onderhoud wordt door de vrijwilligers van de Stichting verricht. Rondleidingen worden in het voor- en najaar georganiseerd, maar ook incidenteel op verzoek.

Jubileumboek
Tineke van Wegberg is naast fotograaf ook grafisch ontwerper wat goed te zien is in de uitvoering van het boek. De indeling is evenwichtig en gebaseerd op de vier jaargetijden met oog voor detail. Het boek is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch.

______________________________________________________________________________________

AANLEGEN VAN EEN VLINDER-IDYLLE AAN HET HOMERUSPAD

In samenwerking met de Gemeente 's-Hertogenbosch en de Vlinderstichting gaan bewoners op zaterdag 26 september om 13.00 uur een vlinder-Idylle aanleggen.
Het gaat hier om een klein gedeelte (rechthoek) van het gazon tussen de flats en grenzend aan het Homeruspad.
De gemeente neem het grondwerk voor haar rekening en het inzaaien doen bewoners zelf samen met de Vlinderstichting.
Doel is om op korte termijn een bloemrijk grasland te ontwikkelen vrij van chemische bestrijdingsmiddelen en een omgeving te scheppen voor vlinders en bijen etc. die belangrijk zijn voor mens en natuur. De biodiversiteit wordt hiermee versterkt maar door de natuur een handje te helpen denken wij de populatie van vlinders en bijen te bevorderen.
Het idee voor een vlinderidylle is afkomstig van Yvette Osinga die zich met hart en ziel heeft ingezet om dit plan samen met de vlinderstichting te realiseren.

______________________________________________________________________________________

MINI STEKKIE

Inmiddels is het een vast beeld geworden op straat, minibiebs: kleine kastjes met boeken om te ruilen. Veel mensen worden er blij van. Onlangs is er nog een mini-bieb geplaatst aan het Marcellus Emantspad.
Nu is er een nieuw soort ruilkastje in de buurt bij gekomen….voor stekjes!
Niet alleen van boeken worden mensen blij maar ook van groen om zich heen. Een steeds groter wordende hoeveelheid stekjes zorgde ervoor dat we een creatieve oplossing zijn gaan zoeken voor de liefdevol opgekweekte plantjes. Weggooien is zonde, dus hoe kunnen we dit blije groene gevoel met meer mensen delen? Met een stekjes ruilkastje! Zo maken we samen de huiskamers in Den Bosch op een leuke en duurzame wijze een stukje groener.
Laat je verrassen door de stekjes in het kastje en kom jouw stekjes ruilen op Minitopia (De Vaartgraaf, Den Bosch). Bij de Weegbrug staat het "mini stekkie"-kastje.

______________________________________________________________________________________

WIJKRAAD ZUID

Naar aanleiding van aanvullende Corona adviezen/maatregelen gaat de inloopavond dinsdag 8 september niet door.

Wel het verzoek om verbeterpunten voor de komende 5 jaar per e-mail of per brief naar de wijkraad te sturen zodat de wijkraad de verbeterpunten kan inventariseren wat wel en niet haalbaar is en dat de commissies daar vervolgens mee aan de slag kunnen gaan.

Ook wil de wijkraad graag reacties ontvangen van wijkbewoners en specifiek van omwonende van het Zuiderpark wat voor soort activiteiten wel of niet georganiseerd kunnen worden in het Zuiderpark.Deze reacties neemt de wijkraad mee in het gesprek met de wethouder i.v.m. activiteiten die in 2021 gaan plaats vinden.

Gegevens van de wijkraad:

e-mail: info@wijkraadzuid.nl

per brief: Stichting Wijkraad Zuid

Postbus 5036 GA 's-Hertogenbosch

_____________________________________________________________________

BURENDAG

Vandaag meldde het Oranje Fonds dat de periode voor het aanvragen van een financiële bijdrage tot € 350,= is verlengd tot en met zondag 23 augustus. Heeft u plannen, meld u dan snel aan!

_____________________________________________________________________

Opa, kom je buiten spelen?

Ouderdom hoeft geen belemmering te zijn. Ziekte evenmin. Dat ondervond ik ruim een jaar geleden toen ik via BLC (Beatrix Lucas Combinatie) kennis maakte met 'wandelvoetbal'. Elke woensdagmiddag, vanaf 14.00 uur, tot en met de nazit - de fameuze derde helft - rond de klok van 16.00 uur trappen wij een balletje op het Sportpark van de Club van Zuid, in de schaduw van het provinciehuis, pal aan de A2. 'Iedereen is welkom,' zegt bestuurslid seniorenzaken Gerry Donhuijsen van BLC, 'ook als je al jarenlang bij een andere club voetbalt, als je nog nooit gevoetbald hebt, als je last hebt van ouderdomskwalen, of een slopende ziekte. Bewegen en sociale verbondenheid staan bij ons voorop. We zijn momenteel met een mannetje of tien, maar we kunnen er nog wel tien gebruiken.' Geneer je dus niet en kom een balletje meetrappen met Gerry, Rini, Christ, Rob, Frenk, Frans. Paul, Peer, Pierre, Stefan, Kees, Ons René en mij, Frank. Geld hoeft geen probleem te zijn. Voor 135 euro per jaar leef je waarschijnlijk langer en met meer plezier. Tel uit je winst.
______________________________________________________________________________________

Geachte bewoners van de Jacob van Maerlantstraat en omgeving,

Enkele jaren geleden is de Internationale Schakelklas van het Koning Willem I College gehuisvest in het schoolgebouw op nummer 4 aan de Jacob van Maerlantstraat. We hebben destijds een informatie bijeenkomst georganiseerd en hebben elkaar ontmoet. Wij hebben u verteld van de bijzondere doelgroep leerlingen die wij in onze school hebben. Verder hebben we de bewoners uit de omgeving meerdere jaren uitgenodigd voor onze kerstmarkt. Daar heb ik velen van u gezien.
Wij gaan nu met pijn in het hart verhuizen met onze opleiding. Het Koning Willem I College heeft besloten om vanaf 1 augustus 2020 een andere opleiding in het gebouw te huisvesten.
Ik wil alle buurbewoners bedanken voor de prettige samenwerking en het goede contact.
Met vriendelijke groet, namens het personeel van de ISK,

Ine de kort- Kühnen, teamleider

______________________________________________________________________________________

Digitale Zomerschool op 1 juli 2020

Geen gewone zomerschool dit jaar. Dat is natuurlijk heel jammer. Wel een prijs gewonnen vanuit de Nationale Vrijwilligersprijs en dat betekent dat we een Digitale Zomerschool Activiteiten Dag, verder afgekort als DZAD kunnen opzetten.
We hadden eigenlijk een promotiefilm gewonnen, maar dat is moeilijk als de Zomerschool dit jaar niet doorgaat, toen kwam het grandioze idee om een paar activiteiten te filmen -binnen de 1,5 meter regels, en te zorgen dat iedereen die dat wil, live mee kan kijken tussen 10 en 17 uur of achteraf delen van de DZAD kan bekijken op onze website.
We hebben een beweegprogramma met Tai Chi, een lezing over filosofie maken lekkernijen voor de lunch, tekenen met pen en inkt en Koosje leest voor uit eigen werk. Ook is er een excursie door de Moerputten. Dus doe mee!
Dat gaan we dus doen! Op woensdag 1 juli aanstaande tussen 10 en 17 uur. Voor nadere informatie en de link om mee te doen, staan op onze website om live mee te doen en mee te kijken: WWW.SASDENBOSCH.NL onder het kopje Zomerschool.

_________________________________________________________

WIJKRAAD ZUID

Vanwege de Corona is er dinsdagavond 2 juni geen inloopavond. Hopelijk kunnen we dinsdag 8 september weer een bijeenkomst organiseren.

______________________________________________________________________________________

VRIJWILLIGER GEZOCHT

Er is een vacature voor een vrijwilliger op het dierenpark Zuid aan de Titaniumlaan.
In principe 1 x per week een uurtje de dieren voeren en water geven en de verharding aanvegen en mogelijk lichte uitmestwerkzaamheden van de stal.
Wanneer dieren iets mankeren kan dit doorgegeven worden aan de gemeentelijke dierenverzorger.

Heb je interesse neem dan contact op met Jan Timmermans.

e-mail: jan.timmermans@s-hertogenbosch.nl

Tel. 073 615 31 86

Mob. 06 20 44 25 70
______________________________________________________________________________________

SENIORENMIDDAG

Woensdag 1 april a.s. gaat de Seniorenmiddag in de Sport Foyer Zuid niet door.

Door de coronavirus maatregelen is het niet meer verantwoord met veel mensen ie een zaal samen te komen.

_____________________________________________________________________

Vanwege de aangescherpte maatregelingen rondom het coronavirus heeft de wijkraad besloten de openbare wijkraadvergadering van vanavond 10 maart te laten vervallen.

______________________________________________________________________________________

Openbare Wijkraadvergadering 10 maart 2020

Openbarewijkraadvergadering houden we in de Sport Foyer Zuid, Platostraat 2

Agendapunten zijn:

Buurtpreventie - Speerpunten voor de wijk - Project Idylle

______________________________________________________________________________________

OPSCHOONDAG

Zaterdag 21 maart a.s. is de landelijke Opschoondag; voorheen de zwerfafvaldag. Op deze dag ruimen we samen zwerfafval op.
Wij nodigen u en andere leden van de wijk-dorpsstraat van harte uit om hieraan deel te nemen.

Het programma;
09.15uur: Ontvangst en koffie
09.30 uur: Het officiële startschot
10.00 uur: We gaan samen de wijken in om op te ruimen
12.00 uur: We keren terug naar het startpunt waar een hapje en drankje klaar staan

Helpt u weer mee?
Iedereen boven de 12 jaar kan meedoen, als individuele deelnemer of als vereniging.
Iedere deelnemer ontvangt een vergoeding van € 7,50. Meldt u zich als vereniging aan met minimaal 10 of meer deelnemers met een max van 30 personen, dan ontvangt u naast de basisvergoeding een extra vergoeding van € 80,00.

Aanmelden
Aanmelden kan uitsluitend via onze website en tot zondag 8 maart a.s.
(Wij vragen enkele gegevens van u of van uw vereniging; zoals het IBAN-nummer of het KvK-nummer)
Het aanmeldformulier is te vinden: www.s-hertogenbosch.nl/opschoondag.html

Startlocaties
We doen onze uiterste best rekening te houden met uw voorkeur.
Nieuw dit jaar is de startlocatie Windkracht 5 aan de Deltalaan in De Groote Wielen.
De overige startlocaties zijn: Engelenburcht (Engelen) , Watersportvereniging Viking (Ertveld), Jongerencentrum De Poort (Maaspoort), Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel (West),
Buurthuis De Stolp (Zuidoost), Nico Schuurmanshuis (Orthen), Perron 3 (Rosmalen) Molen De Zwaan (Vinkel), Gemeenschapshuis De Meent (Nuland).

______________________________________________________________________________________

Seniorenmiddagen 2020

Plaats: Sport Foyer Zuid achter het Sint-Janslyceum
Platostraat 2 's-Hertogenbosch Zuid
Gratis parkeerplaatsen bij de sporthal

Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur.
Periode: maart tot en met april .
Entree: € 5,00 p.p. Dit is inclusief 1 x koffie of thee in de pauze.

WOENSDAG 4 MAART 2020
Carla van Bree:
De mogelijke en onmogelijke werelden van Maurits Escher
(1898-1972)
Maurits Escher is bekend als grafisch ontwerper van fantasievolle patronen en onmogelijke figuren. Na zijn opleiding woonde Escher lange tijd in Italië, waar hij landschappen en stadsgezichten maakte. Vanaf de jaren '30 kwamen de onmogelijke figuren in zijn werk, constructies die op papier maakbaar zijn, maar in werkelijkheid niet uitgevoerd kunnen worden. Het speelse en tegelijk strenge karakter van zijn werk spreekt velen aan. Het werk van Escher nodigt uit tot kijken en ontdekken. In Den Haag is een museum gewijd aan zijn werk.

Carla van Bree (1971, kunstacademie Tilburg en Universiteit Utrecht) verzorgt kunsthistorische lezingen en cursussen. Daarnaast werkt zij als rondleider bij museum De Pont in Tilburg.

