Wijkraad Zuid

De Stichting Wijkraad Zuid bestaat uit vrijwilligers die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

1. wijkbewoner zijn
2. minimaal 18 jaar
3. geen lid van de gemeenteraad
4. geen lid van Burgemeester en Wethouders
5. geen functioneel lid van een raadscommissie zijn
6. interesse in je wijk hebben
7. mee willen aanpakken om de woon- leefomgeving te verbeteren

Ontstaan van de Wijkraad

Het college van B&W heeft op 24 oktober 1995 haar instemming gegeven aan de erkenning van de Stichting Wijkraad Zuid als officieel overlegorgaan. Hiermee heeft de wijk Zuid haar eigen Wijkraad gekregen. De eerste openbare wijkraadsvergadering was op 2 november 1995. In deze vergadering was speciale aandacht voor verkeerstechnische problemen en parkeerproblemen in de wijk Zuid. Het ging hierbij niet alleen om bestaande knelpunten en problemen maar ook, zoals bleek tijdens de vergadering van 9 oktober 1994, waar de gemeente diverse bouwplannen voor Zuid presenteerde, om eventuele toekomstige knelpunten. Bewoners konden vragen, problemen of ideeën tijdens de vergadering naar voren brengen. Namens de gemeente was Wethouder Claesen, wethouder van Verkeer aanwezig. Namens de politie was dhr Langenhuizen van het wijkteam aanwezig.

Wat kan Wijkraad Zuid voor U betekenen?

Wijkraad Zuid is een stichting die zich als doel stelt om een optimaal leefklimaat te creëren en te behouden alsmede het algemeen welzijn van de bewoners van de wijk te bevorderen. Haar taak bestaat uit het behartigen van de belangen van de wijk en van haar bewoners in het algemeen. Hierbij kan men denken aan onderwerpen die te maken hebben met bijvoorbeeld de algemene veiligheid, de verkeersveiligheid, speciale voorzieningen ter verbetering van het woongenot en verbetering van de leefbaarheid (o.a groenvoorzieningen, verlichting, speelgelegenheid) enzovoorts.

Wat kunt U voor Wijkraad Zuid betekenen?

Het zal U duidelijk zijn dat een goede, directe communicatie met U, bewoner van Zuid, onontbeerlijk is voor een goed functioneren van Wijkraad Zuid. Een open communicatie stelt ons in de gelegenheid om een juiste weergave te bieden van de belangen van de wijk Zuid en maakt het ons mogelijk om deze belangen op een adequate wijze te communiceren naar de gemeente. Wij zullen U regelmatig op de hoogte houden van de diverse activiteiten van de Wijkraad via de media en wij zien U graag op de openbare vergaderingen van Wijkraad Zuid die tevoren zullen worden aangekondigd.
Wellicht zijn er onder U belangstellenden die ons actief willen ondersteunen door deelname in de Wijkraad. U kunt ons dit laten weten na afloop van de vergadering of indien U niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt U ons bereiken via Postbus 5036, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Wij hopen dat deze informatie het begin mag zijn van een verdere vruchtbare samenwerking tussen U, Wijkraad Zuid en overige instanties in Zuid (bijv. het wijkteam en politie) en de gemeente.