Jaarplanning van de Stichting Wijkraad Zuid 2018

Openbare Wijkraadvergaderingen:

6 maart 2018: Groene daken. Presentatie Freya Macke, Beleidsadviseur water/ afdeling milieu/ gemeente 's-Hertiogenbosch.

Buurtteam. Presentatie Anine Vloedgraven, Welzijn Divers/ Wijkwerker buurtteam Zuid.

________________________________

5 juni 2018: Project Senioren en Veiligheid Presentatie Roel van de Groes (Politie) en Saskia van Wijk (Divers)

Luchtwacht Den Bosch Presentatie Ben van Bennekom

________________________________

11 september 2018: Energiebesparing, duurzame energie en energielandschap Presentatie, Frank Duenk en Erwin Bosch van de gemeente 's Hertogenbosch

Pilot nieuwe communicatie op ondergrondse containers. Informatie wordt gegeven door Asha Schoonheid van de afvalstoffendienst

Luchtkwacht Den Bosch Stand van zaken sinds vorige wijkraadvergadering. Presentatie Ben van Bennekom

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Informatie vanuit de wekgroep AVG van de wijkraad

________________________________

11 december 2018: Project Idylle Presentatie Yvette Osinga en Kars Veling (Vlinderstichting)

Zuid een dementievriendelijke gemeenschap Presentatie Anine Vloedgraven (wijkwerker in Zuid) en Anita Putters (senior ouderenwerk Divers)

Vaste plantentuin in het Zuiderpark Presentatie Jasper Maas (wijkteamleider o.a. in Zuid)

_________________________________

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn in "Sociaal-cultureel centrum/lunchcafe In de roos" aanvang 20.00 uur. Openbare wijkraadvergaderingen worden gehouden in zaal 1.
De genoemde data en onderwerpen zijn onder voorbehoud.