WOENSDAG 1 APRIL 2020
Kees van Rijt: Klassiek met Kees
'Onbekend maakt onbemind' en 'Wat de boer niet kent..'
Er gaat geen week voorbij of Kees hoort een stukje muziek waarvan hij denkt: "Waarom hoor ik dat nu pas voor het eerst? Hoe heb ik het zolang zonder kunnen doen?" Die stukjes wil hij u ook laten horen. Geen tophits uit het klassieke repertoire maar heerlijke, soms aangrijpende, nooit eerder gehoorde muziekfragmentjes van vaak onbekende componisten, met een paar luchtige gedichten tussendoor.

Kees van Rijt is door het leven gegaan als leraar Engels aan een middelbare school. Behalve pianoles in zijn jonge jaren en zangles op latere leeftijd heeft hij geen muzikale opleiding. Wel grote belangstelling voor muziek!

______________________________________________________________________________________

Fietsmaatjes zoekt stalling voor duofietsen.

Fietsmaatjes Den Bosch verbindt vrijwilligers met mensen die om wat voor reden dan ook niet (meer) in staat zijn zelfstandig te fietsen maar het wel heel graag willen. Samen kunnen ze op een duofiets mooie tochtjes maken in en rond Den Bosch. Bij een duofiets zitten berijder en gast naast elkaar waardoor het gemakkelijker is met elkaar te communiceren. Tot op heden maakt fietsmaatjes gebruik van geleende fietsen van verpleeghuizen. Maar het streven is om over eigen fietsen te gaan beschikken die dan in iedere wijk in Den Bosch gestald gaan worden.
Een aanvraag bij het Maarschappelijk Initiatievenfonds had succes. We hebben twee fietsen kunnen aanschaffen. Een fiets komt in onze wijk te staan. Daarover is er wel een overdekte stalling nodig. Fietsmaatjes is daarom op zoek naar een overdekte stalling, schuur, of iets degelijks. Omdat duofietsen trapondersteuning hebben moet er elektriciteit aanwezig zijn om de accu's op te laden. Verder is het belangrijk dat de geregistreerde vrijwilligers een sleutel krijgen zodat ze altijd terecht kunnen om m,et hun gast te gaan fietsen.
Hebt u een leegstaande garage of bergruimte of heeft u een tip, dan willen we daar graag met u over in gesprek. Neem contact op met 06-36533432 of mail naar info@fietsmaatjesdenbosch.nl

Zie ook: www.fietsmaatjesdenbosch.nl

______________________________________________________________________________________

SENIORENMIDDAG woensdag 8 januari 2020

Plaats: Foyer van de Sportzaal achter Sint-Janslyceum
Platostraat 2 in 's-Hertogenbosch Zuid
Gratis Parkeerplaatsen bij de Sportzaal
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur
Entree: € 5,00 p.p. Dit is inclusief 1 maal koffie of thee
in de pauze.

Ton Cruijsen:
Natuurwonderen in het Westen van de VS
In deze lezing staan de bijzondere landschappen in het Westen van de VS Centraal. Er zijn weinig gebieden op aarde waar de bijzondere natuurelementen van de aardkorst zo goed zichtbaar zijn als in dit deel van de Verenigde Staten. In de talloze Nationale Parken zijn ze op eenvoudige wijze te bereiken en te bezichtigen. Gebergten, vulkanen, geisers, canyons, tafelbergen, goblins, hoades en toadstools (paddestoelrotsen). Behalve dat u ze te zien krijgt, wordt ook uitgelegd hoe ze ontstaan zijn. En natuurlijk weer met zeer veel mooie foto's en filmpjes.
Ton Cruijsen is afgestudeerd in planologie en geografie, is werkzaam als docent aardrijkskunde op Gymnasium Bernrode, is Stadsgids in Ravenstein, medewerker Landerd TV en L-FM radio in de gemeente Landerd en zijn hobby's zijn Fotografie en Reizen.

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

Wijkraad Zuid wenst alle wijkbewoners en professionals,

______________________________________________________________________________________

Openbare Wijkraadvergadering 10 december 2019

Openbarewijkraadvergadering houden we in de Sport Foyer Zuid, Platostraat 2

Agendapunten zijn:

Woonbootlocatie aan de Van Veldekekade

Informatie over Zuid Actief

______________________________________________________________________________________

COMMISSIE SENIORENMIDDAGEN
's-Hertogenbosch Zuid
Secretariaat: A.W.J. Hoos
Tel: 073 5113905
E-mail: awjhoos@hotmail.com

PROGRAMMA SENIORENMIDDAGEN 2019-2020

Onder de vlag van Stichting Wijkraad Zuid heeft de Commissie Seniorenmiddagen 's-Hertogenbosch Zuid weer een programma weten samen te stellen met diverse onderwerpen op verschillende gebieden.
In dit programma treft u zeven presentaties aan die in de komende maanden gehouden zullen worden.
De diverse onderwerpen zijn uitgezocht en voorbereid, rekening houdend met actualiteit en interesse van senioren.
De sprekers worden uitgekozen op grond van deskundigheid, spreekvaardigheid en presentatie.

Plaats: Foyer van de Sportzaal achter Sint-Janslyceum
Platostraat 2 in 's-Hertogenbosch Zuid
Gratis Parkeerplaatsen bij de Sportzaal

Wanneer: de eerste woensdag van de maand, behalve in
januari: de tweede woensdag.
Tijd: 14.30uur tot 16.30uur
Periode: van oktober tot en met april
Entree: € 5,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie of thee
in de pauze.

WOENSDAG 4 DECEMBER 2019
Peter en Tineke Schipper:
Koude winters, Warme feesten

De dagen worden korter en buiten regeert koning Winter. We maken ons op voor de feestperiode. Deze lezing neemt u mee naar de wereld van de traditionele winterfeesten, zoals St. Maarten, Sinterklaas, Kerstfeest, Oud en Nieuw en Drie Koningen. Maar ook een nieuwkomer zoals Halloween wordt niet vergeten. We gaan op zoek naar de historische achtergronden en typische (volkse) gebruiken. Ter afwisseling worden enkele oude winterverhalen verteld.
Peter Schipper is afgestudeerd als kunsthistoricus en was tientallen jaren werkzaam in de museumwereld. Hij publiceerde vele artikelen en boeken over uiteenlopende (kunst)historische onderwerpen. Samen met zijn echtgenote Tineke houdt hij lezingen over diverse thema´s.

WOENSDAG 8 JANUARI 2020 Tweede woensdag!
Ton Cruijsen:
Natuurwonderen in het Westen van de VS

In deze lezing staan de bijzondere landschappen in het Westen van de VS Centraal. Er zijn weinig gebieden op aarde waar de bijzondere natuurelementen van de aardkorst zo goed zichtbaar zijn als in dit deel van de
Verenigde Staten. In de talloze Nationale Parken zijn ze op eenvoudige wijze te bereiken en te bezichtigen. Gebergten, vulkanen, geisers, canyons, tafelbergen, goblins, hoades en toadstools (paddestoelrotsen). Behalve dat
u ze te zien krijgt, wordt ook uitgelegd hoe ze ontstaan zijn. En natuurlijk weer met zeer veel mooie foto's en filmpjes.
Ton Cruijsen is afgestudeerd in planologie en geografie, is werkzaam als docent aardrijkskunde op Gymnasium Bernrode, is Stadsgids in Ravenstein, medewerker Landerd TV en L-FM radio in de gemeente Landerd en zijn
hobby's zijn Fotografie en Reizen.

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020
Rob de Vrind: "Lessen uit het Grand design"

Een interessante lezing die antwoord tracht te geven op de vraag hoe alles geschapen is en waar de schepping (in het Grand design) zich verder naar toe ontwikkelt. Van de big bang tot aan het heden en met een doorkijk naar de
toekomst. Over lessen die we daaruit kunnen trekken. Over tien sferen die je kan onderscheiden zodat je dingen beter kunt begrijpen én hoe we van daaruitkunnen komen tot een meer duurzame wereld.
Drs. Rob de Vrind is afgestudeerd bioloog en is zich gaan verdiepen in de cultuur en natuur in de omgeving van 's-Hertogenbosch. Hij is onder meer schrijver van het boek " 's-Hertogenbo sch zeldzaam Groen", medeoprichter
van de Stichting de Groene vesting (www.degroenevesting.nl) en de Stichting Bossche Milieugroep, presentator en programmalid van het milieucafé MINC (zie www.minc-denbosch.nl) en beleidsmedewerker bij het Koning
Willem I College, Duurzaamheidcoördinator.

______________________________________________________________________________________

NFO- & ONTMOETINGSPUNT STRIP ZUID
In de Roos aan de Zuiderparkweg

Het info- en ontmoetingspunt is er elke woensdag van 14.30 tot 16.30 uur. Op basis van uw behoefte wordt informatie verstrekt en worden nieuwe verbindingen gemaakt. U kunt andere (wijk)bewoners ontmoeten en activiteiten ondernemen. Met elkaar praten over (ouderen)zorg, het leven in de stad en wat u bezighoudt.
U bent van harte welkom!
In de Roos is makkelijk toegankelijk en rolstoelvriendelijk.
Info- en ontmoetingspunt Strip Zuid is een initiatief van Farent, KOO, Van Neynsel en actieve wijkbewoners. Meer weten? Bel of mail dan naar Anine Vloedgraven: 06 - 30 25 4862 of aninevloedgraven@farent.nl. Kijk voor de wekelijkse thema's op www.wijkraadzuid.nl.

Hier een overzicht voor de komende weken:
· 30-10 Mantelzorgondersteuning
· 06-11 Sport in Zuid
· 13-11 Zuiderschans
· 20-11 KOO
· 27-11 Muziek in Zuid

Op deze manier willen we met Strip Zuid een plek creëren waar de oudere wijkbewoner uit 's Hertogenbosch Zuid terecht kan met vragen welzijn, zorg en wonen. Een plek waar informatie gedeeld wordt en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Helpt u mee om Strip Zuid te laten groeien?
U bent van harte welkom! Neem uw buren mee!

______________________________________________________________________________________

Openbare Wijkraadvergadering 10 september 2019

Openbarewijkraadvergadering houden we in de Sport Foyer Zuid, Platostraat 2

Agendapunten zijn:

Nieuwbouw Zuiderschans.

Zuid aardgas vrij.

______________________________________________________________________________________.

Deze kleurrijke stoeltjes zijn ook te zien in het Zuiderpark

______________________________________________________________________________________

Paradijs van het Zuiden

Aan de huurder(s)/eigenaren van dit pand

Utrecht, 13-06-2019

Geachte bedrijven/omwonende(n),

Op zaterdag 29 juni 2019 zal van 12.00 tot 23.00 uur op de Pettelaarse Schans het festival "Paradijs van het Zuiden" plaatsvinden. Paradijs van het Zuiden is een muziekfestival met verschillende muziekstromingen voor een brede doelgroep en zal dat dit jaar voor het eerst georganiseerd worden. Tijdens deze eerste editie worden circa 7.000 bezoekers verwacht. De minimale leeftijd om het evenement te bezoeken is 18 jaar. Voor meer informatie zie: www.paradijsvanhetzuiden.nl

Wij beseffen ons dat Paradijs van het Zuiden overlast kan veroorzaken voor omwonenden en de omliggende bedrijven. In goed overleg en in nauwe samenspraak met Gemeente 's-Hertogenbosch, omliggende gemeenten en de bijbehorende diensten doen wij als organisatie er alles aan om eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken.

Geluid:
Op de dag van het evenement (zaterdag 29 juni 2019) mag er vanaf een uur voorafgaand aan het evenement en tijdens het evenement geluid worden geproduceerd, oftewel van 11.00 - 23.00 uur. Op de dag voorafgaand aan het evenement (vrijdag 28 juni) mag er tussen 16.00 - 20.00 uur geluid worden geproduceerd ten behoeve van de soundcheck.

Er wordt tijdens Paradijs van het Zuiden met geavanceerde geluidssystemen gewerkt en er worden gedurende het evenement geluidsmetingen verricht. Tijdens het evenement handhaven wij de geluidsnormen zoals de gemeente 's-Hertogenbosch die heeft bepaald.

Op- en afbouw:
Op maandag 24 juni starten de opbouw werkzaamheden m.b.t. het evenement. Op dinsdag 2 juli wordt de afbouw afgerond waarna op woensdag 3 juli het terrein weer wordt opgeleverd. Gedurende deze periode is het evenementenveld de Pettelaarse Schans niet toegankelijk voor recreanten.

