Jaarplanning van de Stichting Wijkraad Zuid 2019

Openbare Wijkraadvergaderingen:

12 maart 2019: Tiny forest, Presentatie: Johan Mees, Stadsecoloogvan de gemeente 's- Hertogenbosch. Sluiting van In de Roos. Voortgang dementievriendelijke gemeenschap Zuid. Presentatie: Anine Vloedgraven, wijkwerker in Zuid.

________________________________

4 juni 2019: Buurtbemiddeling073, Presentatie Team buurtbemiddelimg. Voortgang dementievriendelijke gemeenschap Zuid. Presentatie: Anine Vloedgraven, wijkwerker in Zuid.

________________________________

10 september 2019:

________________________________

10 december 2019:

_________________________________

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn in "Sociaal-cultureel centrum/lunchcafe In de roos" aanvang 20.00 uur. Openbare wijkraadvergaderingen worden gehouden in zaal 1.
De genoemde data en onderwerpen zijn onder voorbehoud.