Bestuur

Gerard Schouten / voorzitter en lid van de commissie communicatie, stedenbouw en verkeer

Phyllis Winkens-Besems / secretaris / wijkraadslid en lid van de commissie stedenbouwkunde / communicatie

Ingeborg Fick / penningmeester /jurist en lid van de commissie milieu en groen

Frans Baert / wijkraadslid en lid van de commissie verkeer

Trude Baert / wijkraadslid en lid van de commissie milieu en groen

Jacques van Dijk / wijkraadslid en lid van de commissie stedenbouwkunde

Wil van den Heuvel / wijkraadslid en lid van de commissie seniorenmiddagen

Marie-Claire van Dijk / wijkraadslid en lid van de commissie seniorenmiddagen