Verkeer:
Om de bezoekersstromen soepel en veilig te laten verlopen en de overlast zo veel mogelijk te beperken worden er tijdens het evenement (zaterdag 29 juni) een aantal verkeersmaatregelen genomen. Deze maatregelen gaan in rond 09.00 uur en eindigen rond 00.30 uur. Deze maatregelen worden uitgevoerd onder begeleiding van verkeersregelaars. Het betreft de volgende maatregelen:

o De Pettelaarseweg is vanuit de richting Gestelseweg richting het centrum afgesloten voor al het verkeer. Verkeer kan omrijden via de Gestelseweg, Zuiderparkweg, Pettelaarseweg. De Pettelaarseweg vanuit het centrum richting de Gestelseweg is gewoon open.
o De Senecalaan/Oude Gestelseweg is vanaf de Pettelaarseweg tot aan de beweegbare afsluiting ter hoogte van de Kloosterstraat afgesloten voor verkeer, enkel
bestemmingsverkeer krijgt hier toegang.
o De zijstraten Vergiliuslaan, Bachstraat, Horatiuslaan, Chopinstraat, Ovidiuslaan, Beethovenlaan en de Schubertsingel van de Pettelaarseweg worden afgesloten voor verkeer, enkel bestemmingsverkeer krijgt hier toegang.
o De Guido Gezellellaan wordt vanaf de Brabantlaan afgesloten voor verkeer, enkel bestemmingsverkeer krijgt hier toegang.

Wanneer u bestemmingsverkeer bent (u moet dus zijn op een straat of in een wijk die afgesloten is door een verkeersregelaar) vragen we u, voor een snelle doorstroming bij de verkeersregelaar, een poststuk of deze brief te laten zien. Wij begrijpen dat dit vervelend voor u kan zijn, echter moeten wij deze maatregel nemen omdat de verkeersregelaars anders moeilijk onderscheid kunnen maken tussen bestemmingsverkeer en bezoekers van het festival. Mocht u bezoek krijgen, vragen wij u dit bezoek een (digitale) kopie van deze brief te sturen, zodat deze aan de verkeersregelaar kan worden getoond.

Uiteraard nemen wij ook andere maatregelen om de buurt zo min mogelijk te belasten:
o Bezoekers parkeren bij het provinciehuis.
o Er worden vlak bij het evenement ruim 3.000 gratis fietsrekken geplaatst.
o Er worden pendelbussen ingezet van het Station naar de Pettelaarse Schans.
o De grote muziekpodia worden gericht op de A2, weg van de huizen.
o Op zondag 30 juni hebben we een schoonmaakteam van circa 6 personen, die in de wijk zuid, langs de looproute van de bezoekers, gaan schoonmaken.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om uw eventuele aanvullende vragen te beantwoorden. In geval van vragen en/of overlast m.b.t. het evenement kunt u contact met ons opnemen per email of telefoon:

info@elevation-events.com
030-2433717

Heeft u een dringende vraag tijdens het evenement, neem dan telefonisch contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Nathan Kok
Paradijs van het Zuiden

Adres | Leidseweg 125 || 3533 HC Utrecht || Tel | (+31) (0)30 243 37 17 |
Mail |info@elevation-events.com ||
Web || www.elevation-events.com ||

______________________________________________________________________________________

De Pettelaarseweg kan gezien worden als de hoofdslagader - aorta - van de wijk Zuid.
De ware betekenis en verklaring van deze naam is wetenswaardig, waarvan menigeen niet op de hoogte is.
Vandaar mijn verzoek deze verklaring in de 'Nieuwsbrief' op te nemen.

Enige tijd geleden maakte ik met vrienden een vaartocht over de Binnendieze. Dit keer had ik gekozen voor de Vestingroute - onder de St.Cathrien naar buiten.
De tocht werd onderbroken door een uitzicht over het Bossche Broek vanaf het bastion Oranje en een diareportage.

Door dit gegeven werd ik weer geconfronteerd met de inname van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629 - algemeen bekend.
Wat echter niet bekend is en waar ik zelf nooit iemand over heb horen spreken is het volgende.
Toen Frederik Hendrik de stad wilde belegeren, zond hij zijn waarnemers of spionnen vooruit met de opdracht te onderzoeken op welke wijze en van waaruit de stad het beste belegerd kon worden.
Zijn manschappen keerden terug en brachten rapport uit. Aangezien het leger voor het merendeel Frans talig waren, werd in de rapportage vermeld dat 's-Hertogenbosch het beste via het huidige Bossche Broek belegerd kon worden.
Op zijn Frans gezegd: via 'le petit-lait'.

De vertaling van 'Le Petit-Lait' is in een Frans woordenboek terug te vinden als 'de Wei' - het Bossche Broek.
Het frappante is dat de verbastering van 'le petit-lait' in de naam de 'Pettelaar - Petit-Lait zit verweven.
De naam Pettelaarseweg is hiervan een afgeleide.

Dat door sommigen aan het 'Laar' een andere verklaring wordt gegeven als zijnde een open plaats in het bos, is mijns inziens onjuist.
Laat staan een verdere verbastering als 'Pettelaer'. Zie 'Tennisvereniging de Pettelaer' , 'Watersportvereniging de Pettelaer' en seviceflat 'De Pettelaer'

Gezien de onbekendheid van het begrip 'Le Petit-Lait', zag ik graag de verklaring van dit begrip opgenomen in de Nieuwsbrief voor bewoners van Zuid.

Reacties op deze verklaring neem dan contact op met:

Arend C. Schram
Socrateslaan 27
5216 CS 's-Hertogenbosch
tel 073 613 64 84

______________________________________________________________________________________

Openbare Wijkraadvergaderingen 04 juni 2019

Agendapunten zijn:

Buurtbemiddeling073.

Hostel aan de Zuiderparkweg.

Voortgang dementievriendelijke gemeenschap Zuid. Presentatie.

_____________________________________________________________________

Het Repaircafé Zuid zoekt 2 nieuwe vrijwilligers:

1. Een gastheer / gastvrouw die buurtbewoners ontvangt die binnen komen lopen, een kopje koffie of thee aanbiedt, de reparatieklus vastlegt in het logboek, een inschatting maakt welke reparateur deze klus kan uitvoeren en met de bewoners een praatje maakt terwijl zij wachten.
2. Een reparateur (man of vrouw) die vooral handig is in het repareren van fietsen.

Het Repaircafé Zuid is elke 1e zaterdag van de maand open van 10.00 tot 14.00 uur, Zuiderparkweg 496 (op de hoek bij de Zuiderpassage)

Voor inlichtingen:
Sami Sezin (wijkwerker Buurtteam Zuid)
samsezin@farent.nl
0615446130

______________________________________________________________________________________

RECTIFICATIE n.a.v. een foutieve plaatsing van de Zomerschool in de Nieuwsbrief jaargang17 no.2 mei 2019

De Zomerschool

De 10 Zomerschool komt er aan ! Schrijf je nu in !

Van 8 tot en met 26 juli wordt alweer de tiende editie van de zomerschool voor 55+ in 's-Hertogenbosch gehouden. Er zijn bijna 100 activiteiten op velerlei gebied waar men aan kan deelnemen. Inschrijven kan vanaf 8 mei. Kijk alvast vanaf 4 mei op onze website voor het interessante programma, voor iedereen is er wel iets leuks te doen en te beleven.
Onze vrijwilligers staan voor de 10e keer te popelen om alle senioren weer 3 mooie weken te bezorgen. Dit jaar staan er diverse nieuwe activiteiten op het programma, zoals zelf handcreme maken, bloemen vilten, mozaïeken, een bloementaart maken, zelfs vliegers maken met je kleinkind is een mogelijkheid. Ook zijn er weer diverse mooie wandeltochten, rondleidingen en lezingen, zelfs digitaal, ook aan de minder mobiele senioren is gedacht. Een goede film in Perron 3 is zeker een aanrader. Eigenlijk teveel om op te noemen. Dus kijk op de site.
Bijzonder dit jaar is het verhaal van Mart Damen, die onlangs in de Azijnfabriek haar 1e gedichtenbundel presenteerde. Naar aanleiding van een schrijfworkshop bij de Zomerschool in 2018 werd zij zodanig geïnspireerd, dat zij een vervolgcursus ging doen met als resultaat een prachtige gedichtenbundel. Dus je ziet dat kennismaken bij de Zomerschool je leven kan veranderen!

Ook dit jaar natuurlijk ons dagje uit met de bus, dankzij vele sponsorenvan Voordeouderen.nl kunnen we dit dagje voor slechts € 45 aanbieden en iedereen de kans geven mee te gaan. Op woensdag 17 juli gaan we naar de Biesbosch, inclusief lunch, boottocht en diner.
Onze slotmiddag is ook altijd gezellig en druk. Dit jaar mogen we gaan genieten van Mieke Kerkhof die heerlijke anecdotes kan vertellen.
Op de site: www.sasdenbosch.nl onder het kopje "Zomerschool" vind je vanaf 4 mei alvast het volledige programma. Vanaf 8 mei kun je dan inschrijven voor alle activiteiten.
Papieren programmaboekjes liggen bij de bibliotheken, buurtcentra, wijkpleinen en in de Stolp aan de Rijnstraat, dit jaar ons nieuwe thuishonk en bij de Ontmoeting in Rosmalen. Het deelnemersaantal blijft groeien en de belangstelling is groot. Op tijd inschrijven, om teleurstelling te voorkomen, is dan ook aan te raden.
Tijdens de Zomerschool is er trouwens ook een last-minute-balie in de Stolp. Daar kun je altijd nog kijken waar een plaatsje open is, je inschrijven en dan gewoon nog meedoen!

______________________________________________________________________________________

Openbare Wijkraadvergaderingen 12 maart

Agendapunten zijn o.a.:

Tiny forest, Presentatie: Johan Mees, Stadsecoloogvan de gemeente 's- Hertogenbosch.

Sluiting van In de Roos.

Voortgang dementievriendelijke gemeenschap Zuid. Presentatie: Anine Vloedgraven, wijkwerker in Zuid.

______________________________________________________________________________________

Veilig Verkeersweek Zuid 2019

Fietskeuringen zijn op woensdag 3 april 09.00 uur.

Practisch verkeersexamen op donderdag 11 april 09.00 uur.

Verkeersquiz en diplomauitreiking woensdag 17 april 09.30 uur bij In de Roos.

______________________________________________________________________________________

Privacyverklaring Mei 2018

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld voor iedereen die aan Stichting Wijkraad Zuid persoonsgegevens verstrekt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De persoonsgegevens die worden verzameld, betreffen enkel de gegevens welke u aan Stichting Wijkraad Zuid heeft verstrekt indien ze nodig zijn voor het behandelen van de door u aangevraagde dienstverlening.

WAAROM STICHTING WIJKRAAD ZUID GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Wijkraad Zuid verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen in verband met de door u aangevraagde dienstverlening.

HOE LANG STICHTING WIJKRAAD ZUID GEGEVENS BEWAART

Stichting Wijkraad Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Wijkraad Zuid verstrekt uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming aan derden indien dit nodig is, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Via de webstite van Stichting Wijkraad Zuid worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wijkraadzuid.nl die zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Wijkraad Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Wijkraad Zuid maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Wijkraad Zuid

______________________________________________________________________________________

WANDELEN OP ZUID

Lieve mensen op Zuid, vanochtend 3 februari liep ik mijn rondje rond de Zuiderplas en ik dacht, wat zou het fijn zijn om een wandelvereniging te hebben op Zuid.
Wij wonen zo mooi op het randje! Mijn verzoek is dan ook, wie wil samen met mij, mensen activeren om op Woensdag en/of Zondagochtend te gaan wandelen, of zomaar na het avondeten doordeweeks. Deelname nooit verplicht maar wel gewenst ook voor je eigen activiteit en hierdoor gezondheid, bewegen is goed, kom uit je stoel.
Wat heb je nodig doorzettingsvermogen of een duw in je rug, wat deze oproep ook is.
Wat heb je nog meer nodig, lekker zittende kleding op het weer aangepast en schoenen waar jij lekker op loopt.
Je mag je aanmelden bij mij. Graag in de avonduren gezien ik nog één van de gelukkige ben die tot 67 jaar en 3 maanden mag werken.
De gemeente ondersteund dit initiatief.

Met vriendelijke groet,
Truus van Vugt-Quik
+31(0)736222091 / +31(0)651031582

______________________________________________________________________________________

Stichting Wijkraad Zuid wenst U:

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

_____________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergadering

Dinsdag 11 december is er een openbare wijkraadvergadering van Wijkraad Zuid bij In de Roos, Zuiderparkweg 282. Meer informatie daarover zie de agenda.

_____________________________________________________________________________________

Bikkels

Ben jij tussen de 9 en 13 jaar oud en heb je een broer(tje), zus(je), vader of moeder met bijvoorbeeld: autisme, PDD-NOS, syndroom van down, ziekte of een lichamelijke beperking?
Dan is Bikkels misschien iets voor jou!

Bij de Bikkels sta jij even in het middelpunt, kan je ontspannen en mag je jezelf zijn. Samen met de groep bepalen jullie wat jullie willen doen. Je kunt koken, knutselen, sporten en nog veel meer. En je krijgt alle aandacht en steun van ervaren groepsbegeleiders.

De Bikkels komen één keer in de maand samen en het kost je niets!
Dit is altijd op donderdagmiddag van 16.00-17.30 uur
op BBS Nieuw Zuid aan de Jac. Van Looystraat 5.

Als je mee wilt doen, laat dan je ouders contact opnemen met:
Margriet van den Elzen-du Maine
06-21593823 m.vandenelzen@divers.nl

_____________________________________________________________________________________

OPROEP

Momenteel zitten we dringend verlegen om een tweetal vrijwilligers voor het dierenparkje in Zuid, een paar mensen zijn gestopt. De nieuwe vrijwilliger zal per week, in principe op een vaste dag, een uurtje kwijt zijn om de dieren te voorzien van water en voer, het dierenbestand te controleren en afwijkend gedrag door te geven aan onze dierenverzorger, het terrein vrij te houden van zwerfvuil, het hekwerk te controleren, de stal zuiver houden e.d..

Inlichtingen/aanmelden bij:
Jan Timmermans
073 615 31 86
jan.timmermans@s-hertogenbosch.nl

_____________________________________________________________________________________

KWADE NIEUWS

Mogelijk heeft u onlangs in de krant gelezen dat op zuid een beroving heeft plaats gevonden van een 85 jarige vrouw door een babbeltruc. Een vrouw van rond de 40 jaar maakte zich bekend als medewerkster van thuiszorgorganisatie "Buurtzorg". Terwijl de vrouw in de badkamer de veiligheid controleerde, stal een man van rond de 20 jaar spullen uit de flat. Deze tactiek is eerder ook al toegepast.
Ons Team van Buurtzorg den Bosch binnenstad / zuid vindt het triest dat dit gebeurd en dat daarbij ook onze naam misbruikt wordt. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen. Aan onze cliënten maken wij duidelijk dat we alleen op de afgesproken tijden komen en dat wij nooit onverwachts aan de deur staan. Daarnaast komen er alleen collega's van Buurtzorg die bij hen bekend zijn. Ondanks dat blijft het belangrijk om alert te blijven op verdachte situaties in uw buurt.

Buurtzorg den Bosch binnenstad / zuid.

_____________________________________________________________________________________

alzheimer nederland regio 's-Hertogenbosch

GEVRAAGD LOKALE BELANGENBEHARTIGERS

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?
Als belangenbehartiger ben je in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de lokale situatie, om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je biedt actief een podium aan mensen met dementie.
Je informeert je over de standpunten van Alzheimer Nederland en draagt deze uit in je netwerk. Je maakt deel uit van een team van lokale belangenbehartigers die regelmatig de activiteiten met elkaar afstemmen, in samenwerking met en ondersteund door twee bestuursleden.

Ben jij
" Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten en heb je enkele uren tijd beschikbaar?
" In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
" Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in jouw gemeente?
" vertegenwoordiger uit migrantengroepen bv. Turks, Marokkaans, Indisch, Moluks en anderen?
" Iemand die op de zeepkist durft te staan?
" Dan komen wij graag met jou in gesprek.

Wij bieden
Trainingen, overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk bureau. Reiskostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering. Een tweejaarlijkse vrijwilligersdag. Je ontvangt een nieuwsbrief. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je CV en je kunt dit ook via LinkedIn toevoegen
Voor informatie of reacties kunt u bellen of mailen met het afdelingssecretariaat
Alzheimer Nederland Afdeling Regio 's-Hertogenbosch
Secretariaat: Nieuwland 19 5283 AJ Boxtel
T 0411 682047
E cvanandel.alzheimer.regio.sh@kpnmail.nl
W www.alzheimer-nederland.nl/regios/s-hertogenbosch

Meer informatie over de afdeling vind je op onze website.

_____________________________________________________________________________________

Tweemaal feest op De Vlindertuin!

Er waren extra veel blije gezichten na het bezoek van de Inspectie van Onderwijs op basisschool De Vlindertuin! Deze school, gehuisvest in BBS Nieuw Zuid, ontving namelijk een prachtige beoordeling van de Inspectie. De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Vlindertuin in is op alle onderzochte indicatoren keurig op orde bevonden. Vooral over de professionele cultuur is de Inspectie erg te spreken in haar rapport. Ze schrijft: 'De school voldoet niet alleen aan de wet, maar weet ook eigen aspecten en kwaliteit waar te maken. De ambities van de school zijn duidelijk zichtbaar in het handelen van de leerkrachten. Zij staan vol overtuiging achter het werk en durven in kansen en mogelijkheden te denken.' 'Ook besteedt de school op een goede manier specifiek aandacht aan het welbevinden en de veiligheid van de leerlingen.' Sandy van Meeteren, sinds vorig schooljaar de kersverse directeur van de school, is enorm trots vanwege deze resultaten. Zij spreekt vol lof over haar team, de ouders en de kinderen: 'De afgelopen jaren is er heel hard ingezet om de kwaliteit van het onderwijs op dit hoge peil te brengen. Deze beoordeling is dan ook een groot compliment aan iedereen binnen onze school. Ook nu blijven we onszelf verbeteren, want wij willen voor onze kinderen het beste. Het is ook zo fijn om te horen dat wij de kinderen op onze school een veilige, zorgzame leeromgeving bieden. Dat geeft alle kinderen de beste kansen.' Het inspectierapport is op internet na te lezen. Er is nog een tweede reden voor een feestje: dit schooljaar is onze school alweer vijf jaar gehuisvest in het gloednieuwe BBS-gebouw Nieuw Zuid. Vijf jaar waarin een hechte samenwerking is ontstaan tussen de basisschool, het kinderdagverblijf en de peuteropvang binnen ons Kindcentrum. Binnenkort krijgen alle kinderen een uitnodiging voor een gezellige viering van dit lustrum.'
_____________________________________________________________________________________

Bewegen is goed voor u!

Wilt u op een maandagavond tussen 19.00 en 21.00 gezellig met een paar bewoners uit de wijk wandelen en/of op de woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 een wandeling op een mooie natuurgebied?
Wat heeft u hier voor nodig:
*Stevige schoenen
*Prettig dragende kleding
*Een gezellig humeur
*Soms een regenjas met een paraplu!

Wilt u inlichtingen, gebruik onderstaande gegevens
Wilt u meteen al meedoen,
Meld u dan aan bij Truus van Vugt
Vergiliuslaan 50
5216 CX `s-Hertogenbosch
Tel. 073-6222091
06-51031582
t.van.vugt-quik@home.nl

_____________________________________________________________________________________

't IS MOOI GEWEEST …

Na 36 jaar medisch pedicure te zijn geweest, heb ik heel veel voeten in mijn handen gehad.

De afgelopen 25 jaar heb ik heel fijn gewerkt in Gezondheidscentrum Zuid maar ik heb nu besloten om te stoppen.
Het gezondheidscentrum wordt binnenkort gerenoveerd en ik heb daarom na veel 'plussen en minnen' dit moment aangegrepen omper 1 januari 2019 te gaan genieten van mijn vrije tijd.

Mijn praktijk was voor mij en mijn cliënten een vertrouwde plek met een fijne sfeer. Toegankelijk voor iedereen: stok, rollator ofscootmobielzijn geen belemmering. In de gezamenlijke wachtruimte is altijd plaats.

De meeste van mijn cliënten zie ik vóór die tijd nog in mijn stoel en zal hen persoonlijk informeren.

Het zou voor mijn cliënten jammer zijn als dit allemaal verloren gaat.
Daarom zou het fijn zijn als een jongere collega het stokje van mij wil overnemen.

Dus: wil je een eigen praktijk in een mooi gezondheidscentrum met een groot 'werkveld'?Neem dan contact met mij op:

Nel Kluijtmans-Verstegen
Chopinstraat 22
5216 EW 's-Hertogenbosch
06 - 48 33 75 84
e-mail: nelkluijtmans@hetnet.nl

Het gaat jullie allen goed en we komen elkaar op Zuid zeker nog wel tegen!

____________________________________________________________________

Gezocht: Bewoners met ideeën

Het Wijk en Dorps Budget is een subsidieregeling van de gemeente waar bewoners gebruik van mogen maken. Per wijk is er een bepaald bedrag gereserveerd waar de wijk beroep op mag doen voor het hele jaar. Deze subsidiestroom is bedoeld om projecten op te starten in de wijk of bijvoorbeeld veranderingen aan te brengen in de buurt ten behoeve van leefbaarheid, veiligheid, activiteiten etc.
Voor Zuid ligt er een aanzienlijk bedrag te wachten om uitgegeven te worden met name om de wijk meer op te fleuren. Heb jij een idee hiervoor en wordt dit idee door meerdere bewoners uit je buurt gedragen? Via de gemeentelijke website www.s-hertogenbosch.nl kun je een aanvraag indienen.

_____________________________________________________________________________________

BUURTZORG team Den Bosch binnenstad/zuid

Buurtzorg team Den bosch binnenstad/zuid, is van de Zuiderparkweg verhuisd naar:

Chopinstraat 20 5216 EW Den Bosch Telefoonnummer bijft: 06 1044 9000

_____________________________________________________________________________________

OPENBARE WIJKRAADVERGADERING

Dinsdag 11 september 2018 is er een openbare wijkraadvergadering van wijkraad Zuid. Vergadering wordt gehouden bij In de Roos, Zuiderparkweg 282. Aanvang 20.00 uur. Voor de onderwerpen zie de agenda.

_____________________________________________________________________________________

COMMISSIE SENIORENMIDDAGEN
's-Hertogenbosch Zuid
Secretariaat: A.W.J. Hoos
Tel: 073 5113905
E-mail: awjhoos@hotmail.com

PROGRAMMA SENIORENMIDDAGEN 2018-2019

Onder de vlag van Stichting Wijkraad Zuid heeft de Commissie Seniorenmiddagen 's-Hertogenbosch Zuid weer een programma weten samen te stellen met diverse onderwerpen op verschillende gebieden.
In dit programma treft u zeven presentaties aan die in de komende maanden gehouden zullen worden.
De diverse onderwerpen zijn uitgezocht en voorbereid, rekening houdend met actualiteit en interesse van senioren.
De sprekers worden uitgekozen op grond van deskundigheid, spreekvaardigheid en presentatie.

Plaats: SCC 'In de Roos', Zuiderparkweg 282 's-Hertogenbosch
Wanneer: de eerste woensdag van de maand, behalve in januari: de tweede woensdag.
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur
Periode: van oktober tot en met april
Entree: € 5,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie of thee in de pauze.

WOENSDAG 3 OKTOBER 2018
Ton Graus:
"Terug op de Bossche Markt"

In deze presentatie wordt een drieluik geopend over het hart van onze stad.
Het linker-luik: Wat is er terug! Het puthuis en het Onze-Lieve-Vrouwehuisje.Ton geeft achtergronden waarom voor deze uitvoering is gekozen.
Het midden-luik: Terug in de geschiedenis van de stad en het centrum 'de Markt'
Het rechter-luik: Wat moet er terug op de plaats van de ingestorte panden, Markt 31 en 33? Een experiment onder Boschlogen met antwoorden op deze vragen!
Dit drieluik levert voor geïnteresseerden stof tot nadenken en discussie!
Ton Graus: stadsgids, schrijft momenteel de geschiedenis van Boschlogie, Stadsarchief, Monumentenzorg, v/h rondleider JBAC.

WOENSDAG 7 NOVEMBER 2018
Tom Seebregts:
Oezbekistan

De lezing deze middag gaat over een Turks land, over rijkdom van oude handelsplaatsen aan de zijderoutes, over steden waar ze in ieder straat een koranschool hadden, over Djengis Khan en Timoer Lenk, over kastelen in het
zand en over een vrouw die 40 jurken tegelijk aantrok, maar ook over een harde politiestaat waar je lastig in komt, over grote ecologische rampen, over de Sovjet Unie, over IS en hoe het is om op eigen houtje door dit land te reizen.
Tom Seebregts is stedenbouwkundige. Hij houdt van het leven van alledag. En het mooie is ondenkbaar zonder het lelijke. Daarom bestaan zijn reisverslagen niet alleen uit toeristische kiekjes.

WOENSDAG 5 DECEMBER 2018
Cees Hollenberg:
Mahler en zijn tijd

Gustav Mahler was in zijn tijd vooral bekend als dirigent o.a. in Wenen en Amerika. Zijn composities werden vooral uitgevoerd door Mengelberg in Nederland en in Duitsland door Richard Strauss.
Door zijn huwelijk met de geëmancipeerde Alma Schindler omringde Mahler zich ook met kunstenaars, schrijvers en filosofen.
In deze lezing laat Cees u gedeeltes uit zijn symfonieën en zijn liederen horen. Een middag vol prachtige muziek! Cees Hollenberg studeerde Musicologie en Schoolmuziek en was 35 jaar werkzaam in het muziekonder-wijs. In zijn lezingen 'Inzicht in Muziek' wil hij de betovering van de muziek inzichtelijk maken door te wijzen op vorm en instrumentatie. Dit alles met de nodige dosis humor.

WOENSDAG 9 JANUARI 2019 Tweede woensdag!
Ton Cruijsen:
De rusteloze aarde in Europa: opbouw en afbraak

De rusteloze aarde is een serie die ons naar diverse plaatsen in Europa voert om te laten zien hoe de aarde door de natuur is opgebouwd en weer afgebroken. De aardkorst bestaat uit gesteenten. Welke hoofdvormen van gesteenten zijn er en hoe zijn ze ontstaan. Krachten binnenin de aardkorst zorgen in Europa voor aardbevingen, vulkanisme en gebergtevorming. Denk aan de Etna en de Eolische Eilanden in Italië. Deze krachten bouwen de aardkorst op brengen reliëf aan. Kijk eens naar IJsland. Delen van de aardkorst bewegen hier uit elkaar en de scheuren die ontstaan worden opgevuld met gloeiend hete lava. Aardbevingen vergezellen de uitbarstingen. Water, wind en ijs geselen het landschap en pogen het ontstane reliëf weer af te breken. Met zeer veel mooie foto's en filmpjes gaat Ton u hierover vertellen.
Ton Cruijsen is afgestudeerd in planologie en geografie, is werkzaam als docent aardrijkskunde op Gymnasium Bernrode, is Stadsgids in Ravenstein, medewerker Landerd TV en L-FM radio in de gemeente Landerd en zijn hobby's zijn Fotografie en Reizen.

WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019
Frans Kapteijns: Invasieve exoten
Invasieve exoten zijn soorten organismen, zowel dieren, planten als microorganismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terecht komen en die door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken. De meest
bekende is wel de Japanse duizendknoop. Voorheen waren dat vooral de Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. Maar er zijn veel meer soorten bijgekomen maar ook dieren zoals de Amerikaanse rivierkreeft, de Chinese wolkrab, de Canadese gans en de Nijlgans. Frans gaat ons uitgebreid vertellen, door mooie foto's ondersteund, wat de schadelijke gevolgen van invasieve exoten kunnen zijn en roept om halt aan die soorten, o.a. bij de handel.
Frans Kapteijns heeft meer dan 25 jaar bij Natuurmonumenten gewerkt. Nu gepensioneerd, maar Vrijwillig Boswachter. Bij Omroep Brabant is hij Redacteur Stuifmeel. En doet nog veel meer! Vaak te vinden op de Kampina.

WOENSDAG 6 MAART 2019
Richard Verstappen:
Metamorfose door de eeuwen heen

De Romeinse dichter Publius Ovidius Naso, Ovidius zoals hij het meest genoemd wordt, schreef mythologische verhalen in het jaar 8 na Christus. Deze verhalen zijn beschreven in een uit 15 delen bestaand Latijns dichtwerk.
De schijnbaar losjes geschakelde "gedaante verwisselingen" van goden en helden, van het begin der tijden tot de vergoddelijking van Julius Caesar, gelden als de invloedrijkste fictie na de Bijbel en de epen van Homeros.
Tuinarchitecten, schilders, beeldhouwers, filmers, musici en schrijvers maakten er mooie sier mee. Tijdens deze middag proberen we de Metamorfose, die als inspiratiebron gold en nog geldt, via beeld en geluid te laten zien en horen. Natuurlijk komen stromingen in de kunst hierbij op natuurlijke wijze aan de orde. Eigenlijk is de hele westerse kunstgeschiedenis ondenkbaar, in ieder geval een stuk saaier, zonder Ovidius.
Richard Verstappen gaat ons dat bewijzen!
Richard Verstappen was 30 jaar docent bij de Grafische school en later Sint Lucas. Hij is sinds kort met pensioen. Hij verzorgde o.a. de lessen: kunst beschouwing, vormgeving, fotografie en typografie.

WOENSDAG 3 APRIL 2019
Jan de Hoogh:
LAND-ART

Land-art is een stroming in de kunst waarbij het landschap, de omgeving van het kunstwerk, een essentieel onderdeel vormt van het kunstwerk (omgevings kunst). Gemaakt dus voor één specifieke plek, waarbij de geschiedenis van die plek een belangrijke rol speelt. Er zijn verwijzingen naar de prehistorie en er is verwantschap met de romantiek, bv. met de schilder Wiliam Turner.
Werken uit deze stroming behoren tot de grootste kunstwerken ooit gemaakt en bevinden zich vaak op moeilijk bereikbare plaatsen, ver van de bewoonde wereld. Veel van deze werken bevinden zich in de V.S., maar ook Nederland bezit enkele belangrijke werken.
Jan de Hoogh is afgestudeerd aan de Kunstacademie, werkt in eigen atelier en gaf les. Daarnaast begeleidt hij cultuurreizen naar diverse Europese steden, o.a. naar Barcelona en naar de koningssteden Fès en Meknes in Marokko.

_____________________________________________________________________________________

Openbare wijkradvergdering van Wijkraad Zuid

In de openbare wijkraadvergadering van 5 juni 2018 wordt het project Senioren & Veiligheid gepresenteerd door Roel van de Groes (Politie) en Saskia van Wijk (Divers)

Project Senioren & Veiligheid

1. Tot stand komen van het project?
Door een snel veranderende samenleving waarin internet en social media een hoofdrol spelen zijn senioren opvallend vaak slachtoffers van bijv. babbeltrucs en pinpasfraude. Daarnaast blijkt dat senioren 70+ vaker te maken hebben met valsituaties in en rondom huis die voorkomen hadden kunnen worden.
Er is gebleken dat er op dit gebied opvallend weinig voorlichting gegeven wordt. De politie Den Bosch is daarom op zoek gegaan naar partners die dit project een warm hart toedragen. Vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch is "Divers" als Welzijnsorganisatie betrokken. De theateropleiding van het Koning Willem 1 college heeft in het kader van een leeropdracht de sketches bedacht en uitgewerkt.

2. Wat is het project Senioren & Veiligheid?
Het project Senioren & Veiligheid in de gemeente Den Bosch is een samenwerkingsproject tussen de Politie 's-Hertogenbosch, Divers en het Koning Willem 1 college.
Dit project moet senioren bewust maken van de risico's die hun leeftijdsgroep lopen met betrekking tot diverse criminaliteit en risico's rondom, binnenshuis en in hun directe leefomgeving. Daarnaast is er informatie over Valpreventie. Verschillende risico's worden door middel van filmpjes beeldend gemaakt waarbij het, voor het publiek mogelijk is om te reageren en mee te denken over de situatie. Deze filmpjes zullen worden ondersteund door een presentatie waar men tips krijgt de risico's, zoveel mogelijk te voorkomen en wat moet je doen als je toch slachtoffer geworden bent. Deze vorm van presenteren zorgt ervoor dat de situaties herkenbaar worden en dat senioren beter weerbaar zijn in de veranderende samenleving waarin ze nu leven.

3. Wat is de doelgroep?
De doelgroep van dit project, zijn alle senioren. Gezien de grootste groep slachtoffers, landelijk in de wat hogere leeftijden zit mikken we met dit project voornamelijk op de senioren 70+. Echter omdat deze groep senioren steeds langer zelfstandig woont en hierbij ook regelmatig afhankelijk is van (mantel)zorg en/of begeleiding door familieleden of goede bekende(n), kan dit project ook voor hen van meerwaarde zijn.

_____________________________________________________________________________________

WIE ZIJN WIJ?

Werkgroep Seniorenmiddagen 's-Hertogenbosch Zuid

Wij zijn een Werkgroep van vrijwilligers die in de periode van oktober t/m april van ieder jaar middagen verzorgt voor iedereen die wil komen. Dat zijn vooral senioren die een middag in de maand naar interessante onderwerpen komen luisteren en kijken. De onderwerpen worden gekozen op het gebied van: Kunst, Natuur, Cultuur, Landen, Geschiedenis, 's-Hertogenbosch, Muziek en andere interessegebieden. De sprekers worden zoveel mogelijk uitgekozen op grond van deskundigheid, spreekvaardigheid en presentatie .In de huidige vorm bestaat de werkgroep ongeveer tien jaar.

Een grote verandering is dat wij vanaf april 2018 verder gaan als commissie seniorenmiddagen onder de vleugels van de Wijkraad Zuid.

Omdat we de middagen laagdrempelig willen houden is de toegangsprijs € 5,00 per persoon en dat is inclusief 1x koffie of thee in de pauze. Van de inkomsten huren wij de zaal, vergoeden we de kosten van de sprekers, maken we affiches en sturen we folders met het jaarprogramma op.

Men hoeft geen lid of zo te zijn en zich ook niet aan te melden: wie komt is welkom. De middagen zijn op de eerste woensdag van de maanden oktober t/m april, van 14.30u tot 16.30u en worden gehouden in het Sociaal Cultureel Centrum "In de Roos", Zuiderparkweg 282 te 's-Hertogenbosch.

_____________________________________________________________________________________

Groene daken

Groene daken bieden veel voordelen. Ze zijn mooi en zorgen voor verkoeling in een versteende omgeving. Ook houden daken met planten regenwater vast. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Beleidsadviseur Freya Macke (water) van de gemeente 's-Hertogenbosch geeft een inspirerende presentatie over het belang en nut van groene daken in de wijk Zuid.

Subsidie groene daken per 1 januari ook voor VvE

Heb je een eigen huis, of een schuur, carport, overkapping, appartement of uitbouw met plat dak? Wel eens aan gedacht om het te bedekken met vetplanten of wilde bloemen? De gemeente geeft hiervoor een vergoeding tot €5000,-

Per 1 januari 2018 staat deze subsidie ook open voor Verenigingen van Eigenaars (VvE).

Wateroverlast

Groene daken bieden veel voordelen. Ze zijn mooi en zorgen voor minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Lees er meer over op www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken

Presentatie

Heb je meer vragen? Kom naar de openbare wijkraadvergadering van 6 maart. Dan geeft Freya Macke van de gemeente een inspirerende presentatie over het belang en nut van groene daken in 's-Hertogenbosch.

_____________________________________________________________________________________

WIJKSCHOUW

Helaas kan de wijkschouw door de weersomstandigheden vanavond op de fiets niet doorgaan. Wel gaan wel vanaf 19.30 uur de ingekomen vragen en suggesties bespreken bij In de Roos. U bent van harte welkom.

____________________________________________________________________________________

DUMPEN VAN AFVAL

Afgelopen week zijn er door de afdeling milieu 3 keer een verbaal opgemaakt ter zake het dumpen van afval. Dit aan de Pettelaarseweg/hoek Vivaldistraat. Vandaag vers van de pers. Aan de Vondelstraat 1 keer een verbaal ter zake het dumpen van afval. Allen krijgen binnenkort een acceptgiro van 150 euro.

___________________________________________________________________________________

GEEN OPENBARE WIJKRAADVERGADERING 12 DECEMBER
MAAR EEN WIJKSCHOUW

Het doel van de wijkschouw is om te bekijken waar er eventuele zaken in onze wijk verbeterd kunnen worden, b.v. op het gebied van verkeer, verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen. De wijkschouw gaan we op de fiets doen met o.a. Marie-Louise (wijkmanager) Raymond van der Heijden (wijkagent) Jan van den Broek (wijkteamleider) Rens van Zwieten (verkeersdeskundige) Marleen Bordat (wijkbeheerder Brabantwonen) en Henk Lambooij (Stadstoezicht).
Ook kunnen belangstellenden wijkbewoners mee fietsen en situaties aangeven om daar eens naar te gaan kijken.
We starten om 19.30 uur bij In de Roos en komen na de wijkschouw terug bij In de Roos om nog eens zaken wat uitgebreider te bespreken. Dat wil niet zeggen dat de wijkraad alles wat uit de wijkschouw komt zomaar kan oplossen. Als er wijkbewoners zijn die niet mee kunnen fietsen en die aandacht willen voor een bepaalde situatie kunnen dat melden via:
e-mailadres info@wijkraadzuid.nl of 073-6132310.

___________________________________________________________________________________

Stadstoezicht

De afdeling Handhaving van Stadstoezicht heeft j.l. maandag 28 augustus weer verbalen opgemaakt m.b.t. het storten van afval bij de Zuiderpassage en op hoek Hadewijchstraat/Van Heelustraat.

___________________________________________________________________________________

Hulp nodig bij het organiseren van uw verhuizing?
De verhuiscoach biedt uitkomst

Eva Mooren is gestart als verhuiscoach in Den Bosch en omgeving.
Veel mensen kennen haar nog als floormanager bij In de Roos waar ze jarenlang vast aanspreekpunt was voor wijkacitiviteiten.

Wat doet u als verhuiscoach precies?
De verhuiscoach regelt alle zaken die rondom een verhuizing spelen. Behalve het verhuizen zelf, dat doet het verhuisbedrijf. Gedurende het hele traject van verhuizen adviseer, organiseer en begeleid ik.
Vaak start ik met het maken van een overzichtelijk stappenplan, dit neemt al veel stress weg bij de klant. Daarna benader en vergelijk ik een aantal verhuisbedrijven en adviseer ik in de keuze. Hiermee verdien ik al een deel van de kosten terug voor mijn klant. Als er een klusser, schilder of verzekeringsagent ingeschakeld moet worden, kan ik uit mijn connecties putten.
Daarnaast word ik ook benaderd voor het opruimen en sorteren van spullen, het mee in-en uitpakken, het omzetten van abonnementen en de housewarming party.

Waarom dit beroep?
Ik heb gekeken naar wat ik graag doe. Daarbij kwam ik uit op drie basiselementen:
De mens: het werken met en voor mensen. Een bijdrage mogen leveren aan wat wezenlijk van belang is voor deze mens. Iets wat er echt toe doet. Daar krijg ik energie van.
Organisatorisch: Tijdsplanning en overzicht houden. Daar ligt mijn kracht.
Projectmatig: Je werkt samen ergens naar toe. Je ziet het eindresultaat. Dat geeft heel veel voldoening.
Daarnaast heeft het ontwerpen en inrichten van onze bed and breakfast me doen 'proeven' van het zelfstandig ondernemerschap en bijgedragen aan de keuze om als verhuiscoach aan de slag te gaan.

Denkt u dat er markt is voor het beroep verhuiscoach?
Voordat ik begon heb ik heel veel verschillende mensen gesproken en verteld over mijn idee. Regelmatig kreeg ik te horen "had ik maar een verhuiscoach gehad tijdens mijn verhuizing. Dat had me zoveel stress bespaard".
Daarmee ontdekte ik een behoefte in de maatschappij. Verhuizen is een grote stress factor die altijd meer tijd en energie kost dan je denkt. Ouderen die kleiner moeten gaan wonen, alleenstaanden of twee verdieners. Het is een hele klus om een verhuizing 'even' naast je gewone werkzaamheden te organiseren. Bovendien is het ook een emotionele kwestie, wat veel bij mensen losmaakt. Hier wil ik graag op inspelen en mijn steentje bijdragen.

Wat kost een verhuiscoach?
Tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we het een en ander afstemmen. Daarop gebaseerd maak ik, indien gewenst, een offerte.
Maatwerk is het uitgangspunt!

Daarvoor kunnen mensen me bellen of mailen, ook bij alleen een vraag:
06-24837433
Info@verhuiscoachdenbosch.nl
www.verhuiscoachdenbosch.nl

___________________________________________________________________________________

Honden uitlaten

De gemeente heeft de volgende voorzieningen voor het uitlaten van honden: hondenuitlaatroute, uitrenveld, hondentoilet, loslooproutes en losloopgebieden. U hoeft de hondenpoep hier niet op te ruimen, het mag wel. De loslooproutes en losloopgebieden worden niet door de gemeente schoon gemaakt. Buiten de bebouwde kom mag u uw hond aan de lijn in de wegbermen zijn behoefte laten doen.

Regels

De belangrijkste regels voor het uitlaten van de hond zijn:
" Houd uw hond altijd aan de lijn, behalve op een uitrenveld, loslooproute of losloopgebied.
" Ruim hondenpoep meteen zelf op. Op een hondenuitlaatroute, uitrenveld en hondentoilet hoeft dit niet, het mag wel.
" Zorg ook dat u een opruimmiddel bij u heeft. Anders krijgt u een boete.
" Een hond mag nooit op een speelterrein.

Gevaarlijke honden

Hebt u last van een gevaarlijke of bijtende hond? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. De politie geeft meldingen door aan de gemeente. De gemeente kan de eigenaar er dan op wijzen dat de hond kort aangelijnd moet zijn en een muilkorf moet dragen.

__________________________________________________________________________________

Bijeenkomst Zuiderplas/Bossche Broek 13-03-2017

Maandagavond was er voor de vergadering van wijkraad Zuid grote belangstelling van diverse belanghebbende en belangstellende om te komen tot een gezamenlijk ontwikkelkader voor het gebied Zuiderplas/Bossche Broek. De resultaten van deze avond zal de wijkraad Zuid aan de gemeente aanbieden die de input gebruikt bij het uiteindelijk ontwikkelkader Zuiderplas/Bossche Broek.

__________________________________________________________________________________

Denk mee over het gebied Zuiderplas/Bossche Broek op 13 maart 2017

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente 's-Hertogenbosch wil het unieke gebied van de Zuiderplas en het Bossche Broek verder ontwikkelen. Ze gaat hierover in gesprek met diverse belanghebbenden om te komen tot een gezamenlijk ontwikkelkader en uw input als bewoner is hierbij belangrijk.

Wijktafel 13 maart 2017
De wijkraad Zuid organiseert voor bewoners een avond op 13 maart 2017. U kunt tijdens deze avond uw standpunten en ideeën over het gebied Zuiderplas/Bossche Broek kwijt. U bent hiervoor van 19.30 - 21.30 uur van harte welkom in het Sint Janslyceum aan Sweelinckplein 3.

Programma
19.30 uur Start met introductie
19.45 uur Toelichting gemeente 's-Hertogenbosch
20.00 uur Vragen- en discussieronde
20.15 uur Ideeën ophalen
20.45 uur Resultaten uit de ideeënfase delen
21.15 uur Mogelijke uitwerkingen benoemen
21.30 uur Sluiting

Uw inbreng
De resultaten van de avond biedt de wijkraad Zuid aan de gemeente aan. De gemeente gebruikt deze als input bij uiteindelijk ontwikkelkader Zuiderplas/Bossche Broek.

Bij het opstellen van het ontwikkelkader gelden de volgende uitgangspunten:
- De huidige functies van de voorzieningen blijven behouden;
- Er is ruimte voor nieuwe duurzame (horeca- en toilet) voorzieningen;
- Er is ruimte voor zowel versterking van natuur, voorzieningen en sport en recreatie.

Met dit ontwikkelkader krijgen initiatiefnemers straks snel inzicht in hoe zij hun plannen kunnen indienen om het gebied (nieuwe) impulsen te geven. De gemeenteraad stelt uiteindelijk in het najaar het ontwikkelkader Zuiderplas/Bossche Broek vast.

Wij zien uw belangstelling en input met interesse tegemoet!

Namens de wijkraad Zuid,
Gerard Schouten
__________________________________________________________________________________

HET VAKWERKHUISJE

Het vakwerkhuisje naast het Dukes terrein is vanaf 1 januari het clubhuis geworden van de Vereniging van Niks "waar alles mogelijk is". 21 januari van 15 uur - 17 uur organiseren ze een Open Huis. Ze zijn op zoek naar nieuwe leden die activiteiten willen organiseren vanuit het clubhuis. Buurtbewoners, passanten en ook verenigingen kunnen lid worden. The Dukes zijn ook lid.
Het clubhuis wordt dit jaar verbouwd tot een multifunctioneel clubhuis. 5 Havo leerlingen van het Sint Janslyceum verzinnen hiervoor een kunstwerk als eindexamenproject. 7 april is het resultaat te bewonderen.
De Vereniging is al op Facebook en Instagram te vinden.
Ook kun je op de poster aan het vakwerkhuisje lezen over de activiteiten van de Vereniging van Niks.
Als je je wil aanmelden als lid of vragen hebt over het gebruik van het clubhuis kun je een mail sturen naar deverenigingvanniks@gmail.com.
Imke van Dillen of Toon Iding nemen dan contact met je op.

__________________________________________________________________________________

M.i.v. 1 januari 2017 heeft Zuid een nieuwe wijkagent. Raymond van der Heijden

__________________________________________________________________________________

Vliegtuigjes uit het Zuiderpark

Maandag 12 december zijn de vliegtuigjes die 20 jaar in het Zuiderpark staan verwijderd. De vliegtuigjes zijn weggehaald omdat ze na al die jaren niet meer veilig zijn.

Dinsdag 13 december worden er 5 nieuwe vliegtuigjes geplaatst.

_______________________________________________________

Dierenweide in het Zuiderpark

Aan het hekwerk van de dierenweide in het Zuiderpark hangen borden met de volgende tekst:

WAAROM

NIET VOEREN?

Eigen dieet:

Alle dieren krijgen een eigen dieet dat afgestemd is op wat het dier nodig heeft. Daarnaast is het belangrijk dat de dieren het voer in de juiste hoeveelheden krijgen zodat ze niet te dik worden of last van hoefbevangenheid krijgen.

Waarom brood nadelig is voor de gezondheid van de dieren:

Brood verstoort de kwetsbare balans tussen de micro-organisme in de pens. De dieren kunnen hier erg ziek van worden door gasophoping in de pens.

De dieren zijn sneller verzadigd en eten daardoor minder hooi en ander kwaliatief goed voer.

Brood is voor herkauwers een echte "dikmaker" (een dikmaker zonder enige voedingswaarde voor de herkauwers). Ook te dik zijn beinvloedt de gezondheid van de dieren nadelig (gewrichts- en vruchtbaarheidsproblemen en moelijkheden met de bevalling).

Als u het niet kan laten om de dieren te voeren; geef ze dan een paar kleine stukjes appel (geen hele appels waarin ze zich kunnen verstikken) of een aantal worteltjes.

_______________________________________________________________________________

Buurtpreventie Zuid

Help mee uw eigen wijk Zuid veiliger te maken en te houden. Sluit aan bij het buurtpreventieteam Zuid. Meer weten? E-mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com. Kijk eens op facebook: www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid

________________________________________________________________________________

Opgeven van evenementen voor Zuid

Organiseert u een evenement in Zuid, en zou u daar meer bekendheid aan willen geven? Via www.wijkraadzuid.nl kunt u het evenement aanmelden en wij plaatsen het in de evenementenkalender.

________________________________________________________________________________

Brabant Wonen

Vervangende nieuwbouw voor portiekflats in Gestelsebuurt en Boschveld

BrabantWonen heeft besloten om zes portiekflats in de Gestelsebuurt en zeven woonblokken in Boschveld te vervangen voor nieuwbouw. In totaal gaat het om 284 woningen waarvoor BrabantWonen ongeveer 300 woningen terug bouwt. De huurders die op dit moment nog in de betreffende woningen wonen hebben hier op vrijdag 16 juni een brief over ontvangen.

De kwaliteit van deze woningen is niet meer van deze tijd. De afgelopen periode heeft BrabantWonen uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor de toekomst van deze woningen. Hierbij zijn de technische gebreken van de woningen in kaart gebracht. Ook is onderzoek gedaan naar de klachten met betrekking tot tocht, vocht, energieverbruik en geluidsoverlast. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het vervangen van de flats de beste optie is.

Waarom niet renoveren?
Uit de onderzoeken blijkt dat het renoveren van alle woningen technisch en financieel niet haalbaar is. Een aantal problemen kan worden verholpen met een renovatie maar bijvoorbeeld het probleem van de geluidsoverlast kan met een renovatie niet worden opgelost. Door nieuwe woningen te bouwen verhelpen we al deze problemen wél. Ook kunnen we grote sprongen maken in het energielabel, waardoor de woningen veel energiezuiniger zijn en de woonlasten gemiddeld genomen gelijk blijven. Zoals in het Sociaal Woonakkoord is afgesproken, bouwen we sociale huurwoningen terug.

Wanneer gaat dit gebeuren?
Voor beide wijken is het onmogelijk om alle woonblokken tegelijk te vervangen. Dat geeft te veel overlast voor de wijken en ook voor de stad. Het vervangen van de woningen doen we daarom in fases en verdelen we over meerdere jaren. Naar verwachting starten we in 2019 met de eerste blokken, zowel in Boschveld, als in de Gestelsebuurt. De laatste blokken zijn naar verwachting in 2025 aan de beurt.

De bewoners van de flats hoeven niet op korte termijn te verhuizen. Eerst gaat BrabantWonen met hen de Bewonersverhuisregeling opstellen.

________________________________________________________________________________

Dierenpark

Alle dieren zijn gearriveerd in het dierenpark en is het project Zuiderpark-Stadswalzone hiermee voltooid. Nu kunnen de Ruisschapen, de Toggenburger geiten en de Barnevelders genieten van hun nieuwe plek in het park. De bedoeling is dat het dierenpark per 1 januari 2017 volledig door de wijk of een stichting beheerd zal dienen te worden. Dit is ingegeven door de bezuiniging op de dierenparkjes wat door de raad vastgesteld is.
Op dit moment zijn er zes vrijwilligers gevonden die gaan helpen met het verzorgen van de dieren. Maar er zijn meerdere (reserve) vrijwilligers nodig. Heeft u interesse laat het ons weten:
Stichting Wijkraad Zuid
Postbus 5036
5201 GA 's-Hertogenbosch

of stuur een mailtje naar: info@wijkraadzuid.nl

________________________________________________________________________________

Samenvatting uitslag vergunningshoudersparkeren Zuid

Bachstraat- 29 enquetes uitgezet- 27 teruggestuurd = 93,1%- voor 18- tegen 9- voor 66,7% VOOR

Handelstraat- 68 enquetes uitgezet- 63 teruggestuurd = 92,6%- voor 56- tegen 7- voor 88,9% VOOR

Homerslaan- 10 enquetes uitgezet- 10 teruggestuurd = 100,0%- voor 10- tegen 0- voor 100,0% VOOR

Vergiliuslaan- 66 enquetes uitgezet- 57 teruggestuurd = 86,4%- voor 54- tegen 3- voor 94,7% VOOR

Wagnerlaan- 13 enquetes uitgezet- 10 teruggestuurd = 76,9%- voor 9- tegen 1- voor 90,0% VOOR

Mozartsingel t/m 63- 12 enquetes uitgezet- 11 teruggestuurd = 91,7%- voor 4- tegen 1- voor 80,0% VOOR

Geert Grootestraat- 42 enquetes uitgezet- 28 teruggestuurd = 66,7%- voor 22- tegen 6- voor 78,6% VOOR

Thomas a Kempisstraat - 27 enquetes uitgezet- 19 teruggestuurd = 70,4%- voor 17- tegen 2- voor 89,5% VOOR

Klein stukje bij het Sweelinckplein wordt nog bekeken en een klein stukje Pettelaarseweg als er positief gereageerd wordt.

________________________________________________________________________________

Buurtpreventie Zuid

Zou u ook graag uw steentje aan een veilige wijk Zuid willen bijdragen. Meer informatie hierover en aanmelden kan d.m.v. een brief naar postbus 5036, 5201GA 's-Hertogenbosch of een e-mail naar buurtpreventieteamzuid@gmail.com

________________________________________________________________________________

Buurtpreventie

In Den Bosch Zuid gaat dinsdag 27 oktober het buurtpreventieteamzuid aan de slag. Gesteund door de gemeente en politie zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare wijk.

Doelstelling.
Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont. Dit moet leiden tot een verhoging van het veiligheidsgevoel bij de inwoners van de wijken en buurten. Buurtpreventieteams worden opgezet vanuit het eigen initiatief van de buurtbewoners.

________________________________________________________________________________

Nieuwe website voor Buurtbemiddeling073

www.buurtbemiddeling073.nl

Buurtbemiddeling073 is volwassen geworden en is doorgegroeid naar een organisatie die wordt gedragen door vrijwilligers. Daar zijn we trots op! Dat willen we ook uitstralen met een nieuwe website en een nieuw logo, zodat we nog makkelijker herkenbaar en bereikbaar zijn voor wijkbewoners. Op dinsdag 13 oktober jl. werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de nieuwe website www.buurtbemiddeling073.nl officieel gelanceerd door wethouder Zorg en Welzijn, Paul Kagie.
Buurtbemiddeling073 is er voor alle inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Door Buurtbemiddeling073 vroegtijdig in te schakelen door bewoners zelf of door verwijzing vanuit een andere (hulpverlenende) instantie kan escalatie van een burenruzie worden voorkomen.
Buurtbemiddeling073 gaat uit van de eigen kracht van de wijkbewoner. Bewoners leren conflicten oplossen in kleine kring en dit draagt vervolgens bij aan een vreedzame samenleving waarin plaats is voor mensen met verschillende leefstijlen en achtergrond. Met als doel prettig wonen en leven in iedere straat of buurt binnen gemeente 's-Hertogenbosch!

Buurtbemiddeling073 ondersteunt dit vanaf heden nog beter door lancering van de nieuwe website, waar men zich kan aanmelden of informatie over onze diensten kan vinden.
Onze vrijwilligers zijn dan nog sneller en eenvoudiger voor de wijkbewoners, verwijzers en andere belanghebbenden te bereiken.

________________________________________________________________________________

Eerste WijkDiner Zuid 2015

________________________________________________________________________________

Nieuw wijk initiatief "WijkDiner Zuid"

Wijkdiner Zuid is de naam van een nieuw initiatief in de wijk 's-Hertogenbosch Zuid. Een maandelijks terugkerend 'ontmoetingsdiner' voor wijkbewoners, door wijkbewoners. Iedere laatste donderdag van de maand kunnen bewoners van de wijk Zuid genieten van een avondvullend programma in BBS Nieuw Zuid. Voor €5 per persoon, wordt er een driegangendiner geserveerd door een kookploeg onder leiding van een professionele chef-kok. Tijdens het diner zal er ook voor entertainment aan tafel worden gezorgd. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven middels een inschrijfstrookje dat wordt verspreid met een flyer.
Dit initiatief is aangejaagd en ondersteund door Welzijn Divers (Bouchra Aatif Afendi) en is ongeveer een jaar geleden gestart met het samenstellen van een organiserende commissie van wijkbewoners. Dit met als doel een nieuw initiatief vorm te geven, waarin bewoners op maandelijkse basis een diner voor elkaar organiseren. Het motto: 'Mensen samenbrengen met lekker eten'. De organiserende commissie bestaat inmiddels uit vijftien enthousiaste bewoners uit Zuid (vrijwilligers) en 1 uit Rosmalen, variërend in leeftijd en achtergrond. De financiële ondersteuning van Brabant Wonen, Stichting Dynamis, Brede Bossche Scholen en Welzijn Divers hebben het mogelijk gemaakt om de benodigde middelen aan te schaffen en organisatie mogelijk te maken. 24 september is de start.

________________________________________________________________________________

Opening 'S-SPORT SPOT

Vrijdag 5 juni heeft de opening plaats gevonden van het clubhuis de 'S-PORT SPOT op de wijkspeelplaats het Z'uitje aan de Henriette R. Holslaan in de Meerendonk. Meer foto's zie onze facebook pagina.

________________________________________________________________________________

Aanmelden als burgervrijwilliger in de wijk Zuid?

Baalt u ook zo van de vele inbraken in uw wijk? Wist u dat u hier ook zelf tegen in actie kunt komen? Bijvoorbeeld door de politie een handje te helpen. Het doel: Samen de strijd tegen inbrekers aangaan en criminelen geen kans geven.De vrijwilligers lopen in tweetallen op gezette tijden door de wijk. Ze zetten zich proactief in tegen woninginbraken, maar maken ook melding van verdachte situaties of ongeregeldheden die zij tegen komen.
Voor meer informatie en/of aanmelden kom dan op woensdag 27 mei naar de Buurttent die vanaf 19.30 tot 21.00 uur op het parkeerterrein van de Zuiderpassage aan de Zuiderparkweg staat of stuur voor aanmelden een mailtje naar: info@wijkraadzuid.nl of kom voor meer informatie 9 juni naar de openbare wijkraadvergadering bij In de Roos. Aanvang 20.00 uur.

________________________________________________________________________________

Afscheid van Henk Verschuur

Onze wijkteamleider Henk Verschuur neemt op zijn eigen wijze afscheid van zijn wijk Zuid door het uitdelen van groente en fruit. Wij bedanken Henk voor de prettige en goede samenwerking.

________________________________________________________________________________

Aftrap Repair Café in Zuiderpassage

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit, een broodrooster die niet meer werkt, een wollen trui met mottengaatjes? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café! Op zaterdag 1 november om 15.00 uur gaven PvdA-leider Diederik Samsom en wethouder Jeroen Weyers de aftrap van een Repair Café in winkelcentrum Zuiderpassage 496 in Den Bosch Zuid. Initiatiefnemers zijn bewoners uit Zuid die zich graag willen inzetten voor de wijk en anderen in de wijk. Het Repair Café is op zoek naar handige mensen die er plezier in hebben spullen die anders niets meer waard zijn, te herstellen. Meer informatie bij wijkwerker Bouchra Aatif Afendi van Welzijn Divers T 06 46 76 81 01.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten om (samen!) te repareren. Woningcorporatie Zayaz heeft in de Zuiderpassage daarvoor een leegstaande winkelruimte ter beschikking gesteld. In het café zijn handige mensen aanwezig die kunnen naaien of verstand hebben van electronica en samen met de bezoekers aan de slag gaan. Er is ook gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren. Het Repair Café laat zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

_______________________________________________________________________________

Officiële opening wijkspeelplaats

Woensdag 1 oktober opende Wethouder Jeroen Weyers de Wijkspeelplaats 'het Z'uitje', aan de rand van de Meerendonk. Het bijbehorende voetbalveldje is tot stand gekomen in samenwerking met de Richard Krajicek Foundation. 'S-Port zal in samenwerking met de Richard Krajicek Foundation en Fiore projecten sport-activiteiten rondom het veldje gaan organiseren.

______________________________________________________________________________

Nieuwe Wijkspeelplaats is geopend in Zuid

_______________________________________________________________________________

Jeule De Boule banen zijn klaar voor gebruik.

_______________________________________________________________________________

Maandag 25 augustus. Laatste werkzaamheden aan de Jeule De Boule baan in het Zuiderpark.

_______________________________________________________________________________

JEULE DE BOULE BAAN

Vrijdag 22 augustus is een begin gemaakt met de aanleg van een Jeule de Boulebaan in het Zuiderpark.

_______________________________________________________________________________

Monument Henri Bakker

Het in aanbouw zijnde herdenkingsmonument van Henri Bakker op de Pettelaarse Schans.

___________________________________________________________________________

N.a.v. het veel te hard rijden in de Jacob van Maerlantstrat (is een fietsstraat) heeft de gemeente op verzoek van de wijkraad twee snelheidsdisplays geplaatst. De maximale snelheid in de fietstraat is 30 km per uur. Hopelijk gaat door het oplichten van de gereden snelheid in de displays de snelheid naar de 30 km per uur.

___________________________________________________________________________

Natuurtuin aangelegd bij de BBS Nieuw Zuid

Bij de brede Bossche School Nieuw Zuid is een natuurleertuin aangelegd samen met kinderen en wijkbewoners.
Er zijn kleine perkjes om groente te kweken en plekjes ingericht voor vlinderbloemen en kruiden.
Er is een insectenhotel geplaatst, om zo te stimuleren dat vlinders, bijtjes en andere klein vliegend spul zich hier thuis gaat voelen. Er is een hekwerk omheen geplaatst zodat de schapen niet in de natuurtuin kunnen komen. BS De Vlindertuin betrekt de natuurleertuin bij het lesprogramma van de kinderen, zodat zij buiten aan de slag gaan door groente te kweken met groep 3-4 en 7 en 8.
Als je er gaat kijken dan graag het hek weer sluiten als je gaat.

We willen regelmatig in de natuurleertuin aan de slag om alles goed bij te houden. Daarom wordt er regelmatig in de natuurtuin gewerkt, als je interesse hebt om mee te doen kun je je aanmelden door een mail te sturen naar: e.vermaat@rijkenvermaat.nl of te bellen naar 06-12613250.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Openbare wijkraadvergadering 11 maart 2014

Druk bezochte vergadering met als agendapunt "Denk mee en doe mee over de toekomst van uw wijk". Met dank aan de nieuwe wijkwekers van Zuid.

___________________________________________________________________________

Sloopwerkzaamheden Arcadesgebouw zijn begonnen.

___________________________________________________________________________

Klimstangen

Doel is: je klimt naar boven, slaat op de groene knop en vervolgens gaat er een belletje.

___________________________________________________________________________

BuurtTent

Dit is een nieuw initiatief van politie en gemeente in het kader van burgerparticipatie. Vanuit deze tent wordt informatie en preventieadvies gegeven over de wijze waarop bewoners zelf de kans op een (woning) inbraak kunnen verkleinen.

___________________________________________________________________________

Kastanjes aan de Zuiderparkweg

Maandagmorgen 23 december 2013 is controle uitgevoerd aan de kastanjes aan de Zuiderparkweg gelegen in het park. Daarbij zijn op vele kastanjes schimmels gevonden. Verder zijn er forse scheuren en holtes geconstateerd. Deze zitten veelal op de zware zijarmen van deze kastanjes. Een a twee weken geleden is ook al een zware arm uit gebroken. De kastanjes staan langs voetpaden en rijbaan. Om het gevaar weg te nemen is een aannemer ingeschakeld die de armen weg knipt en afvoert. Dit om het gevaar weg te nemen. De bomen zijn zo goed als afgeschreven betreffende conditie en vitaliteit. Nader onderzoek zal binnenkort nodig zijn.
De werkzaamheden zullen nu worden uitgevoerd. We krijgen slecht weer en wind. Dus we hopen hiermee al het gevaar vooraf weg te nemen.

___________________________________________________________________________

Het plaatsen van de speeltoestellen in het activiteitenpark.

Speeltoestellen gebruikt door jong en oud

__________________________________________________________________________

Hostel voor dakloze verslaafden open voorjaar 2014.
Bron: dichtbij Den Bosch

Het eerste hostel voor dakloze verslaafden gaat in het voorjaar van 2014 open en wel aan de Van Broeckhovenlaan.
"Ik verwacht dat het hostel in het eerste kwartaal van komend jaar wordt opgeleverd, afhankelijk van het weer natuurlijk", zegt Geert Snijders, projectwethouder hostels tegen het Brabants Dagblad.

Plan tweede hostel in ijskast
Over de daklozenopvang ontstond veel discussie. Woningcoöperatie Zayaz zei in maart een tweede hostel te willen bouwen aan de Zuiderparkweg, maar dat feest gaat voorlopig niet door. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw wilde de leningen niet meer garanderen, waardoor het hostelplan in de ijskast werd gezet door Zayaz. Wanneer en op welke plaatst een tweede hostel komt, is dus nog niet duidelijk.

___________________________________________________________________________

Loslopende honden

Verzoek om honden die worden uitgelaten in het Bossche Broek, het gedeelte waar de reeen lopen, aan de lijn te houden. De reeen worden door de loslopende honden opgejaagd.

___________________________________________________________________________

Parkeergarage Vonk en Vlam zal eerder klaar zijn

Foto is gemaakt door Sandra Peerenboom

Het laatste nieuws van Heijmans. Op 31 december 2014 zal de parkeergarage klaar zijn.

___________________________________________________________________________

Hondenuitrenveld

Vandaag is in de Guido Gazellelaan een nieuw hondenuitrenveld geopend. Buurtbewoners zijn blij met het nieuwe veld.

___________________________________________________________________________

Actuele kaart hondenvoorzieningen én nieuws

De afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte heeft alle kaarten, waarop de voorzieningen
voor uw hond staan, aangepast. Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/dieren
Op deze website staat de meest actuele informatie. Deze wordt regelmatig aangepast.

Uw wijk
Er zijn hondenuitlaatroutes- en uitrenvelden. Ook zijn er in sommige wijken hondentoiletten. Hier
hoeft u de uitwerpselen niet op te ruimen. Het verschil tussen een hondenuitlaatroute- en uitrenveld
is dat de hond bij de uitlaatroute aan de lijn blijft!

Nieuw: uw hond mag los lopen!
In het buitengebied zijn er loslooproutes en losloopgebieden. Deze liggen veelal buiten de
bebouwde kom. Hier hoeft uw hond niet aan de lijn en mag lekker loslopen. U hoeft de hondenpoep
niet op te ruimen, maar dat mag natuurlijk wel. De loslooproutes en losloopgebieden maakt de
gemeente niet schoon.

Loslooproute
Een loslooproute is een pad, waar uw hond lekker los mag. Met bordjes is het begin en het einde
van het pad aangegeven. De hond mag alleen op het pad loslopen en dus niet in de weilanden,
akkers of bossen komen.

Losloopgebied
In een losloopgebied mag uw hond wel vrij rond rennen. Ook de losloopgebieden zijn met bordjes
aangegeven. De losloopgebieden en -routes zijn in de Bossche Broek, Engelen, Maaspoort en
Rosmalen. De exacte locatie staat op www.s-hertogenbosch.nltdieren.

Let op! U bent in alle gevallen als eigenaar van de hond verantwoordelijk voor eventuele schade of
hinder door uw hond.

Meer informatie
Voor vragen entof opmerkingen over het onderhoud van de hondenvoorzieningen neem contact op
met het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer (073) 615 55 55.

___________________________________________________________________________

Wijkplein Nieuw Zuid

Het wijkplein Nieuw Zuid is dringend op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op dinsdag- en/of donderdagochtend van 09:00-12:00 uur klanten te coachen bij het invullen van formulieren, belastingaangifte (worden vrijwilligers in getraind) en andere vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en zinvolle dagbesteding. Vrijwilligers krijgen ondersteuning en begeleiding van de wijkplein-consulente. Zijn er bewoners in de wijk die het leuk vinden om klanten (bewoners) te coachen bij hun (hulp)vragen? Neem dan contact op met:

Gabor Martens
Opbouwwerker
Divers welzijnsonderneming
Mobiel: 06-21596447

___________________________________________________________________________

Ambulancedienst lanceert gratis 1-1-2-hulpverleningsapp

Wie met spoed medische hulp of een ambulance nodig heeft, belt daarvoor het nationale noodnum-mer 1-1-2. Mensen met een mobiele telefoon kunnen voortaan ook 1-1-2 bellen met een speciale applicatie ('app'). Deze app is ontwikkeld door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. Het voordeel is dat de app door middel van GPS de exacte locatie bepaalt waarvandaan gebeld wordt. Dit is met name handig als de beller zich op dat moment in een voor hem of haar onbekende omgeving bevindt. In noodsituaties, waarin elke seconde telt, scheelt dit kostbare tijd.

Als de beller geen ambulance nodig heeft maar op zoek is naar een huisartsenpost, biedt de app ook uitkomst. De app bepaalt namelijk de dichtstbijzijnde huisartsenpost in Brabant. Daarnaast bevat de App veel informatie over bellen naar 1-1-2, onze meldkamers en ambulancevervoer.

App nu te downloaden
De 1-1-2-hulpverleningsapp van de RAV is gratis te downloaden voor iPhone in de Appstore en voor Androidtoestellen via Google Play. De app is in de stores te vinden met de zoekwoorden: RAV Brabant.

Meer informatie over de RAV
Het motto van de RAV Brabant Midden-West-Noord is: 'acute zorg op tijd ter plaatse'. Wij zijn dan ook voortdurend bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. Onlangs maakten wij twee films over het werk van de ambulancedienst. Deze films zijn te bekijken op onze website www.ravbrabantmwn.nl. Daar vindt u nog veel meer informatie over onze taken: meldkamer ambulancezorg en ambulancehulpverlening. De RAV is ook te volgen op Twitter: @ravbrabantmwn.

___________________________________________________________________________

Opening BBS Nieuw Zuid

Veel belangstelling van wijkbewoners voor de opening van de BBS Nieuw Zuid.

___________________________________________________________________________

Rosarium

Geheel vernieuwde Rosarium aan de Wagnerlaan. Met dank aan de gemeente.

___________________________________________________________________________

Woeste Stilte

Het kunstwerk "Woeste Stilte" is in gebruik.

___________________________________________________________________________

Kinderboerderij of dierenweide?

In het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone staat dat er in het Zuiderpark een kinderboerderij mag komen mits voldaan wordt aan een aantal criteria. Denk hierbij onder andere aan ondersteuning van vrijwilligers. In 2009 heeft de gemeente de vraag gesteld aan omwonenden of er suggesties wa-ren voor de kinderboerderij en of mensen zich als vrijwilliger aan wilden melden. Hier is nagenoeg geen respons op gekomen. Nu is de tijd aangebroken of de realisatie van een kinderboerderij waar gemaakt kan worden. Mocht dit zo zijn, dan werkt de gemeente uiteraard mee aan de realisatie hier-van. Als de noodzakelijke bewonersparticipatie niet van de grond komt, zal het park worden inge-richt als dierenweide. Heeft u belangstelling om als vrijwilliger de kinderboerderij mee te helpen op-zetten, meldt u zich dan aan bij de wijkraad.

___________________________________________________________________________

Kappen van de bomen t.b.v. het realiseren van een parkeergarage

foto,s gemaakt door Bart Wijffels

Bomen die later gebruikt gaan worden voor speelvoorzieningen in het Zuiderpark.

___________________________________________________________________________

Hergebruik gekapte bomen

In de vergadering van de begeleidingsgroep Zuiderpark-Stadswalzone d.d. 8 januari 2013 heeft de Wijkraad gevraagd of het mogelijk is om een aantal bomen die gekapt worden te gebruiken voor het realiseren voor speelvoorzieningen in het Zuiderpark.

___________________________________________________________________________

Wat is een Buurt Informatie Netwerk?

Het Buurt Informatie Netwerk - kortweg BIN - is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt!

Werkwijze BIN

Politie en gemeente sturen relevante informatie naar de BIN-coördinator. Deze stuurt de informatie per e-mail door naar aangemelde BIN-leden in de vorm van een BIN-bericht. BIN-leden kunnen op deze berichten reageren door de email van de BIN-coördinator te beantwoorden. De BIN-coördinator stuurt het antwoord dan door naar de politie en/of gemeente.
NB: Voor dringende zaken maakt men geen gebruik van een e-mailbericht via de BIN-coördinator. In dat geval kan gebeld worden met 0900-8844 (geen spoed wél politie). Voor echt spoed eisende zaken wordt gebeld met 112 (als elke seconde telt).

Zin in BIN?

Iedereen wil zich veilig voelen, zeker in de buurt waar je woont en leeft. U kunt daar zelf een rol in spelen. Help mee en meld u aan voor het BIN-netwerk. Samen met uw buurgenoten werkt u aan een veilige en sociale buurt. U verhoogt het gevoel van veiligheid en helpt misdaden te voorkomen.

Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.bindb.nl

___________________________________________________________________________

Belangrijk

Brieven gericht aan de Wijkraad die niet zijn voorzien van naam en adres worden door de Wijkraad niet in behandeling genomen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nieuwe Wijkmanager

Vandaag 4 juli bericht ontvangen van de gemeente dat er m.i.v. 1 juni een nieuwe wijkmanager is aangesteld voor Zuid.

Marie-Louise Claessens

Wijkraad Zuid wenst Marie-Louise veel succes en een prettige samenwerking met de wijkraad.

___________________________________________________________________________

Wijkraad op Twitter

Sinds zaterdag 25 februari 2012 is de Wijkraad te volgen op Twitter.

___________________________________________________________________________

Telefoonnummers

Nog niet bij iedereen bekend: het landelijk telefoonnummer politie voor doven en slechthorende is 0800-1844 in noodgevallen 0800-8112 (teksttelefoon)

___________________________________________________________________________

Jacob van Maerlantstraat

Wijkraad Zuid vraagt nogmaals aandacht voor de Jacob van Maerlantstraat. Een straat die nu fietsstraat is geworden. Een fietsstraat waar automobilisten, die gebruik maken van deze fietsstraat, te gast zijn en zich moeten aanpassen aan de fietsers. Een fietsstraat die ligt in een 30 km. zone gebied. Een straat waar enorm hard wordt gereden. Een straat die duidelijk d.m.v. borden staat aangegeven als fietsstraat en waar dan toch 7 van de 10 automobilisten veel te hard rijden.

___________________________________________________________________________

Kijk voor de uitslag enquete vergunningparkeren Zuid/Bazeldonk op onderstaande link

Enquete uitslag

___________________________________________________________________________


 
de